Svensk olje- och energi-prospektering: Möjligheter i Afrika och Nordamerika

2012-03-26
Detta inlägg skrevs som en avslutande kommentar till Kina och USA II men lyftes ut eftersom det inte riktigt passade in.

Apropå Kina och världspolitiken där de senaste åren allt mer projiserat makt bl.a. för att säkra access till råvarutillgångar och jordbruksmark kan vi för Syd-Sudan ofta debatterat i Sverige av och till p.g.a. ett svenskt "oljeföretag" kallat Lundin Oil konstatera att Kina tagit en större roll där. "Trenden" övergripande i Afrika är dock att pendeln svänger tillbaka och goda möjligheter att Kinas betydelse där och på andra platser är därför att vänta, och därmed också goda möjligheter för svenska företag.

Allmänt rörande Lundin Oil är det excellent att svenska medier bevakar både dem och andra företag kritiskt. Om media har rätt eller fel har jag ingen insikt i men skulle gissa på att det allmänt för företag som agerat i aktuella regioner dessa år finns mycket skit. Sådan bevakning lägger ju också förutsättning till att aktuella typer av företag ska kunna nå positiv moralisk förändring vilket i sig är en grundförutsättning för att Sverige långsiktig ska ha något att vinna på dem. Givet en ev. sådan moraliskt förhöjning (om behov av den finns eller fanns) kan det ha värde att ha ett några företag inom energi-prospektering med starka institutionella ägare så som pensionsstiftelserna. Det kan dels ha en stabiliserande verkan på hela landets ekonomi om man klarar att nå tillräcklig storlek relativt priser på energi (där ju andra delar av industrin pressas av när dessa priser går upp) och en viss säkerhetspolitisk betydelse ska man heller inte bortse från även om styrsystemen får sådana numera är mindre tydliga (jämfört med för egentligen inte allt för många år sedan när allt från hundar och Volvo-bilar till industrier kunde vara krigsplacerade) och kanske aldrig anpassade för de områden där betydelse finns.

Precis som jag tidigare pekade på rörande viss biltillverkning respektive tillverkning av JAS ligger också kompetensfrågor. D.v.s. även om en egen industrigren i hela kedjan är mycket liten relativt hela behovet finns ett värde i att bygga kompetens även där. Enklast och tydligast ser man poängen i egen industritillverkning relativt lego-tillverkning där viss kvarstående verksamhet av den första ger en djupare och bredare kompetensbas även ex. hos konsultföretag och leverantörer av värde när lego-tillverkning handlas upp och ska kvalitetsstyras.

Samma värde kan gälla energy mining. Sedan finns i det området långsiktigt viktigare områden än olja. De i Sverige redan ofta uppmärksammade miljövänliga alternativen är viktiga liksom kärnkraft (utan den senare finns ingenting indikerat idag som klarar att fylla det svenska energibehovet) men också skiffergas. Stor prospektering av den senare är att vänta i Nordamerika om än tråkigt nog sannolikt tämligen miljöpåverkande.