Koncept: Boende - Potent i samhällets dynamik och värdering av individen (skatt och status samtidigt)

2014-01-09

En enkel illustration - lämnande allt direkt i känslo, reward, sannolikhet för uttryck m.m. - av den betydelse konceptet boende har (givet Nordkorea: Fallande priser på "rätt" att bo?( är från den numera tämligen gamla (2011 tror jag) genereringen av Blue light intensity (se ex. Riktat information - Blue light Intensity: Är USA och Tyskland lättare att föreställa sig är involvervad realitet än Portugal? och Sverige-grafen (uppdaterad med läsbar bildfil)) praktiskt tillgänglig då jag ofta använder den för att sampla datakällor med den som bias varande mycket hanterbar i storlek (cirka 145 000 koncept medan sista stabila har 22 miljoner).


Nedan position från topp själva konceptet och BLI (vi bör förstå som vad som går in i en expoentiell funktion):


1. united states 1.84428439834231
3. home 1.33296359385337
12. building 1.04049133678224
34. house 0.84126369202024
166. property 0.484932103342703
244. hotel 0.379612246552225
245. location 0.376713659211299

Vad ger BLI? Koncepten bibehåller långsiktigt inlärda relationer (motsvarande grundskola och i prioriterade områden högre upp. För stora koncept som USA ligger de på tiotals tusen medan genomsnittet i denna version antagligen låg på cirka 80 - 85. Relationera kan i sin tur gå till mer eller mindre BLI intensiva koncept. Själva kraften mellan dem låer vi passera genom att uttrycka givet ett sammanhang hur relevanta de är (genom mått på similarity). För generisk / default BLI vi har här beaktas alla tänkbara sammanhang. Och det hela får fortgå i epoker där värdena konvergerar tämligen snabbt på knappast mer än 20 - 40 med rimligt antal decimaler för denna version.


Därav ger BLI ett mått på hur potent påverkande resp. ansluten i sammanhang där det kan följa eller uttryckas av eller vara själva medlet när koncept påverkar andra. USA är ex. mycket påverkande jämfört med andra länder engagerande sig i olika föreningar m.m. (UN o.s.v.).


Är det nu korrekt att boende kommer högre än Ryssland? Här är det default BLI oavsett sammanhang och boende är en fråga där såväl som i andra länder.


218. russia 0.398550552415108

Energi ligger dock tämligen lågt jämfört med senare härrörande från att stora delar av de system vi kan lära generationer från handlar om vad de flesta människor gör, inte borde göra, genererar kostnader runt eller ska betala för (juridik m.m. såväl som givetvis veenskap men fysik oavsett viktig dominerar varken i gymnasiet, universitet eller i forskning). Det är en fråga som hanteras genom riktad inlärning mot områden där politik såväl konflikt och för oss ofta enklare koncept med relationer från vår och omvärldens historia på "flock-nivå" (krig, upptäckter, kända händelser, målningar m.m.).


217. energy 0.399318340632945

Det sita exemplet understryker att på så hög nivå i BLI i en så tidig version gäller att också med relativt in-exakt påverkan från sammanhang gäller att skillnad i BLI för säg dom hundra inte ska övertolkas.


Vidare rörande boende gäller att ser vi utanför BLI och betraktar reward och associerade känslor är boende ett mycket starkt koncept i USA som ju står för stora delar av det engelska språket. Jag har aldrig upplevt så att jag tänkt på det att det gjort den typ av datakllor jag tidigt betraktade (ex. politiska thesaurus, ontologier, system för management av myndigheter, juridiska system o.s.v.) skiljer ut sig från ex. Australien, UK eller Kanada men det är för den form av implicita genereringen där koncepten påverkar samverkande med varandra i genereringen mycket rimligt och troligt att USA representerande särskilt för denna tidig en stor del av språket är en del orsak till att de orkat så pass högt som de gjorde (medan ju knappast någon annan land med påverkande potential ej ansluter dem).


Men oavsett allt diskuterat gäller att oavsett senare version Blue light eller betraktande BLI eller annan egendimenson är boende starka koncept och ordentligt anslutet i dom system som hanterar och styr samhället. Långt ner i cementerad grund i människoflockens politiska och ekonomiska system. Här i Sverige mycket tydligare i del av vår identitet (där såväl upp till nationalistisk nivå) genom att vi har folkbokföringen d.v.s. korrekt ska du existera på en adress där folk kan förvänta att du ska finnas juridiskt (efter några försök) och för användbar för att skapa säkerhet rörande accesstoken till webbtjänster som bank o.s.v. (men numera en tämligen tveksam säkerhet där jag själv hämtat ut paket krävande att jag visar legitimation utan att det efterfrågas d.v.s. bara ta pappret ur brevlådan och ämta din e-legitimation eller jämförbart).