Tips II till Mitt Romney (Varning: Moraliskt olämpligt överdrivna "argument" och komiska illustrationer)

2012-03-29
I Mitt Romney behöver börja lyfta skrot gav jag ett par tips och vi såg strax förändring uppföljt i Mitt Romney käkar Cheesy Grits i ord men ej i bild. Låẗ oss för diskussionen runt metod följa upp med ett par till.

För att det inte ska bli avundsjuka mellan Romney och Obama med bråk och gråt portionerar jag redan ut varannan med mm-rättvisa. Detta är mer än ett skämt viktigt att understryka därför att de flesta läsare upplever mig säkert som oerhört tråkig. Jag argumenterar väldigt sällan på svenska och hade inte tänkt göra det här heller utan endast illustrera ett par viktiga principer ganska teoretiskt. Men jag kan argumentera och argumentera fult. Dessutom i intensitet gillar jag det. Även om det nu bara är ofärdiga "stolpar" som jag varken har eller kommer sitta och fila på och korrigera mot attityd-undersökningar lever jag mig alltid in i sådant. Sanningen är dock att jag tror Romney eller Obama är fullständigt likgiltigt för Sveriges del. Personligen kan jag visst tycka Obama är för försiktig med revolvern men det tror jag gäller också Romney.

Rörande mina färgstarka argumentations-stolpar gjorda endast som illustration måste också understrykas att de syftar till att visa upp abstrakta argumentations-concept tydligt. Det har ingen betydelse om de är korrekta, rationella o.s.v. om de kan packeteras till att verka vara just det. De försöker visa målet och kärnan i argumentet. Någon faktakontroll eller dylikt var givetvis inte aktuellt och troligen är massor fel i argumenten och deras riktning har föga med vad jag själv anser (enligt tidigare).

En poäng förutom att illustrera dimensioner ligger i att visa det här därför att det ger ju alla läsare oavsett roll kanske bättre förutsättning att upptäcka liknande operationer. Hade det inte varit för detta hade jag tagit bort dem då jag egentligen kanske lite för lättsamt visar en del riktigt fula metoder där mycket trevligare hade fungerat lika bra.

Inlägget börjar dock korrekt tråkigt teoretiskt innan jag andra halvan kom in i det och började skissa en counter-attack plan.

Det första rådet är konceptuellt och visar på betydelsefulla dimensioner när vi bedömer kraftfulla symboler (vilket båda herrarna är) som vi lätt missar. När vi utgår från min modell kan vi förklara mekanismen ordentligt förenklat både för hur modell antar att det fungerar i människans övergripande kognition liksom implementation:

Attityden säger vi här (ett liknande resonemang gäller för stereotyper m.fl. från många modeller välkända begrepp) är ett system som ger oss en känsla av värde med riktning givet olika situationer.

Denna är representerat av ett ett symbol-komplex. Symbol-komplex:et i de allra tydligaste är ofta genomgående (ex. korset för kristendomen) men kan i övrigt variera tydligt redan runt de mest kända symbolerna i typer av relationer och till vilka andra symboler de når.

Komplexiteten i antal symboler och mängden relationer i vår hjärna liksom människans kollektiva språk mellan våra samlade är enorm och i allt praktiskt till vardags krävs därför optimering där vi utgår när inte annat krävs från förenklade lösningar. Upplever vi ingenting förändrat kommer därför de känslor vi har associerat till de starkast associerade symbolerna i de flesta situationer räcka. De transformeras till en aktuell fråga eller situation grovt rörande hur det passar in och rörande riktning. Därav att vi i diskussioner och debatt mellan "troende" ser en reduktion i faktiska argument med hur kraftig trosföreställningen är.I andra fall kan vi behöva omvärdera eller tänka längre för att förstå vad vi känner och tycker. Beräkningen kommer nu initialt divergera ut från de till attityden kraftfullast associerade symbolerna. Dessas relationer till andra följs när dimensionerna tycks aktuella för situationen (en ung kristen som upplever splittrade känslor mellan att vara ej heterosexuell respektive sin kristna tro han eller hon upplever associerad med en värdegrund där det är fel kommer troligen när han balanserar sin attityd till en ny plats beakta information och tankar aktuella för detta ("gay-dimensioner" med ex. präster, humanister, läkare m.fl. skrivit) emedan t.ex. kyrkans årsredovisning av biståndsverksamheten i Afrika överhuvudtaget inte beaktas.

Att känslan av dissonans upplevs obehaglig förklaras i modell med samma mekanism som styr divergensen och ev. efterföljande konvergens. Distansen (olikheten) mellan de för attityden starkaste symbolerna respektive här en sexuell fråga är stort. Samtidigt föreligger ett samband mellan dem där deras riktning kolliderar.

Den större distansen gör att neuroner och nätverk av neuroner aktiveras mer spritt i hjärnan. Och är den kristna värdegrunden viktig för vårt exempel är det aktivering som sker ofta.

För att detektera och värdera vad vi känner är det beräkningsmässigt för varje på jorden existerande dator (och tror jag säkert också vår hjärna) i de flesta situationer annat än för korta i tiden begränsade "bitar" strikt försöka lösa ut det genom att försöka fånga "helhet" i vad som är aktiverat. Aktivitet kan konvergera uppåt och i neuroner "ovanför" möta aktivitet från andra sådana nätverk som konvergerat men när avståndet är större och som här berör stora delar av livet och väldigt många frågor är komplexiteten enorm. Vi ska när vi bedömer den betänka att vid avbildning av hjärnan är det endast och oftast (och om mer exakt endast i punkter) mycket grovt konvergens mönster man ser emedan de finare detaljerna i "vridmoment" från aktivering av dendrit-träden från olika riktningar, korrelation åt sidorna och bakåt m.m. överhuvudtaget inte är vad som mer än sista åren konstaterats ske.

Kopplingen mellan neuronen och respektive dendrit eller soma kallas synaps. En neuron har vanligen cirka 1000 till 10 000 synapser. Hur synapserna förgrenar sig varierar mellan huvudtyper av neuroner med olika specialisering men kommer "alltid" tendera att uttrycka en yta som kan ta emot den relevanta förväntade "trafik" från närliggande neuroner och också uttrycka förändring i formen när trafiken förändrats för att optimera överföringen genom att reducera distansen ("växer" mot den andra neuronen).

Vi ska här betänka att former mer än endast att försöka göra överföringen av inkommande signaler så snabb som möjlig konkret uttrycker form för att fånga samband mellan information som inkommer från motsvarande olika vinklar. Det möjliggör att se samband mellan trafik vi fick från en gren respektive en annan.

Att nu när vi försökspersonen står inför ett större kanske sedan barndomen repeterat attitydkomplex är i direkt kollision med en för personligheten grundläggande faktor svårligen (om alls föränderlig) gäller från modell principen om commotion. Följande två inlägg gav en översikt från ett förenklat exempel:


Motivation kommer driva beräkningen utåt där man söker att via flera komplex av neuroner se samband som kan ge en "moralisk" eller känslomässig "lösning" utan att behöva ge upp upplevt värde eller realisera potentiella risker.

Hjärnan gillar inte att vi gör det därför att den vill arbeta beräkningseffektivt. Annars blir den trött och ligger du i högt commotion länge uppstår inflammatoriska processer som kan orsaka utbrändhet, depression m.fl. problem. Så den låter dig känna det:

 • Risk varningen svänger mot oro och fara därför givet att kollisionen inte ger något svar (och vi återkommer till varför rationalitet just här saknas om än nödvändigtvis inte i resonemanget) är det enda säkra alternativet.
 • Men motivationen trycker beräkningen över en allt större graf vidare i bredd och djup.

Med mindre än att vi över trafiken kan ha total överblick kommer detta mindre troligt utan extern information leda till direkt förståelse av ett indikerat samband. Vi kan uppleva - kanske riktigt - att relevanta samband finns men det kommer inte finnas någon redan tränade neuroner detta kan konvergera till där det riktigt "passar" in.

Därför att attityden kolliderade med en ny dimension personen ännu inte lärt sig att räkna från och till med "dimensionen" (subset av dimensioner) attityd-komplex:et kristentro av den mer konservativa typen. Efterföljande tid när en möjlig lösning på konflikten passas in där samtal med upplevt viktiga grupper (ex. gay-organisation, präst m.m.) kan tänkas stödja eller motverka den påbörjade konvergensen.

Stöds den får vi en ny symbol associerad till trosföreställningen som komprimerar vårt skript för att räkna och hantera den aktuella moraliska frågeställningen. Den kommer ligga som en av de tyngsta symbolerna till attityden. Hela attitydens vikt-fördelning i graf-rymden för projektion på andra frågor förändras troligt i en mängd situationer. En helt ny symbol med i nästan allt helt nya dimensioner och kopplingar har tillförts.

Varför är detta viktigt om man vill vinna amerikanska presidentvalet från underläge? Jo därför att den sittande presidenten är attityden i skallen på alla väljare som redan vet vem de ska rösta på.

Att gå vidare från detta gör vi i flera av de närmaste råden i kommande inlägg men börjar här med två sådana som indikerar två grundläggande men viktiga principer när vi resonerar i denna värld:

 • Riktning.
 • Mer eller Mindre.

Vad är riktningen? Är spjutet kastat mot dig är det helt fel riktning. Med mindre att du inte är omänskligt snabb behöver du lära dig hur du förändrar rumsdimensionerna så att spjutet åker åt andra hållet.

Motståndarens angrepp på dig behöver i allt inte slå tillbaka på honom. Om du istället fjantigt börjar gnälla mer på dina motståndare i det nuvarande därför att dom gör det "onödigt jobbigt" för dig att vinna valet är du helt fel ute när det kommer till dom väljargrupper du har svårast att nå. Skulle Sarah Palin gnälla om sånt? Nej hon kommer efter dig med en tomahawk.Från mitt inlågg från april 2011 om Sara Palin och varför tal med brytning lättare känns lögnaktigt.


Att vända spjutet är mest hälsosamt stärkande när angreppet är genomarbetat med tid och byggt med kompetens och stora resurser. Men kan du öka på kostnaden bara en aning varje gång är det starkt över tiden. Därför att ett presidentval är väldigt intensivt i händelse (jfr Flash-bulb memories) d.v.s. vår kognitiva-tid är snabb för att möta upp det hos informationsmottagna (övriga når vi inte och är ointressanta). Det kan därför hinna ge en svag växlande känsla av att något är fel med kandidaten: försöker han inte lite för mycket? Och varför visar sig vara sådant angrepp lite smutsigt (att se upp för själv om du har någon som vänder spjutet mot dig redan när du kastar det mot dina konkurrenter)? Det ska lukta lite illa men inte för mycket. Bara lite.

För ett enkelt men väldigt konkret betrakta att Mitt Romney avskedat amerikaner i arbete inom venture capital. Vänd riktning:

 • USA har gått dåligt många år.
 • Amerikanen är innovativ, står upp för landet i krigsmakten när så behövs, arbetar hårt med en jämfört med Sverige nästan obefintlig semester och är högt utbildad.
 • Statsbudget och antal medarbetare inom en lång rad områden har dock ökat.
 • USA:s problem underströks av finanskrisen men löpande är det ingenting annat än att staten bränner enorma summor väldigt snabbt.
 • Statistik från nyckelområden bl.a. nationell säkerhet indikerar inte att de ökade kostnaderna tillfört värde. Tvärtom presterar man jämförbart nationellt medan man utomlands snyftande trots världens dyraste krigsmakt springer hem för att tjata om att bygbga små murar och fort i varenda amerikansk småstat.
 • Presidentens lösning på varenda problem har varit att låna pengar av kommunist-polarna i Beijing. De gillar Obama: Han fungerar bra för dem och Kina går därför bättre och bättre för varenda Obama-år. Pengarna Obama lånar gör han av med men ränta, samvetsskuld och avbetalning ska ju så klart betalas det med.
 • Målet har varit att lura väljarna med falska arbetstillfällen finansierade av kinesiska kommunistpartiet vars bossar bakom stängda dörrar ofta suttit och snackat med Obama när de besökt varandras länder.
 • Lägre arbetslöshetssiffror även som nu på katastrof-nivåer kan ge många väljare bland nyligen invandrare som p.g.a. språksvårigheter inte fullt förstår hur abnormt höga siffrorna egentligen är.
 • Folk oroar sig för om Obama protesterat mot att de mördar och torterar sitt folk. Det borde vara givet att han gjort. Givet borde också vara att han vågar resa sig upp för dom och sitt eget land istället för att ta blodspengarna.
 • Ska förändring nås krävs en man.
 • En man klarar att förändra organisationer som börjat att förlora för att få dem att vinna.
 • Det förutsätter att man kan förändra medarbetare och det kan kräva att flera myndigheter måste lära sig att arbeta energieffektivt med saker man köpt för egna pengar och inte är fick-pengar av Pappa Obamas rika Farbror Hu Hinto.
 • Är den som bestämmer inte man nog för det eller att det går emot hans politiska ideologi att minska statsapparaten blir inga problem lösta. Det visade ju Sovjetunionens haveri.
 • Mitt Romney vet vi klarar det förut. Obama vet vi klarade det inte förra president-perioden.

"Invändningarna rörande militära svårigheter har jag svårt att ta på riktigt allvar. Hade jag mycket osmakligt och felaktigt valt att göra en fortsättning på Ursäkt till alla homosexuella för skämtteckningen för att igen leka med negativa stereotyper kanske vanligare i militära organisationer för att så säga låna ett där uppfattat språk hade vi kunnat få något liknande detta:"

Från mitt tidigare inlägg:
President Obama eller Mitt Romney?

Principen är vad som skulle behöva arbetas vidare ordentligt i argument men vi ser det viktiga:

 • Sparka folk kan upplevas negativt men det beror på perspektiv.
 • Så låt oss ge dom som inte är "livstidsanställda" i Obamas stora statskontrollerade myndighets-kolkhoz:er ett alternativt perspektiv.
 • Kommer Romney förbi ditt jobb i industrin och sparkar dig? Knappast. Så vem menar Obama att han tänker sparka? Jo han tänker folk som slösar bort dina och Kommunist Kinas pengar på en massa strunt.
 • Han har ju själv sagt att det är strunt och allra minst hur mycket strunt som borde ta borts men har inte klarat att göra något åt det. En minsta nivå när saker blev lite för uppenbart pinsamt att stå och lossas som den regnar ett år till medan USA blöder.

Här vänder vi också riktning för:

 • Kina debatten där Romney's kombattanter elegant och skickligt högg honom i benet med uppgifter om att han minsann har investerat i Kina.
 • Medan Obama mycket smartare lånar pengar USA istället måste betala för istället för att som Romney tjäna pengar på kineserna hem till USA.
 • Och Obama håller med om att det är exakt vad USA behöver. Fler affärer till Kina försvårat nu av en manipulerad valuta för lågt värderad (samma valuta Obama "köper" i lån och därmed är en av de största intressenterna som påverkar värdet av).
 • Men har inte klarat av det. Så självklart försöker han vända på det så att Romney ser dålig ut istället för att komma undan de allt högljuddare frågorna från media och medborgarna om vad han håller på med.

Låt oss nu ta grundläggande förenklade exempel II med Mer eller Mindre och knyta samman bakåt med en slutsats:

 • Obama är inte stor nog för att rå på Kina.

Och här kommer vi till ett av Romney's största problem. I vilka dimensioner upplevs han: större, tyngre och potentare? Och nästan nödvändigt när man ligger under utan besvärande fel ackompanjerande potensen. Fallstudie Sarah Palin var härligt potent i news power men hade nackdelen av en hög fel-procent. Mot en intellektuell personlighet av Obamas typ som klarar resonemang som sträcker sig över stora grafer och långa kedjor utan att något missas med också förståelse av news power och riktning för rätt uppfattat värde duger det inte.

Vad menar jag då med tyngre? Mer up mer weight men utan ej-energieffektiv och ohälsosam fetma. Se det som att:

 • Obama är längre.
 • Obama klarar att använda hela kroppen för att visa att han är stark. Och han är så trygg i det att han inte värjer sig för att låta fotografera sig när han leker med Bo.
 • Obama pratar som en ledare.

Romney behöver något med en tyngd och intensitet så att när han tar det upp i talarstolen känns han större än Obama. Relativ skillnad är oerhört viktigt när vi jämför. Klarar Romney detta förändras upplevelsen av Obama till från statsmanna-lik till oftare mer troligt
besserwisser-aktig liknande som alla politiker i talarstolen är just då döv far som tycker till om allt möjligt som inte har något med dig att göra och om så inte vore hans att ha åsikter om när du besöker denne. Vad ska alla dom har förmaningarna och höga orden göra för mig här i Mellan Western? Vad har allt Obama gnäller om med mig att göra? Jag vill ha den kraftigare aktiviteten Romney har som ju trots att den är snabbare är mer värdefull därför att den är tyngre. En stor bil som går snabbare och ändå kostar och drar mindre bensin därför att han klarar att sparka livstidsanställda Washington-parasiter är vad jag vill ha.