Utrikesminister Kerry: Gömd Visuell styrka talar plötsligt öppet om mänsklighetens kraft att skapa sann framtid

2013-09-04

Mycket bra pressbild för sammahang och person. Understrykande allvar, strategi, och elegant förstärkande via relativ vinkel - betraktare relativt nedanför - , och djup med det inför eller i rörelse indikerat ändå konvergerande en centralitet the mind av Kerry läggande ut strategin och styrkan världen kräver av oss för att acceptera varande mindre än vi kan och när ansvar krävs måste vara när inget mer finns bakom dig i linjen.


Från i nyhetsrapportering excellenta Reuters startsida. Osäker på dess ursprung såväl som fotograf men återbildar den förminskad med sidan kontext om den ej längre finns att se.


    I begrepp någon kan känna igenom från inlägg av och till sedan några år eller så: Bilden uttrycker i sitt ögonblick en kraftig kombination av do men är en funktionell describe till den predikterande scen oftare och vanligt i sig mindre fokuserad på dess do oftare värdera ex. med resultat i form av känslomässiga ställningstagande.

Komplettering: Född i Sverige formad av vår kultur och med ordentlig praktisk erfarenhet av den goda realitet kvinnornas styrande av mycket betydande delar av svenska webben när ålder på publikationer vägs in förföll jag till att inkorrekt förtiga potentialer i fotot. Även därför att fick för mig lika felaktigt att det var Madam Pelosi vars roll vi lärt nyligen i President Obamas tal är något av själva symolen för USA's sanna demokratiska historia och värdegrund representerande den valbara representativa församlingen. Läsande mellan-raderna i Obamas tal kändes det fel att peka här på ev. henne som exempel på detta när hon nog i det privata kan vara något av Obamas ankare till demokratins inreväsen såväl som mentor att gå till när han känner sig osäker om vad som är rätt och fel.


Kvinnan ser i vinkel upp till mannen vi redan konvergerar till som bildens centralitet. Han agerar. Hon är passiv. Kontext är konflikten vi måste ta för den större flocken - motsvarande familjen i den lilla värden - för att bl.a. hantera de hot Obama förklarade i sitt tal. Men verkligen oavsett elegansen i detaljer jag indikerade kreativt läsande in räcker det bra med lite passiv kvinna som ser upp till agerande man uppenbart i ledarskap gärna pekande eller dyligt för att ta in potentiell potens. Konsten är att göra det elegant ej störande andra lika geneder-politiskt engagerade som jag av och till varit i mitt skrivande genom åren. Mycket välgjort i denna bild. Märks knappt i vad vi tänker till men ändå fullt inverkande. Alla bör sätta fokus på henne en kort stund.