Prediktera nyheter i Twitter och Hantera den inre kritikern

2012-02-07
Ibland arbetande med Creative Culture där jag strukturerat om en del och förberett för ett åtminstone från modell svårare steg till algoritm där långt ifrån allt är glasklart (symbolernas förändring över tid nära kärnan där modellen-idéen började i det rent kreativa). Ibland känns det som man inte kan egentligen något och måste vara brutalt dum trots att man vet att området åtminstone för detta steg hör till det mer krävande oavsett vad vi i modeller här jämför med och att de svagheter man kan ha kompenseras också av andra styrkor. Det kan givet det vara intressant att självreflektera lite hur man kan reagera på forskning som publiceras och samtidigt ge ett par tips om intressanta studier.

En tämligen irrationell reaktion uppstår relativt ofta men mycket mer så tidigare i arbetet när en princip jag nått fram till upptäcktes bekräftande i studier utanför vad jag hittat i litteratursökningar. Praktiskt har det oftast varit strålande därför att det bekräftar och skapar förtroende i den egna förmågan men initialt väldigt kan ett direkt missnöje (för sådana detaljer snarare än helhet i modell finns heller sällan om någonsin föga negativ aspekt sett från perspektivet från en ev. kommersialisering) och spontant ogillande av aktören bakom studien. Efter en periods träffar ett antal gånger från tyska universitet och forskningsinstitut fick jag ovanan att av och till roa mig med mycket otrevliga skämt om tyskar. En del av dem dyk upp mycket försnällade och korrekt projiserat till mig själv (där jag delvis rörande tysk-skämten roade om en sida av mig själv).

Ovanligare reaktion vilken jag endast minns en gång är när jag ifrågasätter (helt meningslöst) om jag fick idéen själv (som jag minns det) eller först läste resultaten. Det gällde då likheten mellan det subsystem (väldigt begränsat i hela modell) som kallas Mer eller Mindre och dimensionerna på Osgoods semantiska potential. Nu insåg jag precis igår att jag mindes det helt rätt som jag fick idéen först och hittade hans resultat av en slump i en antologi över forskning inom sociologi (nära informationsanalys) från 1960-talet (se referens ett i Nyhetskatalogen i Creative Culture). Själva inspirationen som gav idéen kom istället från när jag rörande en artikel påmindes om korrespondenser för att beskriva kemiska förlopp, växter, mediciner m.m. inom alkemin innan den moderna kemin fanns att tillgå. För att beskriva egenskaper man hade svårt att kvantifiera och förklara användes system för beskrivning som ytligt kan tolkas övernaturliga eller underliga (ex. närmare månen eller solen, mer kvinnligt eller manligt) för t.ex. grundämnen men som egentligen var ett inexakt symbolsystem för okända dimensioner (i bästa fall) grovt skattade.

Mer eller Mindre efterliknar det med dimensioner som Positivt - Negativt, Upp - Ner m.fl.

Normalt nu har dom problemen med irrationell irritation över andras resultat försvunnit nästan helt vilket verkligen gör det mer effektivt att ta till sig resultaten effektivt och se förbättringar eller fånga tips till algoritmer. Denna studie gjord vid University College of London (finansierad av Wellcome Trust) gav mig förståelse över flera grundläggande idéer (de flesta som berörs i det här finns nog publicerade från 2010 i Nyfiken vital) mer exakt översätter till vår kognition:

Dopamine, Affordance and Active Inference
Computational Biology,
2012

Den här studien gjord av IBM precis publicerad ger exempel på en till reaktion:

The Pulse of News in Social Media: Forecasting Popularity

Den är intressant och har tror jag värde för personer aktiva i media att ta sig en titt på. Också välgjord med ett avgränsat resultat värt att se för alla intresserade av sociala media liksom dimensioner i text och prediktion från det.

Samtidigt var den för mig lite lugnande på min inre kritiker och humör-stimulerande därför det sätt man gör bedömningen på är oavsett resultatet där man predikterar uttrycks mängden på Twitter mindre sägande än man först kan tro. Det är nu inget fel i studien då man sökt något annat men det som mer intresserar mig är de premisser där vi jämför spridd nyheter från publicister med ungefär samma förtroende hos läsarna förändras avseende association till entiteter (kända personer, teknikområden m.m.), känslo-dimensioner, kopplingar mellan entiteter och abstrakta områden m.m. D.v.s. nytt.

Studien gav lite perspektiv på reflektionerna kring det jag funderar på nu rörande väg att gå för dimensionsanalys och reduktion förberedande för ett mer vågat steg längre fram bl.a. inkluderande utbyte av dimensioner mellan likartade koncept konceptuellt (konkret är det inte lika lätt att uttrycka) liknande denna dröm som medverkande till idéen:

"Ett exempel på hur vi kan se på kombinationen är en dröm relativt nyligen där en stege sedd på en station kombineras in i en relevant miljö där jag provar att dra ner den. Vi kan tolka det som att möjligheten att använda stegen testas liksom hur troligt det är att den kan finnas i en viss miljö och några spekulationer om vad som kan finnas där som relativt troligt (för att detektera ev. mycket bra eller dålig möjlighet)."

Från: Att "förhöra" självbiografier, artiklar och förhörsprotokoll

En möjlighet från en erfarenhet testas i drömmen för att se om denna är möjlig också här. Från drömmar ser vi också hur vedertagna dimensioner kan fungera annorlunda och hur föremål kan låna egenskaper från andra. Miljöer definieras där möjligheter söks via metoder och tekniker vi ej använt för en i det samlat uttryckta göra rimlighetskontroller ej möjliga när den eller de exakta punkterna där förändringar skett skapas ensamma.

Det var väldigt skönt idag när jag kände mig svag i självförtroendet att få en referens ungefär vad i alla fall jämförbar analys ligger också utanför det sedan en tid populära känsloanalysen av Twitter. Både rörande utmaningar kvar och begrepp jag redan har som News power (skapas ny dynamiskt med nyheterna även om en driftsättning av denna version troligt åtminstone tidigare lär generera det och övriga dimensioner och relationer i symbol activity troligt behöver göra det vid diskreta tidpunkter beroende av vilken hårdvara plattformen har). Dessutom en bra och läsvärd studie.