Sverige: Ett av Världens Största länder

2014-04-04

Absoluta jämförelser såväl som relativa tycks fodra en enhet (och just här inte m2). Ser vi det som ett uttryck i reward - hur vi värderar Sverige - får givetvis kontext betydelse. Vad indikerat skrivet, vad de uttrycker från mig som individ, och hur det kan tänkas medverka med annan information läsaren tar emot till kanske ändrad värdering.


Det finns verkligen många hundra intressanta eller kul på samma eller bättre nivå (många är bättre - ofta säkert från 2012 och första månaderna en bit in i 2013. Google Images välfungerande. Annars Google Normal-Vanlig (enkel och tillförlitlig sökning för vardagens brukssökning efter stora koncept eller något man redan hört om).


I Sverige temat har verkligen många hundra komiska ilägg, potentiella Sverige-värden, och statistiska mätningar eller ex. skapande med Sverige.


Hans Husman försvarar Sverige: Vår rätt att vara beundrade och rika är viktig (2014-03-04)


Hur vi värderar oss själva, vandra, vad vi vågar försöka (i denna moderna tid med antibiotika och modern infrastruktur) bygger och lugnar också vår ekonomiska utvecklingen (jämnare kurvar med mindre av över-tydliga upp och ner) vilket jag regelbundet berört tidigare (och nås säkert utmärkt via några av ex. inläggen här. Vandringen in i ekonometrin, fallstudien Sverige, kopplingen till värde och känsla uttryckt och dess förmåga att påverka när riktad information såväl ge data för produktionen var nog denna ett tidigt ex. på:


Sverige står stark inför högkonjunkturen
2009-10-22Enormt pessimistiska prediktioner - rationellt eller inte - i media kan ta ner ekonomin onödigt och meningslöst. Balans när rationell till att uttrycka fler värden är viktigt och motverkar annars onödiga överuttryck. Viktigt särskilt för Dagens Nyheter och Aftonbladet vill jag här fortsatt se som mina särskilda sändebud och föredömen lärande dom andra hur det görs väl med goda exempel. Värde verkligt nog för resp. även i pengar (men jag saknar statistiska dta för något så specifikt som en svensk tidning ökande dessa koncept). Både har av och till genom åren diskuterats runt detta.


Det finns verkligen många hundra jämförbara - ganska många intressantare eller roligare för fler och en del sämre. För den sökande komik är nog Google Images välfungerande. Annars Google VanligtNormal (enkel och tillförlitlig sökning för vardagens brukssökning efter stora koncept eller något man redan hört om).


Från mycket nära - ett eller två år efter - jag började ta mig till vana att titta till the Swedes. Det är sunt värdebyggande själv att ta ett intresse till sin naturligt mest repeterade kontextuella kulturgrund. Och håller man ej ett öga på dem ställer ofta nog alltid en eller annan till något ofog störande saker och ting. Att störa allvarliga män när de lösa stora problem fodrande en stor myckenhet av tankar är ej vad den goda medborgaren bör göra.


Sverige har fått mer självförtroende?
2011-05-20


Flera liknande från den perioden och bakåt finns. Möjligen intressanta för någon. Men vi håller oss sundare läsning för många fler det trevligt små-roliga - komsikt eller svensk-trevligt - i ett mindre urval:


Svenska försvaret är svagt nu och har ej modeller för att prediktera när upprustning kan krävas (2013-11-23) Och från att många betraktat nedrustningen som rationell - givet möjlighet att rusta upp förutseende - inddikerade jag förstrött redan tydligare 2011 resp. 2009 här resp. annat inlägg. Nu när saker kom att realisera sig mer enkelt mätbart utan avancerade predikterande intelligens var det sista inlägget antagligen onödigt.


Hans Husman: Sverige konstnären, hundkännaren och gammal hundörar-soldat, fotokonstnär och bärare av en matematisk reward- och intensitets-orienterad modell förstäkrande vår fantastiska upplevelse av bilden är blygsam nog att dela ett särskilt svenskt uttryck fångande förändring vi sett från värnpliktsförsvaret och den innovativa mycket modiga förmåga att gång efter gång våga bedöma världen Asien såväl som Europa för att se vad åren som kommer kräver - liksom Afrika och Australien också såklart (jag om någon samlare av afriknanska konstföremål och av och till försökande lära mig Swahili är minst lika oroad av ex. Sydsudan, Libyen som oftare upp-pratade Kina om de börjar bekriga oss. - likt Sverige tre mycket stora länder).


Komisk teckning: När yngre flaggor ger sig ut på äventyr är det viktigt att äldre kommer med (2012-02-03)
Bamse vågar äntligen lära och se i nya kulturer: Möta det mänskliga - Dela vad man kan bra. Och som sagt stanna allt mer utomlands. Få av Bamse's läsare lär sakna Brumelisa: 1 av 1 svensk - 100% så att säga - menar att hon lär barnen en massa olämpligheter och det är därför att rekryteringen till försvaret går dåligt. Hon är nog gammal rysk stalinist...

Argumentet Sverige orkar referens men ej skämtteckning i The Spectator (2013-06-27)

Vagnmuseum vs Nöjespark - Sverige vs Libyen
2013-07-17


The Puppet / Puppy Master - South Park: The Puppet Show tillbaka med ny grafik (2013-09-27)

GEO-SEO gör Imperiet Sverige till mer än dröm: 'Battlefield: OpenStreetMap"
2013-07-19


Och närastående värdefullt för den svensk-intresserade ej van att extrahera datat själv eller vad i resp. aktuellt:


Sverige i FN: Avtryck i dokument - 2013-09-15

Datakälla till FN / Sverige filen - NSA infiltrerat genom General Alexander - 2013-09-15

Statistisk Sverige - Association koncept i (gigantiskt) större corpus än FN - 2013-09-19
Kinesiskt ö-rätt: Sverige - De tusen öarnas land - 2013-12-02

Hans Husman försvarar Sverige: Vår rätt att vara beundrade och rika är viktig - 2014-03-04


Och allra sist avslutande med det dubbel-riktade värdet. Värde vi får och ger: Vilket gäller alla inlägg här om du upplever värdet vill säga oavsett vad emellan (ex. mitt värde ev. värde skriva och värdet läsare och från det alla svenskar när samverkande med allt skrivet):


Biståndets affärsmöjligheter & USA's frestanda riskkapital (2012-10-11)

Sverige och Kanada: Trevlig fortgående nyhetsintensitet - 2013-07-02

Sverige: Trots liten och kraftlös orkades hela tre nyheter i USA med (avgränsad samplingsperiod pågående) - 2013-09-03

När Sverige väljer att realisera dom stora värdena för världens gemensamma framtid - 2013-08-30

Sverige-grafen (uppdaterad med läsbar bildfil) - 2013-07-02

Nya kulturvikter: Norge vs Sverige - Kina vs USA - Frankrike vs England och Europa & EU mot medlemsländerna - 2012-08-16

Vad kategorier är: Från kulturell-likhet med Sverige i siffror till ConceptNet och Taggar - 2012-11-04

Kanadensisk nationell marknadsföring: Intressant Sverige? - 2012-11-01

Upp och ner i Kron-världen - 2013-11-13

Dela Upplevelsen av Sveriges på Community of Sweden 2012-02-13

Ett mer avkopplat Sverige - NSA perspektiv lämnande NSA-skandalerna i USA varande ej svenskt ansvar (förhoppningsvis)
2013-12-14


Koncept: Boende - Potent i samhällets dynamik och värdering av individen (skatt och status samtidigt) - 2014-01-09

Sverige-grafen (uppdaterad med läsbar bildfil) - 2013-07-02


Och som alltid från åren jag hade konstvandringarna i Uppsala visande utomhus konsten resp. Uppsalas gömda trädgårdar är det för mig inte alltid men av och till vad som intresserar lite som för Sverige. Just här möts det väl - tänkbar liten Sverige-möjlighet:


Carin Götblad som Polischef Uppsala har möjlighet att skapa för Sverige stora långsiktiga värden via återanvändbara verksamhetssystem - 2013-12-27.


Sverige's framtid här och nu

Ett fåtal rörande statistiska relationer är planerade. De ska publiceras. I övrigt som den återkommande läsaren säkert märkt är jag mindre jovaliskt - och viss projiserad ilska mot svenskarna såväl som andra folk från färre agerande med defekt beteende (konceptuellt kallar jag dessa Den Svenska Terroristen - Den försöker inte spränga mig men försöker manipulera och styra uttryck av text och tal, ett beteende vi vant oss att se liksom jag konkurrent har upplevt är vad dom kinesiska terroristerna i kommunistpartiet försöker skada värden med riktat mot medier utanför deras egna land.


Områden finns där symboler, koncept och ord betyder mycket mer för mig än vad det gör förågon som aldrig egentligen brytt sig om något
eller ibland tar betalt för att säga olämpliga saker. Jag försvarar på default och direkt min rätt att uttrycka och tala - och jag gör det gärn starkt. Här ska vi alla rätt dra gränser och klubba till stort direkt vid behov. Vi vill ju alltid att när Xi kommer till Europa är det med ständigt repeterade garantier om att ej bete sig olämpligt här.


Xi har en del att korrigera där även om den Europeiska nivån på problem inte är den som gällt amerikanska entiteter i medier (mig undantaget förstås om den möjligheten ev. kan visa sig riktigt: jag vet det ej säkert ännu).


Här - regering, parlament m.m. - representerar folket. Ej så i Kina. Exakt samma beteende orsak att korrekt verkligen över-reagera och förklara snabbt begripligt förbjudet är det helt rätt - snarast en moraliskt skyldighet för de med förmåga, erfarenhet eller möjlighet att bidra - att göra sitt bästa med och samtala intensivt gärna jämförande med oss i dialog med folket där med förståelse av att kulturell-distans skapat: Gärna respekt för kultur övergripande men det är aldrig fel att bli arg och uttrycka det omänskliga övergrepp igen skadar oss alla indirekt förutom de direkt mördade, torterade, mentalt manipulerade (kultur-revolutionens koncept märks ibland bland dessa subkulturer därför kinesiska organisatörer tillämpade det länge bland externa associerade - och gör det kanske fortfarande - det är ett solid sign av att du har Maoist nära.


Glöm inte: För vara nations-kritiska grundrättigheter ska vi alltid individ, grupp, samarbete eller nation eskalera - så högt som krävs för att få förändrig. Förändring behöver inte innebära att allt eller mycket blir löst eller ens konkreta problem hanteras. Men vi eskalerar tills en god positiv förändring för hela tillståndet adderats bättre eller mer än innan. Eftersom det är vårt gemensamma land tänker vi där långsiktigt. Vi behöver inte planera för att fly, eller känna behov av att äta något fort så att the Fat Boos inte kommer och tar det av dig.


"Nyfiken vital: Citat e-post med hosting-leverantör rörande inköpt påverkan av aktör associerad diktatur (2014-03-24)
Kompletterar och fortsätter diskussion relaterat Nyfiken vital påbörjad i senare delen av Co-locomotion och Commotion: När diktaturernas alla protesterande stärker varandra - Och att ta kostnaden att hantera hot rätt (eskalera mer, mer, mer...) (2014-03-10).