Kineserna måste börja ta ut sina sopor: Det är ej rätt att det ska stinka för mig här i Sverige.

2017-06-17

Jag upplever att det ej är rimligt att i någon praktisk beslutspåverkande mening utanför vad det nu har lokalt i diktaturens struktur eller Hpng Kong entiteten att mena att "PLA vairt och relevant storlek" giviet Hong Kong stabilitet många år. Rimligare är att mena att påståendet är desinformation och lögn.

PLA Helps Guard Hong Kong in ‘Challenging Times’


Ser vi PLA göra just vad man menar att de hållit på med redan en evighet spekulerar jag att man kan komma att tidigt se att förflyttning styrkor Hong Kong var ett felbeslut. Därför att det visar sig att dom hade behövts fastlandets storstäder. Mängden automatkarbiner tillverade industriellt i Kina är högst väsentligt. Jag kan inte annat än tro att bra många av dem genom åren gått ut i spreading activation. Samtidigt tycks så få hamnat i brottslighet. Så var är dom? Jag tror att medborgarna Shanghai och Beijing har dom hemma hos sig. Eller kanske i något community organiserat gemensamt litet förråd.
>/p>

Stadskriget är speciellt. Väldigt oönskat när goda vägar finns. Men också intressant i att det är ytterst utjämnande mellan aktörer. Har du automatkarbiner räcker det mycket långt kontra nästan vad som helst. Pansarvagnen är en dyr lösning som kan göra ingång lättare trots utspridda självorganiserade medborgare. Samtidigt föreslår jag att tunga kultor med i forskningskärnkraft skapade tunga grundämnen existerar skjutbara via vanligt standardgevär gående igenom allt, och lämnande omedelbart alla i dom döda från inandningen gaserna. Arena luften kan jag inte på samma sätt som arena enstaka personer taken kontra stridsvagnarna en utmaning. Men varande heller ej någon expert - knappt nedanför på nivå att jag kan namnen på åtminstone flertalet av de svenskar - avstår jag från att uttrycka varför jag det tycks så en icke-fråga.


Som en intresserad ej omedelbart där utomstående person i världen skulle jag välkomna att se hög intensitet. Jag tror kinesen skulle må bra av långsiktigt reducerande den moraliska kostnad de bär av att låta den risk-mängd diktatur över världens största nation nu spyr ut över världen därför att medborgarna Kina ej gjort vad moraliska förpliktelser kräver av dem och städat upp "statsskicket" deras förvirrade år tidigt 1900-talet lämnat efter sig. Om det nu kräver att de gör det med vapen är det knappast mitt ansvar att ifrågasätta eller lägga tid på söka hitta en lösning jag om mitt land hade tyckt varit bättre. Och mer spekulativt tycker jag kulturen känns "staled" - fastnat i någon lokal avart utan att orka därifrån - och jag kan uppleva det som kanske en egentligen effektivare och bättre lösning för dem att ta tag i det hela ordentligt nu utan att förvänta sig att fler år kommer visa på någon bättre lösning. Det är mitt perspektiv om jag argumenterar detta i år såväl som förra året: Jag tycker ni ska skaffa fram lite vapen och göra revolution.


Så kanske är det bra med PLA gående in i synligt stort antal in i säg Hong Kong. Eller vad helst nog i effekt-upplevelse för att få kulturbärande medborgarna där nere att resa sig istället för att sitta och vänta på att världen ska städa upp soporna åt dem.


Partiet kan visa sig i praktiskt verklighet lite av en gemensam riktnings-uppmuntrande entitet. Upplevelse av likhet i det avstånd kontra ideal önskade större än vad annars vanligt oavsett preferens statsskick kontra korruptionsutbetalning via partimedlems-lön eller liknande. Även om självklart väpnad making it happend för tror jag säkert mig såväl som dom där är det ej egentligen önskade - ej målet. Hong Kong bär också något av trojanen alla år sedan den kom åter från UK. Men vad kan den som sådan vara annat än vad som inducerar intensitet? När givna naturlagar om vad för intensitet som självklart kan leda till exakt rätt förändring. Gör man massor här finns möjligheten - ett smart, välutbildat folk fastland såväl som Hong Kong så jag tror nog det. PLA kan vara the shit här även om partiet utan tvivel alltid kommer ej våga just det steget utan snarare nu såväl som tidiga års strategi allmänt söker etablera närvaro i stort antal relativt domän steg för steg.


Jämför i kontrast gärna ö-skapandet kontra båtande ner två givna battle-groups och en halv som nu kommer i delar utanför det i USA's rörliga strategi vars värde är just när och var behövd men som ej kan vara sustainable på samma sätt som en fast struktur likt en ö - eller diverse militärer man bit för bit för in HK. Men lössna här. Jag kan aldrig argumentera rörelse här från en massa ej synligt marscherande in militärer innan de får dem där samlade visande upp sig. Det senare är nästan bättre då det kommer med spooking, plötsligt oväntat dykande upp, dold fara man ej såg o.s.v. Stor dynamik här hur man vill ha dem komma ut för att få igenom vvad vi kanske kan se som ett beslut men egentligen tycks vi se någon form av självorganisation troligt given när så oerhört många människor i aktuell nation handing out the guns som ej vidare diskuterar. Jag vill inte påstå att kinesen är lat lika lite som svenskarna. Men jag tänker att antagligen om 40 år givet att egentligen har kin esen ej för vad som är världens äldsta "civlisation" kommit sig för att få fram ett demokratiskt moraliskt sunt statsskick får man åldrad dom sista två - tre åren troligt kvar göra sig lite besvär och komma ner görande det hela åt dom. En krutdurk på nivå det är ska inte vara svårare än att man svär lite på flygplatsen över att rollatorn ej kommit av flyget för att nationen ska bränna sig ren från diktatur-sopberget. Ej svårt. Men det kan vara kollektiv kulturell feghet snarare än att dom kulturellt eller biologiskt är ett det lata folket i världen.