Blogger: Ta bort Attribution

2012-02-01
Attribution var en widget Google införde i Blogger för några år sedan (ett par tre år om jag minns rätt) i samband med en liten satsning på att göra nya mallar med bättre utseende tillgängliga. Poängen är att ge credit automatiskt till den aktör som utvecklat en mall åt andra.

Problemet med attribution är när informationen är sådan att den förvirrar läsaren om vem som är ansvarig för bloggen. Detta var något jag precis råkade ut för på Upplandsnytt.org där texten som automatiskt skapas påstår att bloggen drivs av Blogger:


Att få bort attribution var inte helt lätt men genom åren har en viss kompetens byggts kring att hantera diverse förändringar i vad som går igenom Bloggers parsning av koden.

Alternativt till att ta bort den satsar du på att köpa och sälja Google aktier och söker en korrelation mellan vad du skriver på din blogg och aktiekurser i förhoppning om att någon tror att du representerar Google Blogger utan att du förlorar möjlighet att trovärdigt hävda att du inte gjort något för att vilseleda läsarna om att du är Google. Googles trevliga vana med spännande och för varje tjänst varierade loggor på bloggarna torde öka riskerna associerade med sådant.

Att ta bort Attribution

Här börjar vi med att välja Mall i inställningarna. Därefter klicka på Redigera html och för att komma rätt måste vi välja Fortsätt (annars hamnar vi helt fel):


I Bloggers "mall-språk" liksom många programmeringsspråk ex. C och C++ liksom Java gäller att text innanför /* och */ är kommentarer för att underlätta förändringar och ska inte påverka parsningen. Att skriva en parser av ett programmeringsspråk hör dock till de mer otrevliga utmaningarna inom programmering och när saker blir komplext är det lätt att falla för enkla dum-patchar ovanför logiken så att övertiden ett ostrukturerat lapptäcke skapas som gör varje förändring allt svårare. Detta i Blogger kan nog vara ett exempel på det (vilket spännande nog kanske gör det samma för Blogger som jag misstänker var ett ordentligt lapptäcke redan när Google köpte det att döma av förändringarna Google gjort genom åren men givetvis finns kanske ett alternativt mer rätt: att göra om hela plattformen) där data i kommentarerna parsas som information om koden och just här gäller det information om mallens namn och vem som gjort det. För att få bort attribution ändrar vi den till något lämpligt:


Ta gärna en kopia av hela koden och spara på den egna datorn (jag gör det inte själv men det är en god vana som saknas). Därefter sparar du förändringen på Blogger.

Nu kan vi radera attribution widget vilket enklast görs utanför mall-koden. Klicka på Layout i menyn. Därefter på redigera tillhörande den widget som ligger längst ner. Har du klickat rätt är rubriken på pop-upp fönstret Konfigurera Tillskrivning.


Klicka på Ta bort och du är klar.