Tutta Rolf och Ernst Rolf - Gör någonting

2012-02-08T: Gör någonting!
R: Det är klart att någonting måste hända
R: Innan natten hunnit nått till ända

Sedan så klart lyriken pekar på verkar våren ibland stimulerande på våra neuronnät. Den relativa skillnaden det blåa ljuset relativt vinterns mörker kan betyda mer än man ofta tror oavsett om det handlar om romantik eller politik.