Kulturnatten går in i Muren

2013-09-04

Kulturnatten attavism går in i Muren...


Det sannare väsen definierande det mänskliga maximerande varians mot djurens meningslösa existenser.


Skyddande oss äntligen efter evolutionärt byggande oss från den ytliga djuriska hunger - endast bestående av vår egen uppelvelse lögn - utan det mänskligt verkliga skapande.


Det tomma stirrandet på färg och form med skrik och skrän Kulturnatten blivit symbol för. Likt dom meningslöst upprepade fysiska rörelser i medfödda beteenden och falska belöningar födande dom människor som svälter ytan de kommunala konst-events. Sällan numera ens med genetiska språkkanalen påsatt.


En kostnad tagande kraft från produktion och kreativitet.Med ett inte fåtal ganska blyga läsare är det många som inte alltid kommer till att sätta ord på längtan och saknad. Kanske kommer jag i framtid återvända till poesi attraherande just är jag säker på dom som inte annat än ytterst sällan - kanske aldrig - når till att tala till mig mer än att läsa mina dikter gång på gång fångande de med tiden allt färre nyanser ej redan förstärkande vardagens färg.


I ett både tyngre konstverk sträckande sig ut över den multimodala upplevelsen där domäner inte bara är poesin, bilderna och deras cue aktiverande titel - utan även att min och publikens upplevelse av dagen vi kovergerar mot - och ofta tror jag minnen - samtidigt ska sägas trivialare i varje mening i ordens domän där varje definition av information känd för mig ger en gigantisk skillnad helt säkert märkbara redan i antal typer utan behov att skatta token-mängderna för dikternas antal experimenterande med språket för att sjölv känna på de egenskaper jag samtidigt byggde plattformarna för att analysera i människans kollektivt läsande hennes nära nog alla som mest intensivt publicerade nyheter på engelska bland de tusentalen största tidningarna och utanför det ca 10 000 varierade publicister (ovanligt ofta bland de mindre styrt av transienta protokoll-frågornas RSS hindrande mänsklighetens talade ord att alltid komma fram.


För en försiktig första förberedelse för själva konstverkets centralitet och mening jag ej uttrycker på webb-bakgrunden förrän kvällen innan eller tidigare på dagen 14/9 2013 citerar jag min Fotokonsts Kultunatten : Konsten från orden mörkret förvanskar till upplevelse...


Minnen och möten med Kulturnatten har för mig alltid varit en så kraftig visuell eller ljudlig-upplevelse. Där finns delar av dess själ vi lättare märker.


I conceptual blending mellan perceptionens färg i imaginära rum och de meta-symboler vårt skrivna språk kan den dess djupare mening varaktigt alltid fortsatt format i besökarnas upplevelse och tolkning till sin värld lyftas fram. Vårt språk - Vad vi tror oss ha förstått ovanpå en kanske otrevlig eller tillfredsställande kväll.


Där konstverkets uttryck av vårt kollektiva språks-mening dimensionsreducerad till det begripliga kommer ges en plats klart lagom till 14/9 2013 blev givet Kulturnatten.org. Namnets semantiska kontext i protokollet - webbens kartor - såväl som i mitten uttryckande det direkta språkets enklaste ändå tydligast symbol-konvergens för verkets större sammanhang gör att individen fritt kan lägga sin upplevelse från informationen diekt såväl som aktiverade minnen och förväntan inför kvällen efter en god lunch surfande in för att se dagens webb-konstverk.