Flyget är miljövänligt och energieffektivt - Och dessutom ofarligt för hälsan

2016-08-25

Över åren har jag investerat en försvarlig tid förklarande för folk på internetforum, via bloggpostningar, och små informationssidor att det är en stor myt att det skadar miljön att flyga. I en rent estetisk om än mindre formell dimension förstår man det enkelt genom att leva sig in i all den energi och olägenhet en bilresa till såg England kommer med jämfört med i bästa fall mindre än en timme klimatsmart med en Jumbo Jet. I många sökresultat kan man se mitt modiga kämpande mot den regeringsstödda myten del av det bolsjevikiska försvaret av den statliga järnvägen som sista åren blivit allt mer desperat. Statliga byråkratin är nu inte effektivt och det tar ordentligt med tid för den statliga monipol-maskinen att hinna övervaka och data-införa resenären i dolda marketing register syftande till att bevara monopolet. Järnvägsresa rekommenderas därför (ofta hotfullt utnyttjande ex. lögnen om klimat undergången) av staten.


Järnväg är grova pengar. Utdelning ges tillochmed extra förra året trots massor av försök att få oss medborgare att vilja ge dem mer pengar (finansiera eller köpa biljett) under hot om att tågen annars kommer spåra ur snart p.g.a. brist på underhåll kostande resenärerna livet:


www.sj.se/content/dam/Beta/pdf/Bolagsst%C3%A4mmor/2015%20Extra%20bolagsst%C3%A4mma/Protokoll-extra-bolagsstamma_2015.pdf

Så är SJ: Vill man hitta något "bra illustrativt" tar det 1 minut och 30 s. Det finns alltid något dåligt eller rent skandalöst. Inte som med flyget. Flyg det är fint det.

Efter att fått återuppliva i minne tåg-subkulturens otäcka mytor och hot känns det skönt att kunna rekommendera solida New York Times. Och de ger mig rätt. Förutom lite gummi som bränns start och landning (om det nu inte också är en myt) samt av och till för att rädda liv dumpande fotogen inför landning släpper flygen bara ut vattenånga:


As evidence, they point to what they call “chemtrails,” which are more commonly known as contrails, or condensation trails, produced at high altitudes as water vapor in jet engine exhaust condenses and freezes.

Från: Scientists Just Say No to ‘Chemtrails’ Conspiracy Theory | The New York Times

Förr kunde man läsa New York Times genom att gå in från Google sökningar (om man ej stänger av eller manipulerar kakorna). Det tycks för mig ej fungera idag. Emellertid kan man också (åtminstone Chrome) lösa problemet genom att klicka på "avbryt" precis efter man hamnat på sidan. Sidan är inläst (uppenbart) när Chrome börjar parsa den med endast externa nedladdningar eller tidsfördröjda händelser likt den pop-up som kommer med maskering (eller ev. korrekt faktiskt att bort-laborering av artikelns huvuddel. Jag tycker det är motiverat här givet hälsofarorna med tog-konspirationen. Emellertid brytande Chromes säkerhetsmodell gäller att om omladdning på annan flik med New York Times sker kommer hindrad delay-händelse flik vi avbröt gå igång igen. Stängande övriga flikar med New York Times löser det ,en eftersom sid-parsningen normalt ej börjar förrän vi tittar på en flik går det utmärkt att öppna dem som länkar samlat från ex. startsidan och trycka avbryt allt eftersom man läser dem.Att begreppet chemtrails fått sådant genomslag att begreppet används tillochmed av The New York Times när de motbevisar hela lögnen om miljöskador av flyg torde vara konsekvens av de många år av låg-intensivt (byråkratiskt sämre jämfört med de modiga fåtal medborgare som kämpat emot med sin information men varande helt enkelt säkerligen ganska många arbetande hos järnvägs-konspirationen: Säkerligen ett hundratal eller fler heltid bara i Sverige). Riktigt otäckt...


Och vattenånga - som kranvatten - är ju ingenting som systematiskt i aktuella mängder påverkar växtligheten likt koldioxid, metan, eller mer komplexa kolföreningar. Och annorlunda mot järnvägens systematiska förgiftning för att hålla ogräs borta och hindra mögel i de skakiga trä-konstruktioner rälsen läggs på - helt ofarligt för såväl husdjur, människa som vår vackra gröna natur.


Ej heller likt färg, metall-fragment från friktion bromsar, med större flertalet andra tekniska detaljer del av järnvägsnätet, är vattenånga tungmetaller. Bly m.fl. otäcka tungmetaller påverkande fertilitet, mental-förmåga, och ibland orsakande kroniska eller akuta sjukdomar slipper man om man väljer vatten istället för att sabotera den hälsa man kanske har därför man avstått från att röka (om så är fallet) genom att asbest förgiftas när man försöker dricka vätskor samlade runt tågets bromsar.


Med tryggheten av min expertis och New York Times kunnighet såväl som common sense skulle jag varken tveka på att laga till mat i en flygplansmotor, eller samla in vattenångan, för att få en fin måltidsdryck.


Och tänk så energieffektiv hela energi-omsättningen är. Nära nog allt går till rörelsenergi med ciss förlust friktion mot luften, medan endast vattenånga som biprodukt. Inga energiförluster i form av metan-utsläpp likt kommunens äckliga förruttnelse miljö-skämt som säkerligen att döma av lukten läcker mängder av metan. Metan är energi bara att förbränna till vatten istället om man hade gjort det bra likt Boeing eller Airbus. Om man nu inte har flygfotogen.


Faktiskt anar jag att den mekaniska rotationen - inget otroligt plutonium eller illaluktande och giftiga gaser som när staten gör energi - kan verka renande i livet. Kanske kan man spekulera att själva indraget borde ha preferens mot klor-fluor-karboner ev. skapande något högre koncentration luften som går in än i miljön runt om=? Om så fastnar den på metall-detaljerna eller kanske något form av filter man utnyttjar för att klara att släppa ut inte mer än vattenånga.


Vi kan nu förvänta troligen en desperat reaktion från järnvägs-konspirationen. Så alla medborgare bör vara observant såväl göra sig redo för att gå ut och försvara vår rätt till fria val, pressfrihet, och möjlighet att välja säkra och rena transportmedel billigare och bekvämare än de otäcka bly-färgs-målade gamla häst (järnhästen: Ett andligt rent naturfolk likt de nordamerikanska indianen begrep sådant här... Naturen var deras själ och de kände faran med tåget medan de ofta sökte efter flygets möjligheter om än en tekniskt begränsad kultur mer kunnig i örter via andra metoder: Native American Church - Idag behöver ingen utsätta sig varken för tåg eller droger... 1900-talets vetenskaplig geni gav oss något bättre.) dragna vagnarna

Lika trovärdigt som New York Times är det när information upplevs anpassat för en skolmiljö. Då vet vi såväl att tågen kallades för järnhästar (vilket av alla språk levande vid den här tiden var det motiverande översättningen?) som att indianen kunde lukta sig till ondskan i tågen.


"Järnvägen gör sitt segertåg över kontinenten. Den ringar in hela Nordamerika och gör den mest avlägsna avkrok tillgänglig för de vita. Prärieindianerna är misstänksamma mot påfundet, och kallar skapelsen för ”järnhästen”. Men många stammar lär sig utnyttja rälsen som en ny handelsväg."


Från: Indianer | Ungafakta.se


Men jag är nu inte troende på järnhästen. Jag har tågpendlat mycket i mina dag. Man kan få mycket arbete gjort men samtidigt förgiftas man och förstör Moder Natur (och tänker jag kanske irriterar Papa Legba som säkert ogillar tåg. Han är ju representerande för en kultur upplever jag inte helt distansierad från järnhäst-natur-romantiken. Och när tåget kommer gäller ju heller inga "vägkorsningar": Det rusar ju bara fram med i bästa fall bommarna nerfällda.


Ungafakta.se får gärna citera mig om de önskar komplettera med en faktasida om vad som gäller tåget inom Vodoons makt-tyngre entiteter. Det kunde ju passa som syster-sida till det här om indianerna.Och kanske är distansen i tekniskt kunnande om flygplan när SJ-folket jämförs med ex. Airbus ungefär som den mellan präriens indianer i Ungafakta.se världen jämfört med den anglosaxiska station manager byggande civilisationen där den bör hemma. Och likt honom ska vi alla känna stolthet över att vara människor och respektera liv och natur och kräva, ta eller om så krävs skapa civilisation när den förnekas oss. Du förtjänar flyg!


Lufthästens skönhet

Fantastiskt flygplan jag siktade igår också. Mycket tyst, verkade stort såväl som nytt bedömt ej bara av att det var så extremt tyst trots flygande unikt lågt för något jag sett, utan också dess design i formen jag fick känslan av hade något av hur dyrare industri-design när en konsument-estetisk dimension finns har preferens för nu. Kanske några år yngre än Ericsson berömda kundpresentations verktyg. Rakt ovanför mig sittande och utvärderande tobaksbolagens indikerande "manipulationer" av röktobak (som intressant nog för att föregripa en genomgång här framöver verkar stämma: Havande viss nikotin-tolerans från att snusat mer än genomsnittet bra många år och sist jag rökte annat än stora cigarrer med rök såväl visst tuggande för en sju - 10 år sedan cigaretter vid en tillfälle ingenting som ens märks för mig - Faktiskt imponerades jag: Man eller jag har ju känslan av lite gamla förstockade företag mer i 60-talet än nu men produkt-optimeringen i så väl yta som leverans av payload imponerar som ytterst kompetent och i närvaro forskning och detta i kontrast för de större aktörer jag avser mot bl.a. en svensk cigarett från ett ganska nystartat företag med högre halt nikotin jag överhuvudtaget ej märkt av trots halsbloss och approximativ - antagande alkaloid vilken som helst och osäkerhet metoden - indikation om något däri i alla fall).


Så tyst. Ren tur att jag fick uppleva den. Kom precis när jag satt mig för några minuters rast från att informera och undervisa om tåg-konspirationen. Tyst på låg höjd. Starkt för denna storlek.


Bara ett glas renat - direkt från källan (I flygmotorn) - vatten hade kunnat gjort upplevelsen finare.