The Guardian segrade och tog det största priset. Hippocamp - Havskrigarnas urgamla symbol

2013-06-10

Det var nu länge sedan - snart tror jag två år - sedan det ens var värt att försöka sig prospekterande efter en aktör i media som jämfört med sin naturliga miljö (och de internationellt imperativa likt Guardian måste kunna segra strid mer än i England medan svenska tidningar endast lokala jämför med varandra).


The Guardian känns just nu så internet-dominanta att vi behöver vandra ut i historien - kanske nyternas - mest potenta symboler. Inspirerat av Englands sjöfarar-historia, The Guardian kraftfull som bland få håkker fast vid angripande snabbt i snart nog hela världen över webbens vågformiga rörelser, väljer vi Hippocampus - en kraft vi tryggt vet är nägra England om något eftersom den är dokumenterad ac J.K. Rowing.


I stridshästens kölvatten märks ibland för den som kommer nära två hungriga krigar delfiner. Hippocamp är kraften forsande från havet som bryter fiendens linjer lämnande utrymme för deflinerna att fånga sill utan att behöva riskeras att råka ut för större kanske fientliga fiskar. Lika passande modet i angreppen kommer havskrigarnas häst ibland tillsammans med Afrodite ridande henne.

The Guardians långsiktiga investerande i att förvalta, förstå och presentera data såväl som att strukturera sin information bör och har säkert lett till ett excellent minna som inte kan bli annat än bättre. Vår kognitions mest fascinerande del näraliggande våra praktiska dataanalyserande delar är ju också just hippocampus. Hippocampus presterar potent relativt andra delar av neuronnäten för att föröka sina neuroner och forma om den efter den spatiella värld och kunskap vi fortlöpande behöver visualisera i minne och resonemang.


Det har varit ett nöje att genom åren av och till titta förbi visualiseringarna av data på:Att jag genom åren kommit att se större relativt värde i The Guardian såväl som The New York Times relativt branschen tror jag i en orsak ligger i att de båda välidgt tydligt försöker se hur den befintliga kulturen, kunskapen kan formas till en värld där teknik ganska snabbt förändrat världen. Infrastrukturen komplexitet och kostnad för att trygga och leverera gjorde befintliga affärer stabila barriärer i sig länge.


En naturlig utveckling är en kraftig konsolidering åtminstone som funktion av räckvidd. Det kommer förvåna mig om inte The Guardian kommer klara av det bra och utan att väsentligt förändra sina organisationsformer. Jag kan dock tänka mig att de kommande åren blir föränderliga.