Irans inflytande i Libanon kan brytas: Elnätet

2012-02-21

Viktiga delar av ett lands mest grundläggande features är strömförsörjning och militär. Något Agent Sniff tillochmed varande unghund identifierade när han nyligen nosade från länder till deras i blue light relationer största likhet och från dessa vidare (utbildning nosar Sniff dock flera steg innan det militära när utgångspunkt för similarity är stabila länder ex. England).


Libanon är ett "kluvet" land. Det bär konflikter och dessutom en ännu väldigt smärtsamt nutidshistoria med infekterade konflikter mellan sidor av det egna landet.


En problematik för att nå långsiktig stabilitet är maktgrupperingar som helt eller delvis står utanför regering och statsinflytande. Givet sådant kan tilltro och mening i demokrati aldrig byggas.


Ett problem är Hezbollah - زب الله‎ - och det är just en väpnad gruppering. Det är vad som har similarity med en stats militär såväl som polis men står utanför demokratisk kontroll.


Hezbollah har starka relationer till Iran och med samarbeten och kanaler för supply management respektive träning med Syrien.


Ytterligare ett område som är en kritisk del av ett lands gemenskap som gör det till land är energiförsörjningen. I Sverige tänker vi mer sällan på det liksom det militära men det är vad som tidigt i respektive länder definierade dem och är än idag ett av de viktigaste och största områdena även i Sverige rörande byråkratisk-personal liksom märkbara resultat för kvalitetsuppföljning. I samma område menar jag också att det är korrekt att räkna in järnvägarna avseende strömförsörjning men däremot ej motorvägar. D.v.s. det viktiga för hur vi gör indelning i detta perspektiv är riskdrivet och vad som orsakar problem respektive reducerar incidenter står kategorier. Att problemet vintertid är att tågen stannar p.g.a. strömavbrott styr och inte att syftet med tågen är att flytta sig från plats A till plats B. Det senare är value och det första är risk. P.s.s. kan du önska invadera Sverige för att använda våra flygfält för att projisera angrepp mot NATO respektive Warszawapakten (Организация Варшавского договора) varande value emedan försvaret dessa år liksom strömförsörjningen var infrastruktur förhindrande den realiserade risken (jfr att tågen stannar) att flygfältet ockuperas.


Likheten ligger också starkt i området hur medborgarna uppfattar funktionalitet att realiserade risker och störningen märks enormt men när saker fungerar tänker vi inte på dem. Blir ett land invaderat tenderar det att störa det mesta. Bryts strömmen märker vi det också oavsett om vi sitter på tåget, ska tanka bilen eller är hemma. Sommar såväl som vinter.


Libanon får ström från Iran. Det är en till precis som Hezbollah struktur delande likhet med stat och därför långsiktigt destruktiv för Libanons - en gång Medelhavets kronjuvel - långsiktiga utveckling till ett eget land.


Indikationer finns att Iran inte kommer leverera tillräcklig ström. Snarast 20%. Övrigt är tänkt att gå till Syrien vilket i sig är oerhört fascinerande (är stridsvagnsbatterier återuppladdningsbara? Är det naturlig åt gång i industri eller hem?).


Så därmed kan Irans inflytande i Libanon reducerande. Redan innan Rolling blackouts börjar bör EU inlett samtal om att vara en del av lösningen för att hjälpa Libanon hantera strömförsörjningen. Libanon bör bäst liksom Turkiet också för den delen in i det som i framtiden kommer vara ett globalt elnät för ökad energieffektivitet, större tillväxt och utveckling i tredje-världen och likt kol- och stålunionen fredsbyggande.