Riktad information - Symbolernas upplevda intensitet och emotionella potential: Verktyg

2013-12-03

Hör i domän till Propaganda och förstärkt information d.v.s. rör närmare potensen av motsvarande symbol-nod än relationer mellan node. Min tanke var egentligen att sammanfatta navigation före verktyg eftersom det bättre också förklarar relationer mellan noder men eftersom revolutionen i Ukraina gav ett mycket kraftfullt exempel fick dessa tools of the trade gå före.


Verktyg är speciellt i icke-emotionell analys av forskning, innovation, eller förmåga att göra tekniskt. I grunden handlar konceptet verktyg om att klara att göra mer energieffektivt än vad vi klarar med kroppen. Desto effektivare verktyg ju bättre (om kostnad för verktyg antas noll) klara vi av att göra vad det är avsett för och i många sammanhang är uppgiften omöjlig utan ett verktyg (ex. för det mest inom kemisk analys).


Vapeneffekt

Att verktyg kan prestera extremt energieffektiv ger dem också ibland en mer emotionell kraft i hur vi uppfattar dem i rätt sammanhang. Naturligt är detta mer aktuellt för vad vi direkt kan relatera och jämföra med vår egen kropp. Det tydligaste och antagligen mest välkända exemplet är weapon effect.


Nedan finns weapon effect diskuterad tidigare med ett antal visuella exempel:


Jämför gärna spontant upplevd påverkan av en modern revolver välkänd i praktisk verklighet om inte annat från teve- och film-mediet med skjutvapnet vars kontext naturligt från vad vi är vana att uppleva är historiskt utställningsföremål (konkret ej heller praktiskt längre eldvapen om än potentiell klubba):Notera för bilderna ovan att vi ej har människa som uttrycker hot med något av vapnen.


Yxan - tillochmed mer historiskt än trolig i formen - är dock alltid potent:Även berörande vapeneffekt:Verktygets strategiska energieffektivitet relativt Vapeneffekt

Den analytiska svårigheter (i vissa situationer) för vapen är att inse att vi både kan ha det innovativa eller industriella i energieffektivitet som konkret strategiskt styrande faktor samtidigt som vapnets vapeneffekt har betydelse på slagfältet. Under Andra världskriget dominerade Tyskland i visuell design för sina pansarvagnar (och de presterade ju också bra på slagfältet initialt) medan den mindre amerikanska M4 Sherman närmast ser gullig ut jämfört med dom:"By 1944, the M4 Sherman and the TD units proved to be outmatched by the 45 ton Panther tank, and wholly inadequate against the 56 ton Tiger I and later 70 ton Tiger II heavy tanks, suffering high casualties against their heavier armor and more powerful 88 mm L/56 and L/71 cannons. Mobility, mechanical reliability and sheer numbers, supported by growing superiority in supporting fighter-bombers and artillery, helped offset these disadvantages strategically."

[...]

"Although the American industrial complex was not affected by enemy aerial bombing nor submarine warfare as was Japan, Germany and, to a lesser degree, Great Britain, an enormous amount of steel for tank production had been diverted to warships and other naval vessels.[17] Steel used in naval construction amounted to the equivalent of approximately 67,000 tanks; and consequently only about 53,500 tanks were produced during 1942 and 1943."

Från: M4 Sherman | Wikipedia

Jag hittade ingen uppgift på totala antalet tillverkat resp. utnyttjade i Europa men antalet ovan är tror jag en kontrast i betydelse oavsett faktiska antal på slagfältet när ställt mot totala antalet tillverkade av ovan refererade Panther, Tiger I och Tiger II (uppgifter nedan från German tanks in World War II):


  • Panther: 6000
  • Tiger I: 1347
  • Tiger II492

Stor i visuell kraft såväl som i rummet men praktiskt inte industriellt fungerande för tyskland genom kriget. Under Ardenneroffensiven mot slutet av kriget hade tyskland initialt cirka 350 pansarvagnar och förstärkte sedan med cirka 450. Samtidigt var drivmedel d.v.s. en fråga om kostnad och energieffektivitet begränsande och styrande taktiska målen (de behövde erövra bensin).

M4 Sherman effektivitet relativt kostnad för att producera i tillräckligt antal (och kanske också av betydelse möjlighet att transportera över Atlanten) gjorde den till ett praktikt effektivare verktyg samlat över alla Sherman tillsammans.


Bulldozer

Ett excellent exempel på ett från vår vardag välkänt verktyg i rätt kontext starkt genom att vi kan relatera vad det gör mot vad vår kropp kan klara är bulldozer. Därav att jag gav en modul i Perl utvecklad för att flytta om data i samband med omorganisation och introduktion av ett presentationslager kallade det bulldozer (egentligen ett samlat api mot en mängd former av data kring koncept och relationer lagda bl.a. i Berkleday databaser) och som exempel just på denna effekt gjorde denna visualisering:
Ett mycket kraftfullare exempel - förstärkt av övergripande kontext och så mycket mer - har vi från Ukraina via the Washington post:Det torde inte vara första eller sista gången den här typen av fordon används praktiskt i konflikter.


President Obama bland gigantiska verktyg

Kraftfullt: gigantiska verktyg på en arbetsplats traditionellt associerad till väljare historiskt kanske troligare för det demokratiska partiet och just i samband med att Obama ska skicka iväg ett stort skepp (kanske det största) amerikanska staten låtit bygga.På det för att också uttrycka den rätta kraften mot fienden gäller det bara att få det enorma örlogsfartyget att uppfattas likt ett stort konkret svärd Obama bär runt i sitt tool belt.


Nedan kranen i aktion görande något form av arbete på det gigantsiak skeppet Gerald R. Ford.Det är bara tråkigt att flygplanen på det gigantiska skeppet inte är gigantiskt större än vanligt för sådana här fartyg. Upplevelsen störs tycker jag av att dom bryter av här.