Svenska nyheter på engelska märks dåligt på nätet

2012-02-13
Detta har jag diskuterat tidigare där en möjlig lösning via samarbete i media knappast innebär stora kostnader, ökar Sveriges synlighet och troligt finansierar sig väl. En lösning jag föreslaget som kan hjälpa förutom om andra åtgärder är att köpa in nyhetsmaterial från tidningar lokaliserade i lämpliga delar inom olika för omvärlden intressanta ämnen ex. relaterade företag, trevliga orter, konst m.m. (minns jag rätt föreslog jag det i samband med en för synlighet webben helt felaktigt byggd webbplats som utvecklats med dessutom tämligen mager information om vissa svenska företag) och översätta för riktad publicering på engelska inom viktiga fokusområden.

Relaterat till lösningen jag pekade på tidigare med nyhetsmaterial märks att svenska nyheter i den dagliga redaktionella publiceringen i Sverige märks väldigt begränsat på nätet. Ett exempel ser vi för relaterade sökord på Google där Sverige har stor ännu outnyttjad potential att trevligt uppmärksammas mer i världen. Få kvalitetstjänster märks och än mindre riktad mot den typ av nyheter omvärlden är mer intresserad av. Internationella länkkataloger, bloggar m.m. tar utrymme i brist på bättre. Vi ser också med några jämförelser att för samlade grupper av sökord där det ju summerar över kanske hundra relaterade att det är en viktig kanal.


Också förstår vi ett sekundärt kanske lika stort värde i varför jag sökte på sweden news english: Jag utökade listan av nyhetstjänster på engelska jag spindlar för att samla statistik kring händelser, företag, symboler m.m. och önskade fånga bättre perspektiv från Afrika, Pakistan, Japan, Sverige m.fl. mindre länder med en tydlig aktiv nyhetskultur också i hur de märkts förra året och gjorde det nu på morgonen för att avsluta med Sverige.

Det har värde att svenska nyhetskanaler på engelska kommer med i sammanhang där de används redaktionellt för länkar, indexeras i webb-syndikering, spindlas för analys m.m. Sverige märks mer vilket nog är bra för vår ekonomi och den svenska ofta sunt fridsamma filosofin till världen där vi ofta bidrar till länder och folk i kris kan tänkas ge världen välbehövlig visdom.

Sveriges Radio behöver inte vara ett dåligt alternativ just för det dock. Halvstatliga nyhetsinstitutioner även om nivån på det kanske (mycket troligt) är lägre i Sverige är tämligen intressanta i hur de inte sällan speglar statliga maktintressenter vilket även om det ger läsaren sämre nyheter just här är bra att få med. Jfr: Mass rally supporting Putin is due to take place in Moscow.