CNN använder elegant satellit-bilder: Artilleri i Syrien

2012-03-26
I Publicera Syrien-bilderna från spionplanen pekade jag på värde att uppnå från att använda bilder satelliter, spionplan m.m. tar av Syrien:

"Nyhetsrapporteringen från Syrien är ofta välgjord särskilt i så svåra omständigheter. Bildmaterial är dock från marken och ger ingen översikt. Det är värt tror jag att pröva något nyare och publicera bilderna från övervakningen i luften nästan löpande. Kanske förändrar och skapar det ordentligt större förutsättning för ett gott avslut i Syren.

Dels är det nytt och skapar därför engagemang och intresse. Perspektivet intresserar och fascinerar dessutom människan.

Själva bredden och djupet och övergreppet som begås ligger vidare utanför referenssystemet för nästan alla (även i dom här dimensionerna på marken).

Därför kanske sådan publicering verkligen skulle göra stor skillnad."

Det potentiellt goda resultatet av det kan konstateras i CNN trots att de relativt andra "nyhetskällor" från krigskonflikter fortfarande är ovana med det. För någon eller ett par dagar sedan hade vi en sådan rapportering där jag såg följande som kan förbättras respektive var utmärkt:

  • För "nyhetskällor" man är ovan vid är det vanligt oavsett vilka med fokus på "onödiga" detaljer och fakta därför att man är ovan att filtrera fram det intressanta. Om det var fallet låter jag vara osagt men tror många upplevde tidiga noteringar från bilderna som motsvarande tråkigare.
  • Slutet på rapporteringen var utmärkt och visade elegant och skickligt det potentiella värdet.
  • I slutet indikerades på spion-bilderna det Syriska artilleriet och var det var placerat relativt områdena de besköt.
  • Dessa områden de beskjuter around the clock visades också från filmklipp där man såg träffarna.
  • Det framgick utmärkt att var de träffar i bostadsområdena och statsdelarna har föga med någon exaktare kunskap om var gerillan befinner sig.
  • Vidare insåg man från bilderna den enorma svårigheten att slå ut dessa eftersom de befinner sig ordentligt från platserna de träffar utanför städerna där de lättare beskyddas emedan gerillan istället blir oskyddad.

Värdet av luftstöd för att slå ut dessa och liknande insågs implicit från bilderna även om CNN inte pekade på det.