En liten paracetamol komplettering till "Trump"

2015-09-18

Kompletteringen gjordes till Trump och kommenteras lite extra initialt här.


Jag brukar ganska ofta få rätt om vad kommande forskning kan visa. Ibland får jag emellertid fel vilket jag egentligen bör rörande prioner och deras samband med demens är vad jag bör säga något om givet att det nu tycks så väldigt troligt att "protein-only hypotesen" är förklaring i sig med prionerna som själv-bärare av sin pay-load i skada såväl hur de "förökar" sig vidare. Se också Behöver de juridiska definitionerna rörande biologisk krigföring uppdateras? (2015-09-14) resp. sök gärna bakåt några får tidigare diskussion om min invändning. Dock anade jag att risken för att jag skulle få fel där var hög eftersom jag baserade invändningen helt på test av en "metod" använd uteslutande där mängden forskning i spridd och kostnad relativ effekt i mätbara resultat över tid bedömdes där fortfarande rörande Alzheimers i princip ingenting finns (särskilt inte i effekt-jämförelse med behandling för många andra sjukdomar i och utanför hjärnan). Här har vi förresten något där titeln tycks visa att vi hamnat rätt:



Möjligen att jag fullständigt trygg i korrektheten ej gör lika eleganta titlar? En dyr föga optimal fixering: Att prioritera korrekt data är långsiktigt värde man kan bygga kanske många hundra år på.


Jag kan emellertid tänka mig att ett mer vederhäftigt samband mellan paracetamol och autism kommer visa sig. Samtidigt finns självklart också risker med hög feber hos barn samt möjligen beroende på situation en del problem med övriga preparat: Kanske ges lite irritation på magslemhinnan? Vem vet. Barn eller inte med eller utan feber har jag inte en ända gång på bra många år stoppa paracetamol i munnen och väljer de tror jag bra sundare receptfria alternativen i form av ibuprofen.


Korrigering: Tycks jag få göra igen. Det var ej prioner jag gjorde fallstudien på och det var ej den kopplingen jag argumenterade var defekt i hur forskningen mot kliniska läkemedel gjorts utan bildningen av plack. Det kanske visar sig riktigt än. Ärrvävnad från rent mekaniska skador man återhämtar sig kan vara omfattande i hjärnan medan systematiska problem i själva reglersystemen kan vara svårare för hjärnan att hantera själv eftersom det stör just sådant som ger dess fascinerande anpassningsbarhet (att visuellt centrum kan användas för hantering ljud om vi blir eller föds blinda, att vi kan få en bit hjärna bortskjuten o.s.v.). Lite små-surt: Jag hade sett fram emot lite ett tag att visa att jag inte är mindre prestigelös än att jag välkomnar att korrigera mig kring något att jag kan ha uttryckt mig närmare övertygad om. Det kändes och känns som det visar något fint hos mig jag tror många kan lära mycket av att se i aktion. Nå jag får väl vid tillfälle sätta mig en månad eller vad som nu krävs och söka rätt på något jag haft fel om över en längre tidsperiod. Något ska väl gå att hitta (men jag kan ta fel här...)?


Ursprunglig kommentar


“Autism has become an epidemic,” Trump said. “Twenty-five years ago, 35 years ago, you look at the statistics, not even close. It has gotten totally out of control…I’ve seen it…Just the other day, two years old, two and a half years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine, and came back, and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic.”

Från: Politics and the Art of Made-Up Science

Emellertid kanske troligare som ett tänkbart samband än just vaccin rent allmänt. Vaccin har ju betraktats många år och av och till uppmärksammas ju också rörande nya varianter problem så det tycks ju som ganska funktionell quality assurance finns där. Paracetamol är en ganska särskild molekyl delvis inte helt lätt att a ut i modell i indirekta effekter eller var och hur den egentligen verkar. Saknar den t.ex. central smärtstillande effekt? Nej vilket kanske kan förvåna.



Feber + effekt på prostaglandinerna och systematisk inverkan vidare från paracetamol framåt? Kanske om en risk finns att risken är väldigt låg eller ej verklig utan febern?


Det kommer inte förvåna mig om det visar sig att ett mer trovärdigt samband dokumenteras med en förklaring för hur det kan inverka. Så oerhört ligger i samspel mellan kognition och immunfunktioner (där stöd i hjärnan för att hantera kroppstemperatur bara är början) och paracetamol inverkar lite varstans. Inte lika avgränsad som acetylsalicylsyra eller hela familjen av cox-2 hämmare som receptfria ibuprofen (NSAID brukar de kallas i bredare namn fokuserade på den inflammationshämmande effekten och understrykande att de ej hör till stereoida inflammationshämmare d.v.s. kortison och med det likartat som prednisolon, betametason som två alternativ vi kan möta föreberedande för katstrof under utmanande resor eller som vi kan få om ambulansen kommer för att behandla bistick eller vadhelst - betametason är troligen vad man använder i Sverige medan predinosolon ev. är mer av vetrenär medicin i Sverige - m.m).


Den antiinflammatoriska effekten hos NSAID gör dem så effektuellt tydliga för oss medan paracetamol med sin praktiskt obefintliga effekt här i övrigt märks för oss föga om alls utanför den svaga )och här mer lokaliserade effekten än centrala) resp. den febernedsättande effekten. Dock petar det runt på mer.


Och medan jag själv inte skulle stoppa i mig paracetamol alls så har jag inga betänkligheter för ibuprofen.


Förutom nu paracetamol, NSAID, kortison och till det besläktat har vi dessutom kallt vatten för att ta ned feber. Vissa läkemedel tenderar dessutom att påverka temperaturregleringen avseende effektivitet. Samtliga jag känner till har sådan effekt har dessutom omfattande inverkan på den kognitiva effekten (bl.a. metylfenidat resp. amfetamin kan såväl effektivisera temperaturreglering så att den ger en jämnare i någon mening kanske bättre temperatur under ett friskt tillstånd resp. i högre dos få hela systemet via huvudsakligen effekt på nord-adrenalin att gå defunct tagande temperatur såväl som blodtryck uppåt - vi hittar ett eller två exempel bland antidepressiva också med Remeron och Effexor). Även kortison och allt besläktat inverkar ju på kognitiva funktioner direkt såväl som via feedback framåt.


Själva temperaturökningen som sådan har dessutom en del intressanta effekter när det kommer till möjligheterna för virus att introducera genetiskt material. Eller för RNA inverkande virus rörande permutationerna av genetiskt material kan påverkas (den lite ovanliga termen med permutationer här kommer sig av bakgrund krypteringsteori där länken förklarar mer vad jag avser: lånad från SP-nätverk när DNA diskuteras). Även rent indirekt i hur benägna celler är att dö.