Sveriges Radios RSS-strömmar

2012-02-13
Komplettering: Av cirka 50 nya publicister på nätet var en av få jag noterade ett möjligt RSS-parsnings-problem med Sveriges Radio:


Här tror jag cirka 30 RSS-standarder stödjs. Därmed inte sagt att deras RSS-ström på pappret inte skulle uppfylla någon av dessa standarder (även om jag tvivlar därför att RSS-parsern är liberal).

Poängen är dock att publicera RSS-strömmar tillräckligt liberala att också en skrämmande tyskt-regelfixerad parser skrivet som del av en doktorsavhandling i formella språk accepterar åtminstone på en glad dag. Komplexiteten för parsning ligger alltid i att utveckla programmet för att tolka skrivit i språket där typiskt ett otal defekter (och ofta också säkerhetsdefekter i minnesfel, felaktiga grafer i protokoll m.m.) medan det vanligen är väsentligt lättare att skapa korrekta texter att tolka av dessa.

Det kan tyckas som en småsak därför att RSS-läsare för människa typiskt klarar att visa allt. Anledning till att de klarar det är ju dock att sluttolkning också sker av människa. Om ex. namngivning av ett fält skiljer sig från förväntat gör det föga. Ett underligt tecken eller felplacerad radbrytning betyder ju heller ingenting.

Problemet med detta för Sverige och synlighet ska inte underskattas när nu sådant här och liknande problem inte är direkt ovanliga i hela populationen. För att ändå som ett mindre land nå ut bättre än större är tips via sociala media, indexering sökmotorer (Google indexerar dock numera tror jag inte heller blogg- eller nyhetssökning via RSS vilket de förr gjorde åtminstone för bloggsökningen), syndikering m.m. viktigt. I Sverige är det inte det utan andra marknadsföringsmetoder ger väldigt mycket men i arena hela världen motsvarar det många fler timmar människa för att kompensera när det kommer till en seriös för ett land främre representationen på engelska vilket möjliggör kanaler svårare att öppna för mindre sajter men inte öppnare än att förändring av kod för plattformen är vad man svårligen och sällan vill göra.
För indexerings-robotar kan det dock orsaka problem. De senare indexerar bland oerhört många sajter där fel i bästa fall är vad som mer sällan föranleder förändring av koden.

För en tillämpning som här där detta ännu bara sker för att pröva den nya snabbare mer minneseffektiva representationen av symbol-tillståndet med associerade känslor, relationer o.s.v. kan man lika gärna ta ett eller ett par andra samples från någon annan aktör. För indexering nyheter för sökning, möjlighet att borra entiteter, beräkna commotion mellan entiteter i konflikt o.s.v. ställs ju dock andra krav där vissa kan krävas som rimlig grund. För ex. Vita husets RSS-strömmar lades därför en liten fix vilket också tycks troligt att jag gör för Sveriges Radio i brist på mycket mer än fyra - fem andra att ta av (litet sample) och dess halvstatliga skepnad. Men det är inte normalt och vad man kan förvänta av just någon annan normal robot utanför Sverige.


Målet är världen där man önskar nå över tröskelvärde med innehåll levererande värde där det gärna sköter sin egen marknadsföring. Börjar man med en sämre förutsättning redan i det basala är det direkt extra arbete via människa vilket tar mer tid.

Uppföljning av:

Svenska nyheter på engelska märks dåligt på nätet
Dela Upplevelsen av Sveriges på Community of Sweden