Diktaturer i FN:s säkerhetsråd gör FN meningslöst

2012-02-01
En dimension i FN är överstatliga funktioner utanför enskilda länders kontroll. P.s.s. fri dialog i enskilda länder och än mindre samhällen självorganiserar sig till samhällen där otrevligheter minskar är FN och liknande organisationer det samma mellan länder.

Världens utveckling går dock numera väldigt snabbt. Dels genom att information rör sig snabbt och otrevligare med mycket kraftfullare än någonsin tidigare.

Nu har FN's säkerhetsråd i sig den funktionen att permanenta medlemmar som ligger efter i utvecklingen av demokrati relativt de flesta andra länder har veto. Det kan bromsa också FN:s utveckling mot att snabbare - och FN behöver utveckla sig snabbare relativt världens snabbare utveckling i övrigt där vi mellan-statligt här låg efter redan under tidigt under 1900-talet - anpassa sig till att säkerställa frihet och säkerhet.

Det gör att FN saknar trovärdighet. Ingen rimlighet finns att acceptera en organisation med det enorma inflytande diktaturer idag har.

På den här frågan på Voice of America klickade jag därför yes.