Minnesanteckningarna: "Extra" DNA information (Juni 2010)

2012-03-29
Kompletterande Ny struktur för DNA-information upptäckt med dåligt samvete över Spanska sjukdoman letade jag upp några av minnesanteckningarna (de publicerade specifikt här men ej de på andra bloggar eller nättidningen).

Denna är en av de tidigaste och diskuterar den typ av informationsrepresentation upptäckten nu representerar och varför jag då menade att den "redundanta" informationen i DNA troligen ej är det:

Minnesanteckning - Lateralt tänkande: Evolutionen, virus och "kulturellt avstånd"

Ett antal andra finns ingen genomarbetad annat än att spara stolpar och tankar åt mig själv. Ett spännande lite besläktat område och en mycket bättre skriven artikel är dock:

Evolution: Hur vi fick vårt språk och blev människor | Nyfiken vital

Och som dessutom har fyra eller fem skämtteckningar för att lättsammare illustrera koncept.