Hade kaffe roll i Franska revolutionen? D.v.s. kan koffein-konsumtion inverka på besluts-preferens hos population relaterat demokratisk-transformation

2013-10-23

Möjliga faktorer vi kan spekulera mer eller mindre underbyggt tänkbart påverkar transformation från diktatur till demokrati kan upplevas såväl som konkret variera kraftigt mer eller mindre rationella. Vi ska dock rörande sådant gärna betänka att vi gärna skapar en bild av hur världen ska fungera bl.a. byggd från den intensitet och hastighet vi normalt ser och upplever medan när i glidande och snabba ögonblick kan andra faktorer spela in.


Där som ett ex. jag berört av och till sedan 2009 finns mängden partiklar och koncentration av luftföroreningar i luften. Dessa har följts i flera studier gjorda av några amerikanska universitet (som också gjort motsvarande mätningar bl.a. USA för vilket vi bl.a. kan konstatera att nivåerna av bly i blodet hos barn i anova-mening associerat koncentrationssvårigheter understeg vad vi haft och fortfarande varierat geografiskt område har i Sverige även om nivåerna med all säkerhet vida överstiger den vi födda under 1970-talet växte upp med) rörande både nivåer i luften och blod såväl som association till kognitiva förändringar (om än inte i allt i samma studie). Det finns - retoriskt "givetvis" - en gränszon mellan att agera hos individ som funktion av vad andra individer gör i ett ögonblick där liksom andra beslut där vi väger mellan känsla just-nu och ex. risk som kommer impulskontroll är påverkande.


Givet dom kanske (jag är osäker på hur väl vi kontinuerligt egentligen kunnat följa nivåerna bakåt men antagligen mycket hög) i år mycket höga nivåerna gäller att jag inte riktigt ser något känt indikerande att effekten av det kommande år kan påverkas från vad redan givet av reduktion.


Från mycket verklig personlig reflektion är jag medveten om att försöka se ett värde i den här formen av systematiska övergrepp på ett folk är problematiskt. Man upplever gärna att övergreppet smittar av sig på dig därför att du söker ett värde. Ingenting rationellt i det finns. Ej heller vet jag något indikerande i "sampling" såväl som resonerande i battlefield economy ens möjligt att situationen i år drivits fram med detta värde som målsättning. Det är - ej ursäktande övergreppet givet dagens gigantiskt större vetande - jämfört med vad vi också periodvis såg i Västeuropa (jämför gärna dom konkret svarta städerna och bostadsområdena längre bakåt i England).


Så givet att vi rör oss i en smalare zon där mindre utsträckta tidsserier av dokumenterade händelser finns att bedöma ifrån låt oss introducera en till faktor som tänkbart kan påverka ögonblicket. Givet popularkulturen om crack-rökande afroamerikaner kan vi tänka oss att stora mängder av kokain eller amfetamin skulle stimulera den form av transformation vi kan se värde av. Men det är verkligen att betvivla. Populationen aktuell där har knappast någonstans så vitt jag vet dokumenterat sig som särskilt engagerad i polulatisk förändring. Och mer konkret tenderar hela den gruppen av droger öka koncentrationsförmåga och impulskontroll vilket för drogmissbrukare ger till resultat ett sjukligt avsmalnat fokus på själv drogen där de kan acceptera nästan vad som helst utan att reducera impuls utanför just det. Detta är tilltalande genom att det avlägsnar hela den imaginära problematiken i att försöka hitta värde i övergrepp på folk (jämför Medan Nordkorea startar reaktorer gör sig världen redo för riktigt angenäm Kina-handel: Vicodin on the way! i Nordkorea).


Dock vill jag igen indikera ungefär vad uttryckt i (antagligen föga elegant):Jämför gärna initialt att för ett exempel är Kina låg-koffein. Te levererar väsentligt mindre koffein än kaffe.


Vidare att förstå verkan av koffein på kognition och från det mer intressant ut över population är i allt upplever jag direkt svårt på helt andra nivåer än våra extrem-punkter givna av kraftigt dopamin resp. GABA stödjande ämnen. Koffein är tämligen komplext och samman-gyttrat i vad det påverkar medan funktionella modeller tagande utgångspunkt samplande språk med kunskap om vår kognitiv snarast måste förenkla (där jag förenklade hela vägen nästan till dopamin och gaba sammanförande bra mycket i dom koncepten ej sammanhörande biologiskt just med dem biologiskt) för att vara funktionella.


Likväl för att ge viss rational låt oss se det som att givet ett kontext pågående för tid vi bedömer gäller att vi kommer (delvis givetvis från sekundär effekt dopamin också om jag betvivlar att det har något att göra med vad vi söker här: kaffe och koffein poetiskt såväl som inom andra områden är radikalt i vad vi kan uppleva från resultat skilt från andra "manier" hos konstnären ex. kokain missbruk) ha äldre aktivering mer påverkande fortsatt om vi antar att reduktion av per biologisk neuron "sömn-inducerande" substanser koffein kan reducera såväl som modulera uppåt (om jag tolkar något så när vedertagen kunskap om koffein rätt: jämför ex. med hur en frisk kvinna eller man i sina bästa dar får ökad vakengrad medan en äldre oftare kan sömna av det som konsekvens av feedback-dynamaiken relativt eventuellt transport av dopamin) vakengrad. D.v.s. när vi förenklar detta ännu mer - nu på direkt brutala nivåer - gäller ju för alla dom neuroner vi integrerar inverkande kontext från kommer fler bakåt i tiden från när först aktiverade i det samma kontext i genomsnitt en större distans uttrycka sig mellan äldsta och yngsta givet en viss bredd på det "fönster" vi definierar detta som (ex. något enkelt som tio äldsta och tio yngsta av procent av arean under kurvan).


Vidare genom ämnes likhet givet för ett rationellt kontext ges från det dels verkan över rymden bredare möjlighet association samt enklare konvergens "framåt" till "nästa logiska steg". Fler ämnesrelevanta neuroner finns ju som kan addera aktivitet för att gå över threshold till att associera vidare eller stiga ut ur kaffe-stugan för att storma lämpligt nära-liggande politiskt-fängelse (jfr bastille även om mängden kommunikation pågående såväl som näringsbristens inverkan impulskontroll resp. lojalitet trupper antagligen hade väldigt stor betydelse).


I management-sammanfattning: För demokrati: Te dåligt. Energidrycker bra.


Kanske. Att ens se datakälla än mindre metod för att verifiera påverkan eller kvantisera känns för mig väldigt svårt. Men jag betvivlar samtidigt att ökad konsumtion av koffein kommer inverka negativt på sannolikheten för transformation och skulle jag gissa något lite positivt där vi samtidigt rör oss över en ständig ström av ögonblick understrykande varje verklighet som ger preferens mot en eller annan rymd av beslut.


Foto: Ch-info.ch