Beväpna för frihet i Syrien: Fruktansvärt misstag är att ta

2012-02-21

Att säga att beväpna oppositionen i Syrien är ett fruktansvärt misstag tror jag är en onödigt pessimistisk prognos av Hillary Clinton:


"However, I should tell you that personally I think that arming the opposition to the government is a terrible mistake; nevertheless, it serves the purposes of some international parties who are interested in seeing regime change in Syria as part of a larger plan to affect regime change in countries throughout the Middle East."
Från: 'Arming Syria opposition, terrible mistake'

Vi ska först konstatera att de är beväpnade. Hade de inte varit beväpnade hade den väpnade striden varit ensidig. Det är oavsett hur retoriskt korrekt det än låter inte självklart bättre. Förändring kan komma på många sätt och på vilka sätt och upplevd relativ styrka och faktorer som hjälplöshet m.m. kan påverka grad av våld liksom vilken hjälp man får (dock saknar jag sammanställning av historik kring relevanta faktorer).


Utanför det beväpnas rebellerna enligt uppgifter fortlöpande även om ev. i något mindre utsträckning nu jämfört med tidigare. Att beväpna rebellerna är för respektive entitet som gör det ökat inflytande i Syrien. Dels genom associerade entiteter (kanske rent av väpnade personer tillhörande den egna organisationen) respektive grupper som ställs i beroendeställning för vapen m.m.


De uppgifter jag sett om vapen som går in till oppositionen inkluderade grupperingar i Irak av olika slag delvis eller ev. genomgående med anknytning till terroristorganisationer.


Att de väpnas är ju därför fallet. Men det sker från organisationer ingen vill ska få inflytande i Syrien. Åtminstone många delar av grupper som strider för frihet i Syrien med eller utan vapen tycks inte särskilt religiöst engagerade eller fundamentalistiska så förutsättning till något annat finns här om Väst hjälper till lite (därmed inte sagt att jag tycker att vi ska ner på plats då intrycket jag har är att det nästan aldrig fungerar bra för folk utan de behöver lösa sina egna problem men också få bra hjälp i kunskap, sambandslösningar m.m. och kanske vapen).


Den stora nackdelen med att skicka in större mängder vapen är ju att om samhället bryter samman (jfr Libanon och Sudan och många andra länder periodvis eller under långa perioder i hela eller delar).


Jag tycker oavsett problemen just nu att sådana risker måste man ta hänsyn till. Vapen "lever" länge för att döda. Och har du ett vapen och saknar andra vägar till arbete m.m. är det att kanske falla för andra uppgifter oavsett som legosoldat, terrorist eller matbutiksrånare oavsett hur god din moral var under frihetskriget. Det kan sprida ut problem både i GEO och tid som blir större.


Ett rimligt krav är därför att frihetsgrupperna av sundare typ snarare än terroristgrupper ska organiseras samlat. Där man har en befälsstruktur även om självklart direkt platt givet att ingenting annat kommer gå att införa fungerande (annat än på pappret). Platt i den mening att enskilda delar knappast kan synkronisera i detaljer.


För att möjliggöra det krävs dock resurser nu till dom. Detta förutsätter ett fungerande teknik för kontakt och samband. Det kräver också möjlighet att veta vad fienden gör för att kunna föra ut materiel.


Det finns också tänkbara alternativ till 10 000 AK5 kanske mer tilltalande. Problemet med automatvapen är att de enkelt kan återanvändas i alla möjliga och kriminellverksamhet, samtidigt som ammunition av allt att döma är vad världen svämmar över av. Och några få sparade kulor räcker till mycket otrevligt.


Mycket dödligare vapen praktiskt för att slå ut pansarfordon, slå mot regeringssidans byggnader, lager m.m. finns dock. Dessa är dyrare, bättre kontrollerade och i delar av taktik osmakligt mycket mer effektiva. Av rätt typ betvivlar jag någon möjlighet alls för terroristorganisationer om de får tag i vapnen att klara att få fram ammunition. Verkar samarbetspartners vettiga och ha kontroll över åtminstone delar av grupperna kan man förse dem med dessa typer av vapnen och ett begränsat antal "raketer" att skjuta iväg.


Miljöfrågorna rörande damm och o.s.v. från laddningarna bör dock kontrolleras rörande risker civilbefolkningen. Jag tror dock dessa är försumbara jämfört med hela situationen nu och ett fåtal laddningar. Mesta problemen med den generella metallerna vanliga i alla tror jag mer effektiva pansarbrytande "skott" (om rätt term) är ju metaller med ett stort antal protoner i atomkärnan (om jag tänker rätt till varför dessa är bättre för att bryta igenom genom en större rörelsemängd per gram skott och träffyta) och av vad jag känner till därför med uran-kärnor (ingenting som går att göra atombomber av eller smutsiga bomber). Mycket små mängder med damm kan ev. fortfarande orsaka problem även om kanske inte säkert avgjort.