Mr Chen har lämnat Kina

2012-05-19
Man ska emellertid inte underskatta värdet av nyhetspotensen Mr Chen själv skapar relativt de kontinuerliga arbetsinsatserna av andra Amnesty International refererar till:

"Chen Guangcheng’s flight to New York Saturday marks a major step in the difficult and delicate negotiations between Beijing and Washington over the Chinese activist’s future."
[...]
Frank Jannuzi, head of Amnesty International's Washington D.C. office, said in a statement Saturday.

“But while Chen and his immediate family are safe, Amnesty International continues to be concerned about those in China who share his quest for justice, for they remain in serious jeopardy. Countless people, known and unknown, are subject to arbitrary detention, beatings and other forms of repression,” Mr. Jannuzi said."

Från: Chen Guangcheng comes to the US, but what about other dissidents?

Ska man vara lite otrevligt konkret kanske men tycker jag verkligt nog är det enda mätbara värdet Amnesty International generellt levererar den nyhetssynlighet kring frågorna de klarar av att åstadkomma och sätter vi den i relation till kostnad för organisationen är den kanske rimlig men börjar man skatta på tiden medlemmarna lägger på frågorna håller inte den ekvationen längre.

Man kan se det som att Amnesty International har outnyttjad potential i hur de drar nytta av medlemmarna och se till att den tid de lägger kommer till maximalnytta. Ett ännu större värde från det går att se i möjligheten för dem att söka generalisera och seriöst vetenskapligt ex. via samarbeten med universitet värdera metoderna sådana verktyg så att även andra organisationer, grupper och dylikt inklusive lösare sådana som kan skapas runt frågor som denna kan dra nytta av det.

Samma resonemang gäller engagerade i länder som Kina där Mr Chen är ett excellent exempel på hur man ska agera för att optimera värde av att nu "fly landet":

  • Mycket god generell synlighet.
  • Mr Chen vinner och vinner mot stort motstånd med tydligt handikapp. Bra uppmuntrande för andra i Kina.
  • Mr Chen inte bara indikerar och understryker problemen i Kina utan påminner dessutom USA om att den roll de själva gärna vill ta i utrikespolitik kommer lika mycket med ansvar i det nära individ-nivå konkreta såväl som det övergripande abstrakta.

Det hela indikerar också tycker jag en större kompetens från det mer oförberett och dåligt genomarbetade vi kan se i andra liknande länder och situationer till vad när vi räknar in tidsaspekterna en riktigt elegant skicklig nivå. En utmärkt hoppas jag inledning till flera liknande händelser - kanske kan det gå trend i det nyhets-kompetenta med lite tur där folk inte bara springer iväg och gör en massa saker även när det bara är bortkastad energi eller rent av stör - i allt intensivare takt gärna med kommande tiden liten topp för att understryka för USA inför presidentvalet att med makt kommer ansvar.