Rättssäkerhet och sociala organsationer: Diktatur och statligt kontrollerad välfärd resp. "organisation av intressegrupper"

2013-11-29

I Komplexitet och kostnad i planekonomi kompenseras med maktens rikedom noterade vi att Sovjetunionen såväl som Kina inkl. hantering fackföreningar där de ägs och representerar intressen som ej har med arbetarna att göra.


En motivation var mycket troligt att minska risk för att organiserade aktörer andra än parti och närastående (militära grupperingar m.m. och troligt mycket mer typ-brett i dagens Kina jämfört med Sovjetunionen) vilka annars likt Solaritet kan utmana diktaturen.


Fler orsaker pågående i realisrade värden och etablering går också att se (om än svårt att kvantifiera jämfört med varandra):


 • Representerande en karriärsväg i positioner för partimedlemmar.
  • Behov av rollerna för att fylla upp resp. ge träning på plats i produktion kompletterande andra noterade såväl som fler roller (bokföring, administratör m.m..
  • Givet det representerar en strre grupp av roll i partiet representerande realiserad verklighet i inflytande och knappast vad som lättsamt accepterar att de mest extremt avskaffas.
 • Skapa en kontakt yta till arbetarna som är nära associerad både produktionen på plats såväl som parti:
  • Kan direkt med egna incitament och krav väga problem indikerade direkt mot aktuellt enterprise produktionskrav m.m. D.v.s. mindre risk att en mer objekt ev. problem där m.m. kan komma att spela in.
  • Ge kontaktyta för klagomål där det är indikerat individens arbete. D.v.s. det kan vara mer naturligt att klaga tillsammans med andra under rast eller direkt till fackrepresentant också för varubrist i butiker m.m. Sådant kan nu alltid lätt sättas i ett oftast falskt kontext av vad man jämförbart presenterar på aktuell arbetsplats: viktigt att alla försöker mer o.s.v.
  • Värdet av individen relativt riskerna denne representerar för patiet kan adderas i rapportering vidare rörande ex. vågad diskussion kring frågor. Höjden va tänkbat en aning större om individens bortförande stört produktionen av något viktigt (kanske batterier till bilar, traktorer, pansarvagnar, industriverktyg m.m.).

Desto intressantare idag i Kina och historiskt jämförbartt (och också konceptuellt besläktad i prestige, likhet och historik ideologi, illustrativt korruption jämfört med uttryckta grundvärden m.m. med detta är monopolisering resp. styrning med få möjligheter till andra alternativ även när något helt saknas till organiserad välfärd utanför partiet.

I brist på sådant (väldigt ofta saknat rörande vad vi i Sverige upplever naturligt) kan vi ju mycket väl för Kina tänka oss organiserat av organisationer liknande fackföreningar när det handlar om arbetslöshetsersättning, sjukförsäkring m.m. Såväl jämförbart med hur regioner i en del också ganska politiskt stora områden i Kina har kunnat "gå före", "experimentera med lösningar" o.s.v. införa lokala lösningar (jämför grna med USA där flera delstater hade egna koncept för sjukförsäkring redan innan ObamaCare).

Här kan vi se risker i perspektiv från diktaturen jämförbart med vad jag tror Sovjetunionens parti såg i fackföreningar i en fristats mening. Samtidigt har utvecklingen framåt där värde för alla både i och utanför partiet etablerats också medfrrt att det är en relativt hela samhället mindre fråga. Bara en faktor att en stat motsvarande Kina under 1960- och 170-talet om en fackförening tagit utrymme i en stat märks enormt i brist på allt jämförbart, allt ej jämförbart men också mycket intressant (arbete i ekonomiskt karriärsmening eller i genuint intresse från större valfrihet, nöje, mycket mer nyheter allmänt) hade märkts mycket mer för alla som fick kännedom om det. En sak att välja att uppmärksamma som ej partiet och kollektivt gemensamt (även om en biofilm är ju kollektiv i meningen av ett uttryck många kan möta, diskutera o.s.v.).

Möjligen gäller att när en kommunistiskt diktatur-aktör som det kinesiska partiet ej mutat in socialväfärd som faktor de alls prioriterat att levererar i är andra problem för dem lägre. För Sovjetunionen var verklighet från steg ett arbetslöshet var avskaffad, sjukvård levererades o.s.v. med en idé om att allt rimligt nödvändigt var vad medbogarna som uttryckt skulle ha och om något saknades vad man inte skulle uppleva var vad någon annan i eller utanför Sovjetuionen hade (därav att budskap och propaganda om armod, oehörda sociala problem m.m. kraftigt överdrevs elle hittades på i budskap till medborgarna för olika mer välkända länder utanför Sovjetuionen: särskilt USA många gånger men inte uteslutande). Om nu arbetarna tillåts att finansiea ett eget sjukhus är verkligheten att risken är hög för att det levererar mycket bättre: bara en sådan sak att det kan finansieras av säg 100 000 arbetare på många olika enterprise ger ju möjligheter till produkter och råvaror för att lösa dagliga problem likt föga utanför det militära. Partiet och vad de sagt skulle komma att jämföras och tolkas vidare till fler frågor och troligt gjort önskan om förändring mycket verklighos fle därför att begränsning man lurats att acceptera blir märkbar.

Bristen i Kina är ju i flera områden trots stor rikedom i valuta gigantiskt större när det kommer till mest märkbart sjukvård. Men ingenting eller föga är inte ett aktivt kontext vi lika lätt jämför något bättre med som vad vi redan mött många gånger och visar sig när satt i jämförelse riktigt dåligt.

Trots ekonomiskt frihet med från det en mängd privata möjligheter för allt från sjukvård till försäkringslösningar är det idag huvudsakligt en rå-kapitaliskt möjlighet för där inte ens organiserad riskdelning inkluderande reducerad ide om att gemensam lösning ska göra vinst knappt eller inte alls tillåtet. Detta är dock ett av de område de tänker sig förändra nu åren som kommer.

Inte primärt eller vad jag märkt indikerat alls primärt i att statliga lösningar levererande välfärd är tänkt utan att man tillåter att lösningar för det skapas (men av någon annan).

Tänkbara orsaker som kan ha spelat in i det beslutet är:

 • Bristen på lösningar är redan uppenbar för många. Att jämföra med andra länder är möjlighet och görs ibland också propagernade via diskussion m.m.
 • Befolkningens ålder i genomsnitt ökar. Även om pariet passande för en diktatur redan moraliserat och läxat upp folket över att de absolut inte ska glömma sina åldrade föräldrar utan ringa dem genomsnitt (d.v.s. detekterande problem man därmed mer toligt upplever sig behöva hantera och därmed minskar att förvirrande gamlingar svälter till dlds, vandrar runt förvirade på gatorna m.m..
 • Men det är att betvivla att barn räcker tillräckligt ens i dalgig enklare management mat. Även om vi tänker oss tillräckligt många yngre alltid motiverade har ju folk flyttat runt följande arbeten mycket speglande hur ekonomin växt. Lösningar för att vettigt kunna betala för äldre från avstånd resp. spara för det samma själv eller kanske säljande snart ens andel i det nu statligt ägda jordbruket där familjer har nyttjande-rättigheter (eller ungefär jämförbart: jag är ej särskilt kunnig kring dom juridiska konstruktionerna för hem och odlingslotter på landsbygden i Kina.

Det sista innebär tillsammans med att folk yngre flyttar följande arbeten att allt färre något så när enkelt kan återvända dit man åtminstone har mat när arbeten försvinner. Utan att acceptera att dynamik i jordbrukssamhällenas ägande kan vara nödvändigt för att hantera allt fler åldrade (men möjligt inte tillräckligt eller avgörande relativt andra lösningar: inte en trivial fråga att bedöma) kan det senare bli mycket verkligare.

Därmed blir ju vettigare arbetslöshetsersättningar, möjlighet till åtminstone begränsad hjälp i form av mat och något innebäande ej sovande ute viktigt inte bara fö arbetarna utan också för partiet i förvaltning av den makt man kontrollerar. Knsekvensen blir ju annars kanske större risk för upprör och oroligheter på gatorna.

Även om jag menar att transformation till demokrati är utmärkt innebär det inte att konkreta värden möjliga att realisera idag inte just är värde. Desto mer av sådana väden särskilt när organiserat utanför partiet desto sundae tror jag att förändring kan bli med mindre av ex. de problem Sovjetuionens regioner fick. Det är samhälle verklig utanför partiet i en form som ej behöver förändras. Dessutom är det ett bättre liv för många redan nu.

Jag tror heller inte att det är särskilt avgörnade för hur Kina slutligen hamnar här. Det kan mycket väl innebära att processen tar längre tid men samtidigt kommer det med en del värde nu och tänkbar större möjlighet att transformationen sker utan stora realiserade problem föstörande andra samhällsväden i det snarare än att man minskar sådan förstörelse genom att ha ett värde man annars inte hade haft.

Alla former av organisationer från privata företag till sociala organisationer för att hantera det i Kina såväl som här en daglig plåga om de ej kan skickas till hemmet som naturligt steg till långvård i efektiv terminal - paketering som mycket mer verkligt i Sverige för inte alls många år sedan (tråkigt nog allt mindre vanligt här allt eftersom åldern i genomsnitt på våra politiker ökat: men kommunarbetare eller på annat sätt gemensamt betalad aktör som besöker dem med lite korngröt är ju bättre än att de lallar runt på stan eller fodrar att deras släktinga ska behöva engagera sig: 80- och 90-talet började det märkas på nivå att säkert många produktiva yngre i 20 - 30 års åldern började bli oroade). Oavsett om vi nu ser värde eller proble i lösning med det kostnadseffektiva hemmet ska det bli intressant att se vilka lösningar vi tidigare kommer se i KIna: orkas det tidigt till hemmet som ändå kostar en del eller blir det mer begränsade besök med vissa möjligheter runt det?

Självklart är detta relaterat till konceptet jag kallat rättssäkerhet. Det är inte bra att en mängd organisationer kan begå vilka övergrepp som helst på medborgarna när det passar dem. Frågan är relevant här med: Vilka möjligheter kommer äldre ha att inte missbukas och om utsatta för övergrepp för dom eller deras familj att klaga? Att för nästan vem som helst att besöka Beijing kan ju som känt resultera i att du kidnappas, blir inlåst, och slutligen skeppas hem igen och det oavsett om du rest det för att klaga på dina lokala politiker (som kan hålla organiserade grupper av avlöande personer utan någon som helst juridisk rättighet att göra något övehuvudtaget formaliserat vars uppgift är att spana efter folk från hem-plats och när upptäckta samla in).

I kontrast med den lösningen vi ska frukta kan i liknande variant bli aktuell för äldre som faller utanför ev. sociala lösningar som kommer kan nog även initialt väldigt dåliga sociala lösninga vara mycket bättre. Men det gäller nu äldre. Rörande mycket annat när det tidigt gäller starkare delar av ekonomin ex. delar av industri krävande mer erfarna arbetare om utbildningskostnad ej krävs tror jag nog att kring en hel del kan lösningarna tänkbara i sociala organisationer bli ganska bra. Dessa områden har ju haft och kanske kommer ha frotsatt god tillväxt där många kostsamma proble inkludernde plötsligt många en längre tid nog är mindre vanligt (exkluderande "säsongs-arbetare" resp. yrken där löne-konkurrens just nu tycks eller bättre uttryckt upplevs av medborgarna i Kina i dessa segment i geo och roll enorm när de kan sätta det i kontrast till andra städer, yrken o.s.v. understigande i betalning vad beoende, mat m.m. kostar d.v.s. kräver att väldigt många dela små utrymmen under ett begränsat antal månader tills de inte står ut längre cch köper den teve eller liknande de ändå klarat att sara till och åker hem till bondgåden)..

Rättssäkerheten och dom socila organisationerna är i princip allt bland indikerade reformer som ej syftar till att uttrycka ekonomisk stabilitet mot aktörer i omvärlden agerande eller påverkade av den kinesiska ekonomin resp. på samma sätt bibehålla den ekonomiska utvecklingen. Båda är dock viktiga nog om de ej fuskas bort eller likt den sovjetiska och kinesiska fackrepresentanten är förrädren av sitt folk som bedrägligt stjäl deras mänskliga rättigheter, frihet och möjlighet till drägligt liv. Det är vad gjort korrekt definierar mänskliga definierade rättigheter göande det svårare att fritt begå övergrepp på individen utan att denne kan göra något. Det innebär vidare potentiellt möjlighet att kvantifiera juridiska problem som medbogaren ställs inför orimligt på grund av defekt lagstiftning eller som idag ofta fallet bara vad något bestämt plötsligt ska gälla och sedan påtalar det för medbogarna (jfr att de plötsligt ej får diskutera på samma nivå som tidigare på sociala medier.

Spårbarheten ej korrumperad och förljugen är en kritisk komponent och når man ej dit kallar knappast någon annan det för rättssäkerhet. Kan problem ej dokumenteras och uttryckas går det heller inte att skapa rättssäkerhet i övrigt.

Och utan dessa värden med andra efterföljande är poängen för medborgarna att se värde av en lugnare mer värde-behållande övergång til demokrati mycket lägre. Praktiskt kan denna ändå finnas med lär fodra en fortsatt gigantisk ekonomisk tillväxt eftersom människan tenderar att jämföra från där hon står. Övergrepp kan man lättare undvika att se om din vardagsekonomi blir kraftigt bättre men när denna är bättre och så stabilt sedan längre är det egentligen inte bättre utan normalt medan riskerna är lika verkliga som innan.

Dynamiken i än kraftigare närmare tvingande gigantisk ekonomisk tillväxt kommer med säkerhet också med växande tubulens där ekonomin inkluderande allt fler samtidigt faller plötsligt i regioner och branscher. Utan rättssäkerhet såväl som sociala organisationer går det ej att hantera utan att samhället, individen och partiet hotas. Samhället i skador som kravaller när irrationella kan orsaka, individen genom att polisära åtgärder mindre troligt görs korrekt och partiet i det halt annat innan skapar.

Att man ärligt ör folket och sin egen stolthet gör en bra lösning är därför en av de frågor som är mycket viktiga åren som kommer. Det är här inte lika lätt att fuska bort kvalitet som det kan vara i enskilda problem i ett geo-område eller bransch. Det fodrar förståelse av att en defekt lösning inte lurar någon och heller inte kan fungera, kunskap nog att klara av det och moralisk realitet och långsiktig förståelse av att samhälle byggs för att göra världen bättre.

Partiets toppar på den allra högsta nivån känns dessutom numera av och till inte så omotiverade till förändring många gärna spekulerat skulle ha varit fallet under året. Jag kan se två potentiella Nobelpristagare om de orkar ta Kina hela vägen till ett första demokratiskt val. Från det föds historisk evighet likt 孔子 eller 仲尼 när kontext är kinesiskt gigantiskt i fråga såväl som antalet i Kina och omvärld verkligheten förändras till det bättre för.

Mer att läsa

Diktaturen berättar hur det fungerar idag:

"The major tasks, organizational setup and leading posts of these organizations are directly under the jurisdiction of the central departments in charge of organizational setups. Though non-governmental organizations, they, to a large extent, exercise administrative functions and powers." Från: Social organizations | china.org.cn (kanal för partiet och inte otroligt direkt från utrikesdepartementets information på engelska för omräden)

Ett tillståndsföförande som spekulerat nedan är ju mycket rimligt. Det är som det fungerar här såväl som i många länder. Det viktiga är emellertid som indikerat tidigare att man förstår att det handla om att bygga ett verkligt värde. Att föra in makt-korruption ex. in i hälso- och åldringsvård blir int annat än dyrt och dåligt. Rättssäkerhet där man reglerar vad som ska gälla läsbart för alla, möjlighet att överklaga beslut i domstol m.m. torde vara viktigt för att det inte ska bli korruption och övergrepp på äldre och sjuka.

"During the Third Plenary Session of the CPC Central Committee, the leadership decided to improve the effectiveness of non-governmental social organizations. The decision effectively backed moves in a number of cities, including Shenzhen and Guangzhou in Guangdong province, to invite social organizations to provide more public services. Previous efforts to empower social organizations prompted criticism because some of the organizations are not transparent or professional, and some lack proper management procedures. To remedy that, the government will evaluate the managerial skills of social organizations to help improve the quality of service, but that doesn't mean the services provided by social organizations will replace government functions. Instead, the organizations will offer the types of social services they are best suited to provide, such as community correction." Från: Social organizations in the mix | China Daily USA Chen Tao 2013-11-27

Diskussion om de få fakta som gjorts tillgängligt från partiets samkväm internet nyligen där man diskuterade och kompromissad fram en ide om landets framtid de kommande åren:

Jag har en känsla av att man kanske oftare skrivande om detta i Kina tar fasta på hur saker och ting fungerar nu med samma reglering, ungefär samma funktioner o.s.v. men tänker sig lite mer flexibilitet där. Jag tror ju som uttryckt här att det inte kommer vara så därför att detta är avsett för att försöka lösa konkreta ganska stora problem som nuvarande lösninga för sociala organisationer ej kan hantera bra nog.