Kärnvapen plutonium byts mot en Spionsatellit

2012-06-15
I ett par experimentielt komiska (kan upplevas angenäma trots föga uppenbart värde eller ens korrekthet) inlägg tog jag löst upp ett par perspektiv vanligare i andra sammanhang där de inte sällan kan vara både rationellt och irrationellt skrämmande. Vi kan ex. se att i båda riktningarna för Iran är nationalism potentiellt problematiskt och vad som kan utnyttjas för att flytta medborgarnas uppmärksamhet från demokrati.

Det Nordiska hotet allt närmare Sverige
Norska gränsens svensk-hat skrattar ingen åt

Jag är därför egentligen inte särskilt upprörd över att vi lämnade bort vårt vapen-plutonium där några länder bättre agerar föredöme.

Emellertid lämnande de höga tankarna hos någon i ett land långt borta från Mellanöster så gäller ju oavsett vilket värde som kan ha extraherats säkerhetspolitiskt eller för andra delar av Sverige att jag sett föga för egen del. Nu noterade jag det här på trevliga Information processing vilket ger idéer:

Look up, not down!

Jag är en allvarlig man. När enklare män slöar och kvinnorna jollrar med barnen lämnar mina tankar inte för ett ögonblick världens väg mot något bättre. Jag skulle inte önska det på något annat sätt där vardagens trivialiteter ni inte alltid själva förstår att bevara är vad som hos er skänker mig glädje oavsett hur löjliga mycket kan tyckas.

Det är min förståelse att andra i det privata kan se angenäma värden i sådant både i den rena leksaksnivån eller i det psykiska sjukligt i skvaller mellan grannar till de mer ambitiösa death-planet koncepten vi mer sällan ser realiserade. För mig ser jag bara plågsamt hårt arbete med tillgång till mer data. Det vore att ljuga att säga att det inte skulle vara en plågsam uppoffring jag inte kan låta bli för att följa upp en del saker särskilt att behöva refresha Dennings igen om data-whitening för att hindra läckage av vad jag själv kan notera med förståelse.

Likväl vore det passande när vi tagit en konkret ekonomisk förlust i vapen-plutonium för en bättre värld. Att jag och genom mig vi får vad vi kan kalla information recycling space unit fångande upp energi reflekterande från jorden att rädda från rymdens mörker. En eye in the sky enhet. Data för en bättre värld.

En enkel fascinerande möjlighet jag faktiskt experimentera lite med om än inte i så ambitiös hårdvara är koncentration av människor relativt butiker under en tidsperiod med intensiv skyltning varande en "festdag" i Uppsala.

Ett värde med det komiska är att det verkligen kan få mig på bättre humör. Det är mer intensiv humor att skapa det.