Belgisk och Holländsk helhet i informationsanalys

2012-02-15
Denna artikel tror jag kommer vara intressant att läsa bedömt utifrån sammanfattningen:

Concept Relation Discovery and Innovation Enabling Technology (CORDIET)

Vi kan se att den tycks beröra helhet i den mening att flera i informationsanalys grundläggande, väldigt vanliga och välkänt kraftfulla algoritmer kombineras. Det är ju vad man själv gör där man tes när det gäller praktisk implementation av min modell hela vägen varit att jag så långt som möjligt ska undvika att utveckla egna grundläggande algoritmer, införande antaganden som gör att en viss grundläggande algoritm inte är utbytbar mot jämförbara o.s.v.

Vi kan se ett exempel i att använda mutual information som mått på association mellan entiteter förekommande tillsammans enligt:

  • Entiteti, ..., Entiteti+n i samma nyhetstitel.
  • Entiteti, ..., Entiteti+n i samma brödtext.
  • Entiteti i titel Entiteti+n i brödtext.
  • Och antaget symmetriskt mått på association.

Fördelar med detta är att forskning m.m. naturligt är mycket mer förekommande per grundläggande mått, idé, lag och algoritm än i mötet av dem.

Vad som mest är intressant med en studie som denna är därför snarast att se hur man resonerat i mötet mellan algoritmer, val av dessa o.s.v. än just i vilka delar som valts ut till helheten.