Ny struktur för DNA-information upptäckt med dåligt samvete över Spanska sjukdoman

2012-03-29
Jag gillar verkligen att det visat sig att jag sannolikt hade helt rätt om den s.k. redundanta informationen i den genetiska informationen d.v.s. att information där finns som är unik:


"As described today in the journal Nature, the speed change is caused by information contained in what are known as redundant codons — small pieces of DNA that form part of the genetic code. They were called “redundant” because they were previously thought to contain duplicative rather than unique instructions."
Från: New Layer of Genetic Information Discovered | University of California, San Francisco

Dels därför att det demonstrerar att informationen bärs även i struktureringen av informationen vilket visar att lagringen är mer effektiv. Att jämföra med komprimering av filer är inte så dumt där ju två huvudfaktorer styr kraven på algoritmen:

  • Storleken på den resulterande filen.
  • Hur kostsamt det är i tid och datoresurser att komprimera respektive "packa-upp" filen.

Samt också i vilken utsträckning fel kan accepteras. Här gäller ju att vi "bombarderas" med virus, gifter m.m. som kan skada DNA från "dag 0" när fostret uppstår fram tills när vi dör. Samtidigt är utveckling av foster långsam. Någon anledning att tro att processen i sig accepterar fel för att snabba upp den finns därför egentligen inte (dessutom gäller ju att energikostnaden är enorm oavsett hur mycket celldelning och allt runt det optimeras givet att ex. ett människobarn inte bidrar med energi näring på flera år).

Felen som kan uppstå av annat påverkas av representationen av informationen. Vi kan förenklat se den faktorn som "träff-ytan" för allt som kan skada informationen.

Att själva "struktur-topologi-morfologin" (eller vad man korrekt ska kalla det) används för att bära information är därför bara från felen vad som tycks vettigt. Dessutom ger det ju en till dimension att göra mötet mellan informationen i hur den är tillgänglig under processen med energi-omsättningen. Om det möjliggör optimeringar kan jag verkligen inte bedöma men om jag förstod det hela rätt är det ju just över formens delar vi har informationen så det verkar väl inte orimligt.

En till anledning att jag är mycket nöjd över att det visade sig vara så här var att minnesanteckningarna jag publicerade var vad jag egentligen (även om jag tydligt varnade för att de var väldigt kreativa) av och till var lite väl spekulativa.

Vad som känns mindre bra är dock det dåliga samvete som precis dök upp igen tills nu glömt på säkert 1.5 år associerat till att det aldrig blev av att kontrollera om en ursprunglig virusvektor för en svår sjukdom jag fick en indikation på under fallstudien (interferens i händelser rörande personer i en geo-region) ev. kanske inte var falsk (att direkt kontrollera det kan jag inte men däremot kontrollera om händelsekedjan var korrekt indikerad rörande tidpunkter för insjuknande av människor, bärare och djur). Jag kom väl till att sluta ha dåligt samvete över det genom att intala mig att det precis som det också var var ett väldigt kreativt experiment där vad som indikerat föga troligt var korrekt, och med att jag kort i ett par inlägg nämnde några indikationer så att det åtminstone teoretiskt finns för vem som helst att följa upp.

Men verkligen att samvetet säger mig att jag måste vid tillfälle ta några dagar och följa upp hela kedjan igen även om jag verkligen inte har någon lust överhuvudtaget. Tanken oavsett att det verkligen är enormt osannolikt att vi får en betydande mycket problematisk influensa där en möjlig första djur-värld innan första smittan till människan (om Spanska sjukan var den första influensan människan fick vilket kanske också indikerades i detta) hade kunnat tillfört kunskap.