Romney börjar kännas lovande

2012-05-10
Nå jag sitter i tämligen intensiv programmering i applagret och data quality i definitionsfilerna, samt gör min matematiska härledning och definition av kopplingen mellan språkets uttryck och den ekonomiska inflationen i applikation för prediktion kompaktare så min kommentar blir minimal genom att dra nytta av musiken som ju liksom bilder säger mer än 1000 ord.

Rörande:

"The reports are, if they are accurate, that our administration wittingly or unwittingly communicated to Chen an implicit threat to his family and also probably sped up, or may have sped up, the process of his decision to leave the embassy. If these reports are true, this is a dark day for freedom, and it's a day of shame for the Obama administration."
Romney calls US treatment of Chen Guangcheng 'dark day for freedom'

Vågar jag säga:

Vill du vinna Romney?