Är GSM värt mycket mer i framtid än vi kanske tror? Och krigiskt?

2014-01-30

Internet for things upplever jag i känslor som ett försök att ta hemdatorn som hemmets nöjesenhet jag i min ungdom skrev om i Säker med Mynta runt 2000 - 2001 kanske och senare antagligen återanvände rörande säkerhetsaspekterna i Säkerhet och Sekretess.


Härligt teknik-glada ord av den sort vi gärna kan le åt under ett nytt stycke tekniks-tidiga år innan vi får rätt när den börjar djävlas med oss i en massa nya funktioner vi aldrig ens ville än mindre senare lära oss eller använda:


"The number of devices on the Internet exceeded the number of people on the Internet in 2008, and is estimated to reach 50 billion in 2020. A wide-ranging Internet of Things (IOT) ecosystem is emerging to support the process of connecting real-world objects like buildings, roads, household appliances, and human bodies to the Internet via sensors and microprocessor chips that record and transmit data such as sound waves, temperature, movement, and other variables. The explosion in Internet-connected sensors means that new classes of technical capability and application are being created. More granular 24/7 quantified monitoring is leading to a deeper understanding of the internal and external worlds encountered by humans."

Från: Sensor Mania! The Internet of Things, Wearable Computing, Objective Metrics, and the Quantified Self 2.0
J. Sens. Actuator Netw. 2012, 1(3), 217-253; doi:10.3390/jsan1030217
Melanie Swanema


Mer att läsa (utelämnande internet of things monterande interface till din kropp redan förekommande):


Data Management for the Internet of Things: Design Primitives and Solution. Definition mer involverande ett internet uteslutande än att vi efter behov skapar ett nät till näten redan existerande att använda för att kanske nå internet.
Sensors 2013, 13(11), 15582-15612; doi:10.3390/s131115582


Även från journal-förlag MDPI: Special Issue "Internet of Things: Technologies and Applications"A special issue of Journal of Sensor and Actuator Networks (ISSN 2224-2708).


Allt i vision kan nog bli bra men första tio - 30 åren är man konservativt avvaknade och låter andra drabbas av allt det riktigt djävliga till bara ständigt återkommande problem. Men ett enklare kommersiellt värde finns i komplexitet inte allt mycket tyngre kanske än produktkoderna. Hjälpande organisationer av planerande händelser påverkande av saker som dyker upp (ex: du har nyligen varit relativt för dig onaturligt glad på Facebook relaterat produkter - när du med tillhörande hårdvara dyker upp i butiksdatorns representation av rörliga Facebook-nyheter händer något intressant och smickrande första gången men snart nog riktigt irriterande). Tillverkning, supply management, leverans av varor m.m. primärt.


Men hur vill vi kommunicera? Jag har inte prioriterat något alls och noterat hur tänkt och stnadardiserat här men rimligen har vi den riktigt korta jag tämligen säker tror mig minnas att butikskod grunkorna har, vi har peer-to-peer-lokalt d.v.s. antingen vekrligen lokat eller över något halv-lokalt via ex- en GSM-basstation och för att du ska kunna konfigurera din kaffekokare i bilen på väg hem så att kaffet väntar och kontrollera att ditt enorma batteri lagrande energi från ditt vindkraftverk (ty elnätet når dig ej att hämta och ge till) i sitt futuristiska XXPP-OS inte bara stängt av sin uppdatering av dom senaste säkerhetskorrigeringarna exploderande eller värre önskar vi möjlighet att gå över nät som når längre och troligt givetvis internet.


P2P lokalt ej involvernade internet går att göra på många sett. Blåtand tror jag nog sorterar till vad jag menar med P2P. Och vi kan få ett WLAN att fungera för detta också.


Smalare i bandbredd är gamla GSM men tillförlitliga och möjligen flexiblare mot internet för prylar som rör sig. Men är det P2P bra som gjort nu? Nej troligt ej vettigt därför att ingen vill uppgradera basstationer för detta stöd om det inte redan finns.


Emellertid är nu som vi alla bör veta idag gissar jag givet att jag av och till genom åren noterat det i allt från Säkerhet och Sekretess till annat inte särskilt märkvärdigt tekniskt. Kanske redan 1999 indikerande min tids-tunga erfarenhet såväl som förklarande att jag ibland får färskare koncept fel applicerande något bortglömt på det kallade 3GSM för UMTS eller liknande. En av natioenns äldre visare man kan uppleva tappat tron på teknik men egentligen mest föraktar det för den fiende vi lärt att det är angripande oss med raserade hårddiskar, OS-som påstår sig korrigera saker men tar bort en hel fel samplad många timmar för ett tappat filslut.


Men hur komplext är egentligen en basstation? Relativt nära inte alls och vi kan utmärkt ha tillräcklig stack och kapacitet i GSM-telefon. Ty det har troligt många men reducerad i vad den kan göra och längre tillbaka minns jag från Ericsson att en del av mobilerna tidiga gick inte för omständigt att få att agera bassttation.


Hur jämför det med UMTS? UMTS är dyrare inkluderande en massa vi ej behöver här och jag vet ej om det kan falla ner till rimligt i krävande för att fungera väl med träningsskor, teve, mouth-food-tweet-app och annat kultur-förändrande (kanske vulgärt är vad yngre som fortfarande tror att teknik är vad man formar med visioner snarare än överfaller än görande traditionell riktig teknik med C och Perl).


Jag kan inte tänka mig att det just adderar tekniskt svårighet givet utryme och vikt. Antenn-teknik lär väl ha gått ordentligt fram sedan fina mobiler som Nokia 7110 med sitt goda WEP-stöd eller deras än äldre oförstörbara 6110 (Nokia försökta kalla.


Men är GSM dyrt? Kanske. Jag vet inte. En sida är väl patenter och liknade vilket jag har viss förståelse av idé och ungefär vad det involverar: patentansökan, någon kontroll och ev. godkänande varefter man kan börja sampla det i WIPO-datat efter ett tag. Vidare protokoll-stack vilken jag ej heller känner pris för men tänker mig att entiteter tidiga med i standardisering o.s.v. med robusta implementationer om rätt-tänkande försöker kontrollera dem.


Slutligen föra detta i robust rumsligt effektiv hårdvara. Med volum tror jag att det kan vara billigt.


Allt givet tror jag förändringar av regleringar åtminstone i en del länder. Även om lokala basstationer inte alls behöver störa något annat (d.v.s. börja acceptera anslutningar från dem lekande en riktig telekom-big-corp-mast del i av ett nationellt - kanske pan-europeiskt - större samarbete med andra master med tillhörande hårdvara. Men användningen är ju reglerad i övrigt rörande frekves utrymmen tillåtna att använda för olika saker (där det idag är Sveriges Televisions ansvar att av och till åka runt och pejla in inkorrekt användning för att därefter kräva in sista priset betalt i en europeisk budgivning på en 3G-licens dividerat med atal svenskar - dessutom kommer man med i ett statligt-folk-gemensamt-nyttogram för att avskräcka andra att låta saker i hemmet prata med varande med GSM istället för WLAN - learning by shaming visande upp ens depraverade moral).


Tekniskt klumpliga lösningar har för mobila basstationer krympt ordentligt sedan varningar gick ut åren kanske först röre jsut 2000 rörande ej riktigt sunda sådana som dök upp för avlyssning i Europa. Då kostade de cirka 3 miljoner tror jag mig minnas och ev. redan då tillverkade i Kina. Nu är de enormt billigare enligt förenklad mini-kontroll förljande upp många år senare genom att söka Alibaba. Dessutom finns de avseddan för användning relaterat kontrollsystem tänkta att ha på hus för förvaltning tror jag mig minnas. Liknande (ev. för exemplet) fanns också för kinesiska motsvarigheter till åtminstone nära funktionellt efterföljande standarder (tänka för enkelt surfande) möjligen mer effektiva när de finns (också om vi noterar att de inte tycks egentligen utnyttjade med särskild preferens i Kina)).


Och i Battlefield Internet-up rurlar development countries för att stimulera tillväxt och reducera forsknings-kostnaden för att återkommande försöka förklara varför de är gladare i skattningar av sådant har vi följande i praktiskt imponerande projekt:


"Kurtis Heimerl and I arrived in Papua, Indonesia last week to deploy TIER's Village Base Station. The Village Base Station, or VBTS, is a system for building GSM phone networks that's particularly well suited for rural areas. VBTS costs less than 1/10th the price of traditional cellular equipment (in no small part due to its use of the excellent OpenBTS project), but where it really shines is its low power consumption: since it only requires a peak power of 80W, we're able to run our VBTS here solely on micro-hydro and solar power."

Från: Deploying the Village Base Station in Papua |

Tämligen stabilt tror jag säkert. Effektivt i återkommande underhåll tänker jag mig mycket troligt och kostnadseffektivt idag. Men är pris och energikostnad indikativ för möjligheterna? Kanske inte även om jag inte försökt undersöka det alls. Jag tror ett historiskt bias finns format av typisk användning idag och bakåt. Behöver vi ej samma bandbredd och möjlighet att lägga ut data på den per tidsenhet resp. hanterande troligt fler (faktiskt är jag inte säker på om en typsikt by här kommer ha fler anslutningar än ett I-landshushåll men potentiellt mer föränderligt av och till med större i ögonblicket irriation över störningar eller oförmåga att nå-basstationen just nu).


Från projektet i Indonesien med riktigt fin "Bollebyggs-elegans". Det kostar på att hugga och bära ved men kaffet smakar desto bättre. Tryggt nog dessa finare teknik-skärmar sällsynta idag med siffror man klarar att läsa utan en massa undangömda saker att försöka finna och klicka runt i. Här något troligt teknik-relevant data från turustningen indikerande prestanda - kanske energikostnad och hur stabil waving är till andra basstationer.

Hemmets lugnare utmaningar passar maskinerna

Kaffekokaren kan ju vänta lite på förbindelse och skicka en bunt meddelanden av och till och titta efter med web-cameran om spisen verkar kommit igång med att rosta kaffet vägande kostnaden för förlorad gas mot vikten av trygg-stabilitet i nätet utan överlastning medan den rörliga mini-roboten arbetar för fullt för att lära upp hunden att transportera upp från källaren utnyttjande senaste själv-gjorda-uppdateringen med en cool gör din ägare nöjd applikation som fått trygga fem plus av fem möjliga redan 20 sekunder efter publicerat.


Business-potent användning där minuter är affärskritiska och störningar under samtal är konkreta risker spridande föreställningar om att företaget faller utan möjlighet ens att köpa fungerane mobiler är en annan sak.


Framtidens krigare har kanske mindre single-point-off-failure i nät med GSM

Och något av landsbygdens tuffare mer teknik-utmanade strid för programerare och terminal-operatörer paketering i bild och känsla finner vi i Battlefield Kill or Train to kill enemies.


Här kan jag tänka mig att GSM är en acceptabel kompletterande kanal på korta-avstånd och när möjligt kanske dragande nytta av fiendens GSM nät under inflygning för att håna dem för att sprida skräck och defaitism, motivera hemma-folket hårt-arbetande i robot-fabrikerna med uppmuntrande tweets utan att belasta egen budget för telekom-nät och addera till General med uppdaterad bild av var fiendens och kanske egna avancerande hund-troppar befinner sig.


Robot - the BigDog - i projekt av Boston Dynamics (ev. tidigare eller nuvarande koppling till Security Dynamics är mig okänt) och Darpa. Och kan nog med tiden bli något bra även om jag nog tror att en svensk tjänstehund kutande in för att få bitstock bärande en sprängladdning till ett kluster av dessa oftare segrar i revirstriden. Och nyligen köpt av Google kanske därför att så många runt om i världen - Department of Defense såväl som Nordkorea, Kina m.fl. är intresserade att söka rätt på var robotarna befinner sig skapande stort utrymme för Adword-intäkter från en av världens mest lönsamma industrier: vapenindustrin.

En god backup kanske. Likt Major T. J. "King" Kong med övriga pre-robot-intelligenser på B52-flygplan i närhet Sovjetunionen bärande kärnvapen ej efter att parametriserat med signal om angrepp kunde nå övriga stridsnoder eller något alls men resonerande utiliserande tal mellan människorna såväl som etablerad kunskap gjorde det möjligt att självorganisera ett beslut utan behov av externa resurser.


Självklart blir ej Kongs inspirerande ord mindre värde-adderande upplevelse därför att ett globalt sammanhang där andra delar falerat i sitt ansvar existerar. Hantverksskicklighet är sitt eget värde.

Stridsgrupper - kanske rent av bara ett stridspar kvarstående - av missiler, flygplan eller likt de Sydamerikanska Mördarbina krigiskt svärmande IP-paket väpnade med tung pay-load utan någon kvarstående kontakt via internet, ICMP eller vad annars aktuellt med the human folks back home kan samarbeta för att etablera lokaliserad totalt bättre situation awareness även om ingenting av övriga stridsnätet stärkande deras förmåga att skjuta nere fiende robotar eller gömda soldater med raket-gevär ej synliga i vissa vinklar. Det sista nätet att ta ut när moderna vapen likt WLAN falerat med sprängda WLAN-hub'ar eller hackande falska uppdateringar av firmware-uppdatering.


Och någon risk för när träningens verkliga värde ska levereras att det visar sig att man i en del silos - som stress-testerna säkert ganska realistiskt i WarGames demonstrerade - ha förrädiskt hippies som efter år i silon dagligen ej korrekt har tränat sig i att vrida nyckeln utan suttit och rökt hasch och reflekterat över Dalai Lamas spännande tankar om att våga älska allt i världen med kanske rent nära liggande koncept där man tänder eld på sig för att fienden ska tycka synd om en och ge lite seger (eller The War Game här en innan god soldat föräddiskt kan hamna på sökande en korrekt strids-motiverande film med happy-ending i stor seger inkluderade rent av kvinna WarGames levererar tillsammans med edukerande bakgrundstränng i förståelse av att vara noga med att installera alla bugg-fixar till Microsoft Battle Jacket varje morgon och kväll).


“The Virtual Robotics Challenge was a proving ground for teams’ ability to create software to control a robot in a hypothetical scenario. The DRC Simulator tasks were fairly accurate representations of real world causes and effects, but the experience wasn’t quite the same as handling an actual, physical robot,” said Gill Pratt, program manager for the DARPA Robotics Challenge. “Now these seven teams will see if their simulation-honed algorithms can run a real machine in real environments. And we expect all teams will be further refining their algorithms, using both simulation and experimentation.”

[...]

DARPA selected the following six teams to advance to the DRC Trials with continued DARPA funding (in alphabetical order by team lead):

  • Carnegie Mellon University, National Robotics Engineering Center - CHIMP
  • Drexel University - Hubo
  • NASA Jet Propulsion Laboratory - RoboSimian
  • NASA Johnson Space Center - Valkyrie
  • SCHAFT Inc.
  • Virginia Tech – T.H.O.R.

Från: DARPA’S ATLAS ROBOT UNVEILED (July 11, 2013)


Samt likt den äldre kult av krigarmunkar i Starwars med ett elegantare korrektare vapen för en lugnare tid innan The Death Star började byggas tror jag nog att det mesta i robot-väg lätt falerar av kärnvapen. Kanske uppmuntrande alla - data och IT-kostar ju så brutalt - ej sökande ha sönder sina egna robotar som ju skillt från fiendens har en välkänd kostnad redan realiserad med deras robotar i värsta fall förstör just alla egna robotar i deras närhet. Korrekt krigiska men i kärnvapnens mer problematiska balansgång ej störande jämnviktsförhållanden till mer stridsglädje från lite senare mycket gråt och stora kostnader.


Och borrande upp den gigantiskt strids-forsknings-investerande USA-entiteten för att här kunna presentera deras strategi med key suppliers förvånas vi av att hunden ovan ev. är en stridslist och slagfältets verkliga krigare kanske blir energieffektivt liten (kanske stickande dig med en mycket liten men förgiftad dolk eller utlisierande ett blåsrör det kan tillverka på plats i fiendens strategy-centrum eller ev. huvudkontor om Google vs NASA kamprustningen i rymden blir mer turbulent i vilket vi kanske får chans att uppleva robot nedan versus stridshunden på Youtube).Review: Threat Potential - Small but evil taking the backdoor

Robot : RoboSimian JPL från striden DARPA jagade upp robotar och teknik-företag törstande efter det ultimata kontraktet till dokumenterat på www.theroboticschallenge.org.

Förvisso en liten men möjligt energieffektiv. Kommande från Kalifornien med dess vanligare problem med hippies bör man givetvis fråga ut om personalen varit oförsiktiga när de haft den ute: dåligt data, partiklar i rök och sol kan påverka kvalitet och leveransförmåga.

Men vi noterar självklart att det verktyg naturligt hållet i handen saknas... Vad fattas? En förrädiskt tystnad som förlängs tills skriket när kroppen hittas om kanske nu kanske en silencer likt Sydamerikas indianer förgiftad med curare eller värre. Via anslutning till internet där potententa Wikipedia finns för att systeematiskt sökande ut maximala pay-load och vapen-verktyg möjligt att bygga här och nu från en med tändare upphettad nål som plötsligt sticker dig i foten till på Barsebäck kanske en dirty bomb.

Endast robotens kreativet begränsar leveransförmågan. Bäst med hårda regler snarast hindrande än uttryckande möjligheterna den ska kunna se.

Just detta exemplar i allt vi ser så förrädiskt lurande ofarlig i vad vi kan se får mig mycket intresserad och om jag hade handlat upp hade jag gärna frågat mer om den klarar att vandra nöd-ventilation in till fiendens kärnvapen-lager eller kanske vandra upp i VHS-rören för att leverera diftera via the backdoor vi ofta glömmer och om naturligt lite lätt plågad i endtermen kanske vad vi ej ens märker.

Helt säkert en färdig motståndare. Doftar intressant och stimulerar till kreativ-eftertanke och rent av att möjligheterna impliicit men ändå så uppenbara nästan skrämmer slag på en fredlig man som jag.

Smart-värde jag ej alls tänkt på tycks robotarna redan etablerat sig på Youtube stridande för korrekt god motivation att våga planera för och investera i välgjorda robot-vapen. Skapande den budget de behöver om de segrar på de social medierna för att alls kunna byggas fysiskt i stor-skala.


DARPAtv


Militärt administrativ region, terräng Social media, Weather snabbt föränderliga instabilt visuellt,Plats Youtube, Operation Cute-robot pågående motiverande the Congress med strategiska favorit-markeringar av politiska tal.


Gedigen budget-erfareneht av goda såväl som dåliga år tidigare än MIL tror jag riktigt etablerat. Kan tänka att NASA bidragit med många av koncepten och ramverken?


Ett affärsdrivet sunt självorganiserat tänkande jag ofta saknar i Battlefield EU budget collaboration in heighten media intense emergence. En korrekt i förväg gjord funktionell grekisk robot etablerande värden för key-costs varande militära eller annat hade givetvis varit stabilare adderande ett säkerhetslager innan the German solution måste släppas lös för mer konservativ detalj-noga människo-involverande organisation av kostnads- och intäktsposter adderande tyngre exakthet ner till varje krona med tidsödande och väldigt tråkigt. Korrekt sista lösningen man tar till istället för att lägga ner och flytta till Turkiet för lugn och ro o en förhållandevis ändå ganska stabil ekonomi för de i battlefield ECO gravt PTSD-skadade grekiska politikerna. De hamnar förvisso ofta nog i irrationella förvirrade tillstånd om man på flygplats noterande en smyger sig fram och skriker Ashtung der kostnads-kode und der punkte defect alles der summe summerande igen. Min sämre tyska är väl mest för addera eget nöje. Några tyska stereotypiska ljud räcker bra eller att man skriker tysken-kommen (för starka adderat "med millimeter papper och kassar med required sudd-säkra pennor).


Rikedom i Battlefield Telecom: Kontroll av hastighets bestämmande faktorer


Kan vi därför finna i ägandet (jag ej har eller känner lust att patentera eller köpande mig fram till själv men kanske roande något mindre krigiskt företag som vill etablera flock-territorium) och kontrollera en möjlig väg till att ta gammal teknik mindre och billigare som om realtivt bättre utanför kreativa möjligheter kanske någon snart nog tänker på (antagligen redan använt lite varstans redan i teknik-enklare lösningar utnyttjande uteslutande vanliga basstationer men det visar sig inte det värde mer än idag genom nya koncept för hur nätet etableras:


flexibelt självorganiserat och när möjligt enkelt utnyttjande stabil infrastruktur eventuellt inkluderande kreativt utnyttjande fritt av stationer vi kan finna talande GSM (som ju faktiskt är mycket mer än just den äldre strukturen).


Stabilitet här går i applikationer viktigt (i annat normaliserat vad vanligt för datanät idag) hantera och utiliserande GSM när vi tänker oss robot-hundar som tar sig in med kulsprita synkroniserande med egna GSM-nät dessutom passande på och störa ut UMTS, GSM m.m.Möjligen var vi givet marknad för kreativa i dom väpnade delarna. Men jag tror vi alla kan hålla med om att data har både ett verktygs-värde men även att det inte sällan bor en natur amoral eller djupare förmänsklig ondska i deras känslolösa fel-görande för att man råkar slinta till med handen (p.g.a. mycket möjligt riktat angrepp störande oss lite på tema internet of things i kroppen:: "So odd each I tries to turn the nuke key I get a spasm.").


Råvara varande nu information ägd eller gömd i kunskap såväl som kanske gammel-mobil-företagens jätte-antenn-basstationer. Värdet vad data nu kan skickas för att uträtta stabilare, i fler situationer eller bättre givet ett sammanhang.