Varje människan förtjänar en maskin som allt mänskligt svårt åt dem

2016-12-27

Varje människan förtjänar en maskin som gör det mänskliga svåra åt dem så att vi kan lägga den tid vi förtjänar på kul saker som att titta på maskinerna när de visar teveprogram för oss. Eller kanske när de löser en uppgift så som en maskin steg för steg filmad väljer en maskin bland flera maskiner som den ska lösa arbetsuppgiften att vara mänsklig med upp till resten av tiden innan skrotning eller omstart med.


Ja i mening av att processa det godtyckligt men här ges ju tekniska exempel och det ger det hela förvirrat. Ty en människa när - för att ge viss marginal - klar med en relevant utbildning + ett fåtal (säg tre års) praktisk erfarenhet av sitt område överstiga vida varje automatiserad tillämpning som är byggd från IT-strukturerad kunskap större än mycket begränsad (ex. tillämpning mycket begränsad är en industrirobot där kunskapen är ett begränsat rörelse mönster). All tillämpning kan ju inte - rimligen bottnande ut ganska snart - vara att strukturera kunskap för en människa, efter likna en begränsad motorisk- och perceptuell-uppgift (likt industrirobot, självkörande bil, automatiserad leverans av något fysiskt oavsett Amazon-beställning eller rörpost) när domänen för diskussionen tycks vara förståelse och mening. Och ännu färre tillämpningar tänkbara IT snarare än IT som befintliga motsvarar en lätt autistisk bibliotekarier som sitter och klassificerar ämnen på tidningsartiklar hon sedan klipper ut och lägger i små kuvert. Något ska rimligen någon gång vara appen som ersätter människan i andra änden.


"Text documents can be described by a number of abstract concepts such as semantic category, writing style, or sentiment. Machine learning (ML) models have been trained to automatically map documents to these abstract concepts, allowing to annotate very large text collections, more than could be processed by a human in a lifetime. Besides predicting the text’s category very accurately, it is also highly desirable to understand how and why the categorization process takes place. In this paper, we demonstrate that such understanding can be achieved by tracing the classification decision back to individual words using layer-wise relevance propagation (LRP), a recently developed technique for explaining predictions of complex non-linear classifiers."

Från: “What is Relevant in a Text Document?” An Interpretable Machine Learning Approach

Sedan när vi diskuterar detta område behöver vi om vi ska vara korrekta våga erkänna att alternativ finns. Det går att skapa lösningar byggda på människa likaväl som maskin. Jag har ofta tänkt att hellre än att smutsa ner sig själv och göra människan som "varelse" (menande människan som människa) mindre än den är hellre än att göra matematik själv borde man egentligen gå över till området runt de väsentliga matematiska eller fysiska institutionerna och snara en matematiker att ha att räkna åt en. Slavekonomi är fel men det är ett alternativ att i alla fall reflektera när vi från start är tvingade att vara i områden av vetskap mindre än mänskligt där argumenterat bara människor - så som matematikern du kan i en extremt light variant i skolan - som egentligen inte är människor frivilligt rör sig.


Visst för att få möjlighet att tala allvar med läsaren som ju lätt tappar intresse om saker ej är kul, snabbt, gulligt eller sexuellt (där de tre senare är vad jag hellre avstår om det nu ej är så att jag är sämre på dem) är frågan viktigare än man först kan tro. I mitten av Europa pågår krig. Det samma i arabvärlden och Asien liksom sedan år hela det centrala området i och runt om Kongo i Afrika (men varierat land kortare perioder av mer lugn). Att för ett litet land med begränsat maximalt upptag av yngre fysiskt tillräckligt presterande män att ta upp i verksamhet kan den tekniska förmågan att klara att automatisera också mer avancerande uppgifter (tänk här det svenska konceptet av mer självorganiserat försvar där även avbrutna enheter oavsett plats i det hierarkiska beslutet kan börja agera oberoende av övriga delar).


Världen de tio år som kommer handlar 100% om vilket land som blir först med IT-soldaten. Det landet kommer ta makten och de som försöker kämpa mot kommer dö. Det är kritiskt att Sverige beroende av export ser till att stå redo med industriella lösningar som kan fungera för den efterfrågan vi kommer se, och som dessutom säkerställer vår roll efter att den pan-världsliga diktaturen träder in.


Nå för att avsluta skämtet kan jag säga att många områden informationssäkerhet må ej utvecklats långt sedan 1997 men jag har det med säkerhet. Så ännu bra många känner jag stark trygghet i att det extremt välfinansierade området av robotkrigare är vad vi knappast behöver oroa oss för. Men själva den övergripande poängen om att allt inte bara kan vara nya journalartiklar med forskning, diskussion eller koncept i områden redan lösta eller behärskade (vilket ledigt mer än 99.5% är väl innanför när det gäller datalogi i bred mening - antagligen större andel men det är svårt att gå exaktare i frekvensistisk-statistik exkluderande hypotestestning d.v.s. utan att expandera min grova skattning som en person gående över området en fyra gånger per vecka som icke-maskin).