Carly Fiorina

2015-09-18

Det här gillade medias bedömare hos Carly Fiorina under debatt två;Exempelvis här:Emellertid ska man ute i verkligheten snarare än televisions-debatten akdrig räkna med att ens oerfarna stridsbröder - eller oftare när just farligt oerfarna systrar - överlever länge när fienden kommer. Och tråkigt nog - verkligen: ingen gillar beväpnade kvinnor mer än jag - har vår typiska kvinna föga praktiskt stridserfarenhet och uppvisar därför hög sannolikhet att snabbt dö i första konflikten.


Det är väldigt farligt att ha just praktiskt oerfarna av krig som kvinnor på seger-kritiska positioner. De där första dagarna efter att fienden angripit och lämnar landet utan ledningen.


Jag tror säkert de flesta amerikaner vill att Carly Fiorina ska lyfta lämpligt verkligt vapen och ta en vecka i någon medborgar-organisation försvarande en bit amerikansk gräns mot Mexico's horder som snart nog lär visa att deras flockminne ännu har förlusten av Texas aktiverat. Eller kanske ge sig ut i Afganistan-Pakistans-gränsområdet letande rätt på lämplig terrorist med en stor bounty indikerande stor gedigen risk.


Det är vad jag och många män hade gjort. Jag tycker inte att någon ska kräva mindre av kvinnorna.


Och hur mycket bättre är inte en patrikalisk man när det kommer till att hantera dom yngre kvinnornas sexualitet? Och när den falerat se till att de hamnar rätt hos lämplig kristen organisation så dom inte felar igen eller bara går vidare från sin moraliska defekt via abort? Klarar en kvinnlig president av sådana frågor eller kan det leda till mer av det promiskiösa beteende som redan plågar så många vekt kristna länder i världen (i kontrast till bl.a. Påve-staten som har få aborter och föga problem med defekt sexuellt beteende hos kvinnor).


Bäst ska den amerikanska väljaren göra abort på dom kvinnliga president kandidaterna innan deras döttrar går till abort kliniken istället för till kyrkan när de blir gravida.