Värden utanför symbolvärdet Admiral Kuznetsov förflyttning medför

2016-10-26

Kanske. Emellertid om Ryssland ser att man kommer vara internationellt mer engagerad troligare rent allmänt finns föga anledning (under förutsättning tekniskt underhåll och jämförbart ej kräver det) att ej flytta fartyget dit den är på väg. Det är svårt att någonsin se användning för den i vatten norr om Skandinavien eller i Östersjön utan att den förstörts. Samtidigt som Ryssland nu redan är engagerad i en ett flertal konflikter nära Medelhavet och Medelhavet är ju anslutet till Svarta havet. I dessa regioner finns ett flertal entiteter man ej kan utesluta konflikt med där fartyget såväl kan fylla funktion som att vara väsentligt mindre hotad. Vi kan ju också verkligen tänka oss att möjligheten att kunna göra just sådant är vad som bidrog till såväl konflikterna med Ukraina (särskilt Krim) som Rysslands engagemang i Syrien. Att faktiskt utveckla användningen man i dessa konflikter tar kostnad och allmän risk från tycks logiskt: De har knappast för var för sig kostnad användning det militära eller skadade samarbeten med omvärlden varit billiga.


"Sending the carrier and its escorts is in many ways a much more expensive and complex way of achieving the same thing. Nor is it without risk – in the past, Russia’s warships have sometimes shown an alarming tendency to break down, often traveling with their own oceangoing tugs.

Moscow clearly wishes to show that it can emulate Washington by sending a task force thousands of miles and then conducting weeks or months of military activity – an exercise that will highlight Russia’s renewed military capability."

Från: Commentary: Why Putin is unleashing his only aircraft carrier

Sedan kan jag också se att orsak spekulerad i Reuters kanske rent troligt hade betydelse. Ryssland har en (i rent privata allmänna preferenser) elegant förmåga till bombastiskt språk oavsett om det handlar om tal, bilder, symboliska händelser eller något annat.