Sveriges skuld i våldtäkten på Norge går ej att komma ifrån

2016-12-25

Kowtow känner jag är en ej korrekt aware term, och som när vald visar att man ej givit Norge den nivå av tid förståelse av händelserna och händelse som dessa förtjänar (p.s.s. är vi begränsade i vad som krävs och jag kan tänka mig att vi fortfarande om fem kanske tio år fortfarande diskuterar övergreppet):Kowtow är ett undergivet erkännande av att härskaren just är härskaren av en mindre entitet i hierarkin. Men det är aktuellt för en entitet som faller under det formaliserade artiga språket och som har förmåga att betala den krassa ekonomiska kostnaden för detta. Kowtow fordrar ju som del av erkännandet förutom uttrycket av undergivenhet att gåvor med konkret värde ges. Gåvorna historiskt - och lika relevant idag - är indikativa för vilka entiteter som kan vara aktuella här: En entitet vars delegerade makt över ett område måste såväl visa undergivenhet som att göra klart att levererade intäkter kommer härskaren korrekt till del.


Att sortera in Norge här är inkorrekt. Aktuella händelser var istället som jag förstår det ett övergrepp: En våldtäkt - anal rape kallade jag det i Att som Trump förstå att slå till Xi när han försöker våldta dig och din nation är stort (2016-12-23) när de försökande det på tycks det riktig man misslyckades - och ansvaret och skammen för den moraliska förruttnelsens vilar på länderna runt om Norge som ej ingrep för att rädda dem.


Faktiskt menar jag att för ett så historiskt ungt - och fysiskt litet - land som Norge är om man ska fortsätta utnyttja jämförelsen med anal rape korrekt att se det som jämförbart med de övergrepp katolska präster gjorde på manliga barn där de utnyttjande en ansvarsfull firad position i samhället (när "barn-nationen" Norge drabbades är motsvarigheten att Kina sitter i FN's säkerhetsråd görande det lätt när den längre kulturella mognaden som ett vuxet land byggt under historiskt saknas att lura dem in i situationer de ej klarar av att säkerställa sin fysiska och psykiska integritet under).


Det är därför min mening att korrekt bör istället Danmark och Sverige kritiseras för Norge-förruttnelsen. Norge kan rimligen inte förväntas klara av sådant här och gör dessa naturliga föräldrar nationer inte något för att rädda Norge lär vi snart (kanske redan pågående?) ha ett traumatiserat Norge som dragits in moraliskt prostitution som daglig verksamhet för inte mer än närmast obefintligt erkännande av diktaturer likt Kina (eller vilken som helst) i ständigt sökande efter den trygghet de hade förr innan Danmark och Sverige lämnande Norge vind för våg att försöka klara sig självt.


Centralt här som vid andra sexuella övergrepp - ritualiserade som för Norge eller konkreta - är att om vi skuldbelägger brottsoffret så ökar vi förutsättningarna för att förövaren ska ha frihet att fortsatta kunna förgripa sig de som p.g.a. av ålder eller därför förståndshandikappade saknar förutsättning för att ge utsätta sig för situationer de ej klarar att hantera. Lika lite som att föräldrar ej bör tillåta sina barn att vandra runt i delar av städer hörande till världens polisiärt utmanande alkohol-drog-hor-distrikt borde Danmark och Sverige tillåtit Norge fritt springa runt i världen.