Nordkoreas kärnvapen och risken för felbedömning

2017-07-29

D.v.s. om korrekt så har mening mer allmänt skiftat från flera år fram i tiden Nordkorea når USA till att det möjligt är så nu. När jag sist gav min tolkning / skattning att det antagligen låg nära-inpå var vi fortfarande i att det sågs flera år fram i tiden. Frågan här liksom ibland annars om det endast är det konkreta som påverkat var viktning för skiftet gått inverkande till förändring. Utan tvivel är det inte endast konkret i form av provskjutningarna som inverkat då förändringen började långt innan (räknat från när jag sist påtalade här).


Även om jag nu själv får anses del av en tidig del av skiftningen ( under period 1 - 3 år sedan ungefär ) finner jag sådant här i allmänhet problematiskt. D.v.s. att informationen man bedömer ifrån ej framgår. Publicerat som här duger utmärkt oavsett sådant för att skatta förändring och från det skatta konkret slagkraft. Men det är om man gör sådant också mycket önskvärt att kunna göra fördjupade kontroller av och till i ämnen som är långsiktigt återkommande. Och i ämnen av denna typ med mindre att vi involverar människa med vissa egna kunskaper (d.v.s. mig själv här) blir ämnen som dessa problematiska därför det ej framgår information som går att processa vilka inverkat på bedömningar refererade. Generellt (och kanske inte alls här skiftande från mig och diverse andra som föregriper det där föregående i sig påverkar andra i deras bedömning kompletterande deras ev. konkreta fakta med flummigare black-box användande av andra när efterföljt i tiden det bekräftas i en serie konkreta händelser framtill första nya provskjutningen) kan vi inte anta att en eller flera entiteters bedömning i sig oavsett information de ger som ska antas inverkat på deras bedömning är okänd inte kan flytta andra personers bedömning om begränsade kända fakta därefter lösare på annars en för låg nivå talar för att de haft rätt.


Vi är i riskdomän av förgiftad information där analys kan önskas styras genom att ge ej egentligen ej korrekta bedömningar - eller korrekta mycket bra bedömningar som gång på gång visar sig riktiga för att längre fram göra en bedömning ej rationell från några kända fakta men som kan skapa en önskad verklighet (ev. vilka ej är sällsynt alls också bekräftande den bedömning gjord).Min känsla är hur som helst fortsatt att jag tror det ej är ovanligt att Nordkoreas slagkraft i domäner som dessa såväl som förmåga att förbättra den samma underskattas från faktorer så som hur de klarat att underhålla taktiska styrkor. Värre sorters kärnvapen är kanske ej vad vi ska ta som givet ej kommer finnas i år. Om så är det ytterst allvarligt.