Romer och Judar: Hat-dynamik skapad från geo-grafer i dimman

2013-10-24

Det existerar mycket diskuterat om dynamiken och verkande faktorer relaterat den form (och givetvis just där) irrationalitet (ett alternativ begrepp möjligen bättre ges senare) vi såg kulmen på i utrotningslägren drabbande särskilt judarna men är aktuellt också då såväl nu för andra grupper. Jag såg ändå en poäng i att diskutera en annan dynamik här givet pågående tycks det uppbyggande av som inte alls troligt blir större problem att någonstans framöver hantera relaterat romer.


Betraktar vi enskilda länder har vi upparbetat association mellan medborgare - som de själva identifierar sig och som huvudelen av dom ser approximativt centralitet - och resp. land. Såväl som mellan länderna upparbetad association, kontext och förbindelser genom historien vi lättare upplever som känd och dokumenterad. Aktörer här avviker förvisso från detta - uttryckande vad vi inte alls tycker är känt och dokumenterat - och sker det systematiskt upplevs det ofta obehagligt (jämför gärna NSA-turbulensen nu där vi ska tänka dimma och dold).


Vi antar för judar och romer en upplevd diskriminerbarhet i meningen att man i någon perceptiv - eller mer resonerande i någon mer utarbetad föreställningsvärld ex. religion - kan särskilja och är benägen att särskilja individer. Därmed oavsett riktning mellan definition av medborgare föregående (där vi här om centraliteten där i genomsnitt så bedömer exkluderar dessa grupper från definition ett) och dessa grupper uttrycker viss "sortering". Man är lite mer benägen att umgås med egen lokal flock.


Känt där vi här ev. uttrycker något mindre uppmärksammat möjligen inte utan betydelse är nu själva kontaktnätet över länderna med vad vi kan uppleva som lokaliserade "noder" i resp. verkligt. Givet och jag menar att dimma i och runt det kan vara tämligen potent i föreställningar ska vi direkt ta viss magnitud-skillnad mellan just nu mer aktuella romer rörande potens i sådana nätverk jämförande med för Sverige större invandringsgrupper nära nog oavsett ursprung och förstå de senare (ex. Iranier) som i allt utbytande mer information över gränser såväl som varor (räknat på diskriminerbar grupp enligt definition två).


När vi accepterar verkligheten i att kontakt förekommer på detta sätt givet diskriminerbarheten är möjligheten att tolka det som konkurrerande eller kanske bättre uttryckt för vad detta mer problematiskt kan konvergera parasiterande verklig. Diskriminerbarheten ger ju rent av möjligheten till en känslo-tolkning av spridningsvektor - och om man sitter och registrerar namn och personer som flyttar möjlighet till tolkning att det sprids vidare från pågående infektioner också om som vi vet att gör vi det samma för alla folk är det inte annat än naturligt d.v.s. diskriminerbarheten är tämligen kritiskt för detta antagande - av något främmande, skillt från oss, och med egna kanaler.


Liksom allt i dimma förstärks det begränsade vi kan se. Vi kontrast-förstärker det. Antar vi en fara eller en risk divergerar vi ut kreativt från det för att försöka skatta eller gissa vad som kan vara dolt. Har vi på det flock-lokal kultur diskuterande och i det bekräftande sådana gissningar utan egentligt konkret som bekräftar det kan det förstärkas mer. Det kan givetvis också kring alla mänskliga föreställningar oavsett domän när vi väljer att ej kräva konkretiserade evidens närma sig en trosföreställning som i sig definierar en grupp av människor.


För romerna betvivlar jag inte ett ögonblick av att inte bara den tämligen repeterade kulturen av att röra sig mellan ort förstärker problematiken i sådana föreställningar utan också att den antar jag numera tämligen ovanliga konkretiseringen av ett "zigenar-tåg" med annorlunda vagnar enkelt att identifiera och särskilja i visuell perception är förstärkande.


Långsiktigt för att förebygga sådana här problem riskerande allvarliga och säkert pågående realiserande alla möjliga problem för drabba folkgrupper såväl som kosta i bortkastad effektivitet i en hel del besläktade domäner där vi ej nödvändigtvis just har en mänsklig grupp som kreativ fantasi utan kanske något annat att viss (om så inte redan sker) undvisning i grundskola kanske kan bedföra något av värde.



Självklart - det kan inte nog understrykas - är det fel att försöka utnyttja sådant här för andra syften. Men praktiskt uttrycker saker av och till en distans mellan genrell princip och verklig worst case risk och utifrån det för att ge ett perspektiv kan läggas till att en gång (2o11 tror jag) skapande ett stycke förfalskad världsbild att lägga på ett system för att se om det gav ifrån sig information via ick-dokumenterade kanaler och metoder introducerade jag just romerna p.g.a. denna mekanism som en av ett hundra-tal mer eller mindre kreativa inte helt olika i irrationalitet komponenterna. Motsvarande ett för intelligens organiserat nätverk i subdelar.


Utan denna mekanism och utan rationell verifiering är konceptet tämligen befängt bl.a. på grund av diskriminerbarheten realiserad read i främlingsfientlighet vidare därför att utsträckning och förgrening av den etniska gruppen jämför med mängder av andra är minst sagt begränsad. Och lika viktigt därför att döma av modern europeisk historia är de mindre benägna att organiseras. Men på samma sätt men omvänt kan föreställningen irrationellt kännas riktig när samtidighet med en mängd fakta ligger.


Ingenting i det lilla projektet indikerade något sådant läckage. Och det praktiska refererat känns tycker jag moraliskt tveksamt åtminstone för situationer där någon form av verkan mätbar i realitet är att förvänta snarare än i värsta fall en rörelse av information propagerad (och är saker och ting inte sällan scarce relativt behov såväl som tid att göra något på just när det känns konkretiserat viktigt: så lite tid det året). Det illustrerar ändå att man kanske bör se realitet i sådant här på nivå att det i föreställningsvärld hos människor är verkligt nog för att tillämpas som verktyg för att åstadkomma saker i områden överhuvudtaget inte relaterade vad som uttrycks när så om romer, judar eller vilken etnisk-grupp som helst.


Egentligen vad jag ville säga är att givet några enstaka saker som märkt ut sig nyligen i EU kanske hela den pågående irrationaliteten kan visa sig mer realiserande problematik än vad vi kanske vant oss vid från sedan så många år alltid i viss frekvens utryckande sig här i övergrepp m.m. Har vi instanser av att folk sitter och försöker rita av sin bild av dom här nätverken inkluderande verkligt såväl som fantasier med statlig lön också i samhälls-delar av EU där det annars är mindre vanligt har vi problem att vänta kommande 20 åren. Det är korrekt att ha viss respekt för att ge handgripliga steg för steg guider i den svarta magin verklig i potens men kanske inte alltid optimalt missbrukad men jag tror vi här ligger i vettig balans med föga praktiskt om något hur vi fog it real och framställer i spridande. Och jag ser kanske att bara att notera själva "graf-egenskapen" i stimulerandet av det irrationella tänkandet kan reducera föreställningar det kan ha skapat.


Och slutligen rörande definition sorterar jag sådant här tillsamma domän som När CIA övertolkade informationen (2012-02-27). D.v.s. en kliniskt (ofast i alla fall) frisk psykotisk föreställningsvärld.