Riktad information - Dela och Distribuera I: Generera "idé-indata" i bredd för människan som försöker öka sin "kreativitet per tidsenhet"

2015-10-05

1. Givet att vi känner koncept / kontext A hur lätt är det att möta B utan att det känns främmande, svårt eller i övrigt distansierat. Similarity ej diskriminerande i vad vi avser i typ (kanske är en sorts olja vad du upplever har kort distans till bilar därför att du använder den ibland atypiskt).


2. Vad jag kallar BLI kan vi här mer genrellt se som vad vi för ett nätverk med en mängd tänkbara direkta och indirekta vägar mellan två noder som distribuerat / kontinuerligt flöde kan ske över jämförbart med vad som kan vara del av en skattning av motsvarande bandbredd. Eftersom vi nu för indirekta vägar har mellanliggande noder kan vi se det som att vi också söker en skattning samlat av "väg-segment" som kan ha olika bandbredd resp.


3. Sannolikhet för samtidig aktivering (kanske rent av diskriminerande till meningsfull samtidighet snarare än att saker bara händer någonstans för resp. i världen ungefär samtidigt i tiden) kan vi se som en skattning av hur ofta information kan / kommer uttryckas över de direkta eller indirekta kanalerna mellan koncepten. D.v.s. vad vi fortsatt jämförande med informationskanalens prototypiska som mängden data som läggs på kanalen per tidsenhet.


4. Den emotionella intensiteten ger en approximation av hur motiverande datat är i brett påverkande kanalen inverkande på vilken mängd ata noderna är benägna att släppa igenom. Kanaler annars ej öppna kan göras tillgängliga och en större över längre tid systematisk kostnad för nätverket accepteras därför att informationen känns belönande, engagerande, "romantisk", farlig, en möjlighet att realisera oss som individ i ett socialt kontext o.s.v.


5. Och kreativiten kommer av den förändrande tolkningsvärld och information som noderna vi når kan addera. Vad aktiveras upp av befintligt vetande? Hur påverkar situationen i näraliggande tid i nätverk delvis baserade på inlärning kanske under flera år som barn ganska annorlunda? Hur kan distansierade koncdept påverkande problemlösning vi lärt ev. förändra till en bättre lösningsmetod? Känner vi kanske igen ett verktyg från ett område som vi kan återanvända i ett annat?


6. Tänker vi oss neuroner kommunicerande via kontinuerlig signaler med molekyler som medium är similarity som i 1 en skattning av avståndet. Den kemiska naturen (såväl som typiskt för många graf-uttryck av företeelser) har exponentiell natur. Det är mer jobbigt att addera "två enheter distans" om vi redan har fler enheter innan och växande så. Co-occurence indikerar givet befintlig inlärning annat än hur ofta signalering faktiskt sker och därmed sannolikheten för ev. meningsfulla kombinationer med inverkan eller inverkan på andra nätverk som kan vara aktuella just då oftare än annars. Eller än enklare att sambandet bibehålls som fortsatt relevant därför att det konkret upplevs inträffa ej helt bortom vad vi annars är vana vid (därav problematiken för de flesta människor att resonera och hantera risker med enorm kostnad med som är så pass ovanliga att man ej har något minne av att de inträffat: Mer något man kan ha läst om inträffade i en tid och kultur väldigt upplevt diistansierad - Själva företeelsen att dessa risker i sig realiseras i gemensam grupp oavsett deras område, benämning o.s.v. är dock ej otrolig utan ständigt inträffande inom allt från industriolyckor, finansiella "katastrofer", väpnade konflikter som bryter ut i regioner som trodde att hela krigsrisken med EU och Sovjetunionens bortgång o.s.v.).


Emotionella intensitet är globala påslag via högre aktiveringsnivåer via sådant som medieras av t.ex. nor-adrenalin, acetylkolin m.m. dragande upp benägenheten för allt att signalera på vad helst (förenklande en hel del säkert).Emotionellt laddade indikerade händelse-"relationer" (vanligen men säkert ibland annars avvikande också refererar jag händelser ej som relationer): Den svaga lite försloade vindrickande EU-datakanalen flyr inför den kinesiska propaganda-armén illustrerad med en relativt gigantisk orm (ormar kan kännas lite extra "emotionella" att uppleva och tror jag bra beskrivande den så ofta lite latenta små-rädslan och respekten EU har för Kina: I deras säkert ganska irrationella ångest),

Från: Riktad information: Inducera det diskret paranoida och uppmuntra till hat (ex. med Xinhua och EU) (2013-11-05)


7. Och vi kan se andra reflekterande i sig principiellt ganska enkla koncept att ta till sig i vad det är utan att det därmed är enkelt att konkret förstå hur de uppkommer. Nyligen därför att det kändes så länge sedan jag uttryckte mig visuellt skapade jag följande:


"

Red Cross Business

Idag är just det här särtrycket upplever jag nästan helt försvunnit. Det var väl kanske inte alltid design som alltid var väldigt säljande och en hel del var kanske resultatet (som svenska textilindustrin) konsekvensen av oförstörd brittisk industri eller som snabbare kom på plats efter Andra Världskriget.


Idag är det i den mån något finns kvar mer av Red Cross busines överlevt som upplevt ha ett värde bara av att vara så distansierat normalt eller överlevande därför att någon tar kontinuerliga förluster. Och så har vi förstås BBC som försöker hålla liv i ett uttal utanför television och radio historia men det känns bara onaturligt för mig och inte intressant att träffa på likt den engelska visuella sär-designen."


Från: Engelska sär-designen försvinner bort från världen (2015-09-21)

Här - Jag vill köpa ett brittiskt verktyg att göra något användbart med: Denna engelska "sär-design" tycker jag är intressant och trevlig att ibland uppleva bläddrade i några visuella samlingar köpta bl.a. på bokrea för en högst begränsad summa. Så här nära i tiden till alla nyheter om dom så vidspännande finansiella manipulationer av statsgemensam ränta m.m. britter och amerikaner vi finansbranschen bedrev under många år för att lura av andra pengar är en känsla i kontrasten att det fanns som en mer konkret målsättning och skapelse i mycket av det hät jag känner att man märker mindre av idag när man läser vad England berättar om sig. Jag är mindre trygg i att jag kan ge en trivial översikt av den brittiska industrin utanför finansbranschen medan jag kan det ex. för utanför Norden Tysland, Spanien, Polen, Baltikum häri Europa. Nutidens britt känar säkert som man förstår jämförande med många andra europeiska länder pengar in i landet men riktigt vilka engelska varor jag kan köpa är jag väldigt osäker om. Och jag följer ändå av och till brittisk forskning från Wellcome Trust, UCL och två - tre univeristet till i ett par forskningsområden (förutom översiktligt allmänt för Wellcome Trust). De tillverkar ju säkert inte bara ränta likt kinesen.Och här har vi inte samma trygghet i att tidigare grundkoncept räcker riktigt till. England och Red Cross är gissningsvis inte vad vi upplever mer eller mindre troligt än andra jämförbara entiteter. För en svensk är rent av Sverige kanske oftare troligare för som för organisationer likt Red Cross alltid så brutalt lokal-aktiverade genom aggressiv insamling sällan något annat land det mer troliga att associera till. Och vi kan tänkas oss att en elegant diskret dimension betraktar uppskattar - kanske änner lite beundran inför? - i ett ej lika självklart samband och likhet i jämförelsen mellan:


  • Gamla företag och produkter en gång del av vardagen: Kanske lite av nationella symboler. Akutskadade av livets och världens realiteter när gränserna öppnas upp och otäckt bättre produkter kommer och skadar sönder dem.
  • England som koncept jämförbart med Rödakorsets akuta mer av ad-hoc stöd.

Conceptual blending är ett av en del idésystem som kan användas för att resonera om denna form av prospekterande kreativa likhet där mer av enskilda dimensioner vi när utpekat relevanta kan acceptera som intressanta används men ändå inte riktigt konkret på något sätt (många gånger i alla fall).


Vad jag tror deras värde och effekt kan ligga när vi rör oss i det mer konstnärliga eller "ord-illustrerande" utan just mer jordnära applikation är ett känslomässigt sammanhang som kan aktiveras mer fritt från vad vi ser utan att vi riktigt har något egentligt koncept med i sig också sådant som kanske personliga minnen, vetskap historia m.m. Att använda koncept som crime against humanity från historien för att illustrera hur jobbigt det var på vecko-mötet på arbetet därför att det hade varit vattenläcka blir även om kanske intensiteten i sig för någon kan argumenteras motsvara hur de upplevda historieundervisningen i skolan men det en mängd just emotionella reaktioner av andra gör att de flesta avstår från det sådant annat än när de just söker att få fram sådana reaktioner väckande hat eller uttrycka hat i egen grupp, berämmma väldigt kraftfullt med som påhittade pris i skolan uttryckande likhet med symboliska lite påhittade belöningar man använder i samhället för att kostnadseffektivt markera ut individer man tycker verkar undervisande för andra o.s.v.


Tydligare enklare uttryckt kan vi här jämföra med hur vi använder ord-koncept likt talesätt, citat från kända filmner (och mer in the olden days kända personer från historien när de flesta var väldigt tappade bakom en vagn därför att de varken hade bio, television eller Samsung iPod-teve), fiskande efter kanske en känslomässig reaktion (jag har inte bra på sådant här konstruktioner). Och kanske om man tycker Obama bedriver onskefull politik menar att han är svart i själen? Eller att hans åsikter är färgade av anti-vapenindustrins ekonomiska intressen av att sälja vapendetektorer?


I bilden för vi ju in komponenter som bär detta med sig men ändå utanför riktigt vad som är koncepten likt verkliga kontext. Lite som den visuella humorns ofta överdrivna kroppsformer vi ändå ej har problem att se det mänskliga i men ändå ej tar riktigt på fullt allvar. Vi kan introducera djur men också ofta konkret vad som vi accepterar som människor trots att de kan i konkretiserade detaljer i den mån de finns vara mer annorlunda än sådant som mänskliga zombier i filmer (som ju ändå tror jag från affisher - jag har sett väldigt lite - kan sägas ofta ha god likhet med människa med allvarligt skadade av krossande kraft och/eller eld m.m.).


Hellre än någon gång använt exempel med mer copyright-utmanande Joe Dalton väljer jag denna skapelse som jag behändigt träffade på när jag sökte vad jag skrivit conceptual blending. Här kan vi svårligen se att någon misstar den färgade nallen för någon annna än Obama. Och om ej så kanske det är kognitivt stärkande att anstränga sin konst-perceptionen tills man ser det och med det illustrationen av fenomenet.

Från: Battlefield Visual - Symbol Pay-load: Negativa stereotyper - Homosexuella och President Obama (2013-05-26)


8. En variant ibland praktiskt mer rak på sak eller som kan tydliggöra när vi tänker oss funktion är att lämna bitvis att se samtidighet av flera koncept som en relation (i basfallet som vi nöjer oss med här två koncept fortsatt) eller en för mer naturligt en större grupp i sig tydliga koncept en viktig del av ett sammanhang.


Vilka andra relationer är oftare troligare eller kan tänkas aktiveras när vi ser information som indikerar att ett antal relationer mellan koncept (d.v.s. vad vi ser som i sig en abstrakt "symbol") förekommer? Är att relationer etablerade mellan länder och något länder gör indikerat av att England köper en stor båt (jag kan uppleva det svårt oavsett hur många vettiga exempel man sett under debukörningar ibland i tusentals som man suttit och stirrat på att skrivande så här komma på något vettigt exempel: Själva repetitionen tycks som döva ner det för mig). Är samtalet mellan en ung kvinna och en sunt lite äldre mer som jag bättre än yngre män man vad som indikerar romantik? Eller är det kanske troligare en utsänd emissarie för någon dagisklass som försöker få rätsida på om jag hyllat eller angripit Bamse försökande förklara för mig att om jag inte vill råla illa ut behöver jag göra ett inlägg skrivande Bamse bra och helst inte mer än så? Är relationen att bjuda generöst som gamla tiders Hans gärna gjorde troligare än att relationen rumslig-effektivitet och kostnadseffektivt snabbt lämnande av lokalen troligare om det hela känns tråkigt (men artigt ätande klart så klart)= Vad säger uttrycket av en relationen mellan en grupp av genetisk information när också en annan förekommer? Gör det ett visst tillstånd (ex. en sjukdom) mer sannolikhet att inträffa?


Jag har just nu (men kan ev. tänka mig att jag vid någon punkt behöver förstöra stora delar av datat då det är väldigt stort) en försvarlig mängd från ett allmänt / allt kontext genererade implicita relationer från en också om än inte lika brutalt stor 1 - 1 relationer mellan tydliga koncept politik, geo, forskningsområden, allmän-mänskliga koncept o.s.v. Kanske runt 150 000 för de första relationerna i en mängd kombinationer mellan dem (men absolut inte kombinerande alla med alla: Kanske i genomsnitt 10 - 15 första-stegsrelationer). Och från det cirka 3 - 0.9 terabyte andrastegsrelationer för resp. med genererad allmän kontextuell sannolikhet. Allt tänkbart oavsett hur otroligt för en individ eller ens för alla människor i samples av denna mängd så att säga utan någon särskild motivation (bara hyggligt jämnt över allt bl.a. av motivation relaterat quality assurance av grundnätverket detta skapas ut från). Samt också kanske 500 MB misstänkt defekta verb-verb "pseudo-kreativa" "tankar" + några till defekter relaterat verb eller verb-nära ord börjande på w (den senare ev. inte riktigt i graf-vetandet?). Och en väldig mängd på c, v, och färre börjande på i. Jag har inte riktigt tittat på det relaterat större entiteter likt länder men har inget problem att dela det om det går utan att det kostar mig och praktiskt är görligt att ladda upp utan att behöva sitta och skapa om en mängd filer igen för att det ej ska bli ibland för stort eller för många o.s.v. Om det är vad sunda vettiga personer kan göra något - eller försöka sig på - ta ut värde av snarare än att diktaturen i sig lär om sig själva från en osund målsättning eller att religiösa extremister sitter och försöker förstå hur de ska sprida psykotiska populations-vanföreställningar till fler. Också att jag nog bör titta på aktuella koncept-serier så att ingen defekt finns där som kan genrera mig om jag ej sitter och tar bort den från QA-testdatat. Jag vill ju att det vanliga att QA och testning är vad jag gör därför att det är rätt att hantera det också otroliga för ett gott hantverk inte ska störas av en helt otrolig defekt just i det man delar. Som några tiotals MB rörande wine, wood, wispering, wrist och städer i politiska eller infrastrukur-koncept genrerade i variant på variant. Man vill ju vara en förebild för de bland barnen som försöker lära sig något samhällsbyggande istället för att sprida Bamse-tron till fler eller ge sig på ensamma äldre som jag när vi går på stan som vågat stått för free speech, det lokala samhället när det hotas av sekteristiska serier o.s.v. Så att inte hela förebilden - när så finns - skadas försämrande förutsättningar för IT-verksamhet i Sverige i framtiden (i det lilla förståss: Men en 50 - 500 st per år kanske två - tre år tappade till humanism eller kassaarbete efter gymnasiet är skada det med).


Dessutom misstror jag när det är så mycket data görligheten för att andra att ta tidskostnad att få bort ev. problem-serier om man använder det till annat än som egentligen är vettigt att använda det till om man ej känner hur det genererats, har viss vana av liknande kreativt testdata.


Rätt användning är att ej använda det just för statistiska associationer för relationer i sig därför att det bygger på historiskt data börjande en bra bit i historien. Och utan att ha liknande värkden för koncepten säger det tror jag ganska lite. En enklare användning kan jag dock tänka mig kanske kan ge något:


  • Att ta ut relationer med ett värde i ett sammanhang delvis indikerat av nivå-ett-relationen man ej lätt kommer att tänka på själv när det potentiellt handlar om mer än enstaka.
  • D.v.s. i princip sökande av det efter meningsfulla koncept utnyttjande genererings-sannolikheterna och troligen handfullaa tydligt. Sökande egenskaper implicita i relationer för problem-entiteterna som förr eller senare behöver transformeras till demokrati.

Det kreativa tänkande var nu ej medvetet utan gick bara tagande lite för allt oavsett om det handlar om vad vi har i hemmet, emotionella koncept som att segra, forskningsområden, orter, kommunikation, personer, städer m.m. Allt men inte allt i allt: Taande regelbundet några över allt utan att särskilda områden valdes ut:


Grov av och till lite dum automatiserat kreativt resonerande som gått över allt. Vad som typiskt underpresterar den kunniga expertens insikt men som i antal kan förenkla vad som ligger i den processen potentiellt förenkla för differentierade kompetens och resursnivåer.

En maskinell-process man ej korrekt ska förväxla med verklig mänsklig kreativitet och medveten närvaro i områdets utmaningar. Även när grovt tänkande utåt i det implicita kan saker kanske upplevas "lite mänskligt" i att det pekar u meningsfulla saker man ej själv sett men kan se att mna kanske hade insett själv rörande några i alla fall. Men vi har i allt vi ser här, i världen i övrigt nu och bra många år ingenting ens jämförbart med mänskligt medvetande.Risker och problem här torde dock vara mindre än om samtidig riktad användning av emotionella vikter och resonemangssystem använts eftersom det om man ej ser maskinen kan tyckas vara engagerat, intresserat, bry sig m.m. Datafiler har ingen själ.


I den mån något positivt värde känns troligt då innan jag i alla fall tittat närmare för entiteterna (det kan kanske gått väldigt mycket i mer tråkiga saker även om jag betvivlar det starkt) känns det viktigt därför att bara lite här tenderar att ha större verkan även när mindre resurs eller kompetens-starkt använt få större effekt i rätt riktning än när stora resurstarka aktörer utnyttjar dem från ett sammanhang av att redan ha en massa man ändå inte riktigt får till bra. Det garanterar ett övergripade värde för övergripande effekt även om någon liten människo-maskin blivit tillsagd att sitta och läsa igenom allt rad för rad sökande något funktionellt att säkerställa fortsatt förtryck med.


Om vi så vill vad vi kan jämföra förenklat med att ta ut meningsfulla delstånd i den allmänare processen i:För avgränsade subgrafer.


Rekaterat

Rörande emotionell intensitet finns en bunt relevanta länkar samlade i:Conceptual blending:


Citat i konceptuell blandning
2013-06-23


Rebranding NSA - Nytt symbolkoncept: Kul hund med kvinnliga former (multi-dimensional conceptual blending) (2013-09-15)

Enklare än conceptual blending och samtidigt berusande roligt (2013-05-08)

Ontologiska problem II: När vi tror att vi kan definiera världen (2012-11-22)


Ej helt orelaterat men kontextuellt riktat (och lite delvis annorlunda algoritmer förutom att ej "talande" engelska ännu via discourse parsern) (sedan eftersom den nu inte riktigt kom upp på mina mänskligt verkligt komiska nivåer gjorde jag ett riktigt skämt genom att tror jag nog vid den här tiden i alla fall ge det hela en snuskig-tolkning):


Drifting thoughts (kanske) skämtar snuskigt (kanske rasistiskt) om President Obama och Hillary Clinton (2013-04-09)


Kort diskussion mot slutet rörande problemet att förväxla datorns maskinella funktion som något mer mänskligt när den arbetar genom att uttrycka sig i vårt språk eller processerar mänskligt data i vad vi kanske känner är "väldigt vi" (känslor m.m. inte mindre konkretiserarbart än kalorier eller liter vatten vi dricker):Det är övertydligt men ändå ett bra exempel sunt med lagstiftning djurförsök medan ingen liknande lagstiftning alls är vettigt för datorer och andra maskiner. Lika lite för en gammal skrivmaskin som en mjukvara en riktig medveten människa skrivet.