Ryssland, Syrien och Libanon: "Döden kommer lätt till människan" eller "Dåd och Död ute i öknen"

2016-10-03

, när Gud, ödet eller Putin (bland vänner kallad Theotokos pekande kanske på någon svår förstådd grekisk-koppling bland hans släktingar eller något kulturellt jag funnit svårt att hitta fram till):Det ultimata konceptet i information security såväl information science såväl mer än så vi för samman som filosofi är onaturligt stark i svaret åkallad förändring ger. Låt oss mer bildligt förklara det resp. i perspektiv från religion och abstrakt väldigt enkel mer konceptuell modell av världen.


Världen är information vad dig anbelangar. Information definierar världen ty för dig är den ingenting annat än vad information du "ser" inducerar för effekt på dig.


Vi kan se ofantligt kraft här redan på mer vedertagna "normala" nivåer av metod. Propaganda är ett exempel liksom som ett bredare koncept såväl som mer inriktat på informationen som verktyg riktad information:


Långsammare information vi kan referera till som kultur existerar också. Något av struktur och relation givet för miljön där vår riktade information kommer - kanske för att bränna upp - men varför inte nu också anta att vi tror på något av övernaturlig skapelse av världen? Varför ej när vi där fortfarande är i den kvantifierbara kulturen vars inverkan är predikterbar: Visst utrymme för mysticism finns.


Nog tycks det då givet sakens tillstånd att skapelsen mer troligt är av något förvisso abnormt potent i manipulation "partikelfysik" (och sådant) men kanske inte direkt perfekt eller unik på något sätt. Givet därför att ingenting är egentligen väldigt bra än mindre perfekt i detaljerna där sådant betyder något: Exempelvis vår värld.


Säkerhetsdefekter är därmed förväntade. Kanske kan vi hacka skapelsen och manipulera den som vi vill? Jag såg löst över området för väldigt många år sedan gående över en hel del - ganska mycket faktiskt i bredd - effektivt med mål att först bara ta upp indikationer om något konkretiserat som kan peka på vad som faktiskt manipulerar verkligheten.


Föga (ingenting förändrande fysikens lagar) hittades. Samtidigt hittades massor. Religion är information liggande i struktur som kan realiseras effekt pågående just nu för att inducera förändring i världen. ISIS och terrorism är excellent exempel. Ett enskilt terrordåd är en mycket konkret händelse. Men det är given kulturell historik och "propaganda-effekt" över generationer som gör att mining strukturen och nutiden gör att ad-hoc verktyg att påverka världen är möjliga - eller som det normala när det sker i händelser som faktiskt betyder något i mätbara värde-förändringar som ej ligger på den mer flummiga nivån av någon enstaka händelse här och där vad helst kunnat påverka (likt katolska kyrkan och deras koncept av att försöka görande vad som är inget annat än att välja ut "förebild" att göra helgon av och låta generell egen-struktur verka bli vetenskaplig närmast gör tydligt det är bara vad som känns rätt) d.v.s. typiskt orsakande många döda under en kortare tid i historien (säg upp till några år ej längre bak än 1900-talet så har vi dessutom god dokumentation av vad det gäller) bara efterapande av vad som fungerar för andra som vill kontrollera makt att få saker inträffade: Han kallar sig iman och tar god bandbredd görande otäcka påbud och skapar i detta konceptet av att som given information för den som söker sig nära personen att han är auktoritet för området av vad han säger (jämför terrorism-problematik som subkultur här med hur katolska kyrkan naturligt upplevs som auktoritet på den katolska tron och det mesta katolskt i övrigt om vi ej upplever auktoriteten i det senare som naturligt troligare kritisk - contestant nästan - som för journalist granskande kyrkan medan vi för religiös auktoritet katolska kyrkan universitet förväntar oss antingen åtminstone kristen när positiv är given information men ej katolik när given information är kritiskt - vilket är tumregler som långt ifrån alltid stämmer. "Din egen" tro eller subkultur med sina sociala regler eller sociala spelregler tillåter oss att vara av tungan: Vi får tala i egen sak så att säga vilket en del av den dynamik som gör det så ändå förhållandevis lätt för nya religiösa auktoriteter att etablera sig som subkulturer argumenterande terrorism) , buddha och denna är alltid nyfödd när han kommit förr o.s.v.


Egentligen var det inte vad jag ville säga. Jag var inspirerad av följande: Russia warns U.S. of “tectonic consequences” in Syria | CBS News. Men mindes (någon direkt övernaturlig metod för att ge någon eller något intensiv otur var dock ej vad jag mindes) medan jag skrev det här något jag hade glömt. Så jag tror jag ska vänta ett tag med den andra sidan. Förövrigt mer i det konkreta (ej vad jag hade tänkt skriva något om dock) gäller ju att just för att skjuta ner ryska stridsplan snarare än mer allmänt angripa al-Assad krävs nu inte USA (Hur är det förövrigt med Irans intresse i Libanon? Försöker de förneka Syrierna sitt land förstår jag inte varför alla syrier i Libanon ej ska förneka Persien Libanon - Jag skriver Persien ty jag kan se hur en väg i den åldrade kulturen visar oss hur även den förändring jag tror turbulens med dödsfall av religiös-topp kan medföra från det kanske korta men ev. tillräckligt långa makt-osäkerhet ändå blir vad det också är: Persien en kulturell gigant föga kommer i närheten av i geo-utsträckning, ålder och stabilitet) utan det räcker bra att ha vad dom behöver och skeppa dit det. Det kostar inte ens något alls att tala om. Självklart kommer risken för eskalering in i bilden: Möjligt är det bättre att skjuta Putin istället och låta muslimerna i deras geo-område eller i Syrien få skulden för det. Jag tror det skulle lugna ner saker ordentligt ett par år åtminstone. Jag vill inte bara rekommendera det som metod. Och oavsett om så tror jag förövrigt att givet den kan större utrymme events i ex. Syrien gå av stapeln utan att det eskalerar till ett helt år av rituellt dansande möjligen inkluderande en del rituellt dödande (Pakistan och Indien ger ju oss ett aktuellt elegant exempel på hur man dansar och dödar rituellt verkligen att de är i division ett här till säkert stort avund sådana här perioder de ger sig in i eleganser och baler hela världen har på sin teve: Indian surgical strikes and the evolving Modi Doctrine, och här straffar det sig om man dansar och förlorar eller ej dansar perfekt balanserat som par där storslagenheten i det vackert illustrerades av mig 2010: Risken för asiatiskt kärnvapenkrig är verklig (3/02/2010) | HH om Information warfare).