Lao Airlines krashade: Alla sägs döda

2013-10-16

Orsaken spekulerar man är tyfonen. Men det är att betvivla att något trovärdigt ännu finns att säga.
Defekt komplettering: Citatet nedan är från 2000

Även om jag väljer att spara och publicera kompletteringen jag gjorde nedan är den defekt i tid och berör ej nyheten refererad ovan. Jag har tagit som vana när jag citerar att ange också datum i ankar-text till nyhetskälla. En orsak till det - bland flera - är att få ett kontroll-lager relaterat risk för fel-citat när en nyhet tycks ha tids-context pågående men kommer från längre tillbaka. Citatet nedan är från 2000 vilket jag noterade först när datum skulle adderas till ankartexten för länken till BBC News. Men jag tyckte det kunde ha värde att publicera ändå som ex. på enkel-vana antagligen användbart för andra som tenderar att läsa text först medan datum av och till missas.


Kompletterad: Citatet nedan liksom bland nyheter uppgifter ej seriöst kontrollerade rörande vek radar-infrastruktur i regionen är kanske en god indikation om att vädret ovanpå "normala" särskilda utmaningar för flygplanet indikerar ungefär vad orsaken är:


"The US Embassy in Vientiane advises its employees to use the airline only if essential and has on previous occasions expressed 'serious concernsä about its safety standards and maintenance operations."

Från: Laos plane crash kills 8 (2000-10-20) | BBC News