Vietnamkriget

2017-10-23

Jag tyckte PBS's omskrivna dokumentär om Vietnamkriget inte helt dög för att se alla delarna. Möjligen att problemet kan vara att jag sett mycket mer av dokumentärer gjorda innan vilket kanske bit för bit höjer kraven genom att området blivit överrepeterat.


Den jag hellre rekommenderar är i 12 delar denna. Jag tror den är mer sedd än vad Youtube indikerar. Av och till brukar den visas av större tevekanaler som ganska nyligen CNN i samband med någon årsdag. Dessutom har jag en känsla av att när vi har versioner textade vietnamesiska är antalet tittare i förhållande till respons like / dislike magnituder större än vad som gäller för engelska dokumentärer (och det finns flera sådana versioner). Sedan är givetvis inte Youtube en perfekt kanal för dokumentärer om än upplever jag mycket bättre än alla kanaler jag annars använder för (gratis) film som vanligen ligger vekt i den här typen av dokumentärer.
Perspektivens centrum är något olika. PBS ligger i centrum ovanför den amerikanska upplevelsen medan dokumentären här rekommenderad ligger i krigets taktiska vardag på plats.


6.15 första delen finns något intressant som potentiellt generaliseras till en faktor ofta påverkande ej snabbt lösta konflikter. En aktörs involvering - eller så föreställda som potentiell möjlighet i nära framtid - inverkar på sannolikheten, risken eller varför ibland inte möjligheten att en annan ska involveras. P.s.s. är det viktigt att som aktör vara medveten om att faktorn kan utnyttjas för att manipulera dig att involvera dig liksom det för mindre aktörer i en konflikt är en väg att bygga stöd ibland genom att överdriva risken för någon annans involvering.