Resonerande "More or Less" - Meningsfulla eller Meningslösa?

2014-04-16

Efter tips i DN tittade jag på Påven och Pengar som föga förvånande gav exempel på att också denna diktatur (i tämligen hög nivå på en ungefärlig glidande) har problem med korruption, maktmissbruk och svårighet att styra individer delar av och stödjande själva makt-strukturen (kardinaler m.m.). Och krönikör Johan Croneman reflektion:


"De första fröna till min ateism föddes redan på sextiotalet – jag tror att jag var tolv år när jag såg katolska präster stå och stänka vigvatten på amerikanska B52:or strax innan de gav sig i väg för att bomba vietnamesiska städer, byar, sjukhus. I nästa nyhetssändning kunde man se effekterna av den nyss välsignade bombmattan; en liten pojke som genom tv:n för första gången kom i brutal närkontakt med världen."

Från: Johan Croneman: En timmes lysande tv om katolska kyrkans groteska rikedomar (2014-04-15) | Dagens Nyheter

Fick mig att minnas den gigantiska association och betydelse både i riktad information och påverkande mer konkreta åtgärder katolska kyrkan såväl som andra kristna kyrkor hade förr och fortfarande har (men ej lika uttryckt speglande hela "konfliktens" utveckling i nivå intensitet) hade relativt kommunismen särskilt Kalla Kriget.


Och väckte tanken att använda motsvarande samma motsatts-koncept (vad jag kallar More or Less) jag använt (och fortfarande i större bredare grupper nära grund uttryckt i hjärna individ) använder för att ta ut närmare emotionella åsikts-uttryck över text producerad större populationer (ex. de flesta större tidningar på engelska):


Kommunism - Katolism

Kommunistisk entitet - Entitet Katolska kyrkan

Även om jag egentligen tänkte fel i ev. behov att införa det i mitt system då alla motsvarande förhållande likt ovan redan är hanterade via modell-koncept i linjen med på resp. sida två entiteter i låst konflikt med två olika mål för konvergens övergripande, resp. nära just ord-relationer Black and White jag nästan glömt då det i allt praktiskt hanterats i More or Less tydliggjorde det i alla fall några enkla exempel på vad jag tror kan vara fungerande enkla AI-regler i sig krävande ganska lite i statistik när det endast gäller att indikera något man kan önska prioritera mer tid och minne att betrakta djupare i nyhetshändelser.


Ex. om vi just tänker oss närmare mer av konflikt involverande länder:


"Changing side". X del av en sida (ex. individ) känt eller dolt del av ena sidan (B) går över till den andra sidan (A). Finns åtminstone följa förenklade utgångspunkter för analys av innehållet från symbol-kontext:


1. Korrekt övergång. Ett vinnande för A därför att man övertygat eller köpt en person till. Nivå motsvarande påverkan andra individer, informationen X representerar eller konkreta väpnade styrkor om ett land eller en rebell-styrka.


2. Falsk övergång. Att X fanns i B välkänt.


3. Falsk övergång. Ej känt att X fanns i B.


4. Falsk övergång helt eller delvis. Ej säkert eller tydligt känt att X fanns eller fortfarande finns i B.


D.v.s. vi kan tänka oss att oavsett om syftet i sig är att föra in förgiftad information i A eller extrahera information från A att associationen i sig kan dölja associationen B. Utmaningen i analys för detta är uppenbar när vi betraktar databehandling av nyheter:


  • Betraktar vi endast nyheter publicerade under aktuell nyhetshändelse eller kanske rent av månader eller år bakåt kan gälla att vi endast får associationen till A.
  • Medan association B kanske föga uttryckt långt bakåt ej framgår alls.
  • Och också inkluderande alla nyheter kan gälla att association till A är mycket mer i mängd och gör B otydlig utan annat stöd.

Men med vetskap i relativt enkla regler för Black and White relationen och förstöelse av att det är närmare en tydlig konflikt över linje där man står närmast "180 grader" mot varandra och nödvändiga inlärda vikter mellan resp. och relationen kan problem i mycket obalanserat uttryck av intensitet associerad A resp. B lättare hanteras utan helt felaktiga slutsatser.


Appendix A: Kommunism vs Katolska Kyrkan

Ganska typiskt för den här formen av hårda idé-konflikter gäller att båda sidorna "excommunicated" varandra. Enligt Wikipedia gjorde Katolska Kyrkan detta 1949:

"The Decree against Communism is a 1949 Catholic Church document (by Pope Pius XII) which excommunicates all Catholics collaborating in communist organizations. The document resulted in one of the largest formal excommunications in the history of the Catholic Church (it could include more than several million Catholics)."

Från: Decree against Communism: Wikipedia


En till artikel i Wikipedia jag ej läst men tycks åtminstone i rubriker täcka upp relevanta entiteter för ämnet: Anti-communism.


Och givetvis när konflikten ej är särskilt låst börjar som normalt för all mänskligt lärande och kreativtet koncept ytligt associerade det ena eller andra som upplevt senare i tiden (eller konkret lånat) ske:Där nu gäller att Kina allt mer blir som förväntat pragmatiska i vad man förföljer. Religioner som håller sig något så när tysta vägs rörande förföljelse mot bl.a. PR-kostnader:Påvens ev. anti-kapitaliska tankar tror jag dock inte går hem med kinesiska kommunistpartiet som ju mer än lånat kapitalism från andra sidan tog den längre än nästan alla andra.


Möts man i större grupper i parker och gör ungefär motsvarande tai chi samtidigt som man har ett gemensamt idé-system ej berörande kommunism är man dock självklart alltid hot som förföljs oavsett om egentligen konkret tämligen oengagerade i att söka stimulera förändring. Grupper som samlas och dessutom har en gemensam organisation med kännedom om varandra är ju vad som kan marschera ut samlat för att protestera lättare:Appendix B: Referenser till Påven och Pengar i DN och SVTPlay och bonus innehåll Appendix C: Kvalitetsgranskning med betygssättning av Johan Croneman resp. SVTPlay

Är en av få krönikörer i DN jag minns att stanna och läsa de gånger jag bläddrar tidningen tryckt. Hans sura lätt men inte överdrivet gnubb-gnälliga personlighet stämmer väl med mig på morgonen och gissar jag jämnare över dagen och på högre nivå Dagens Nyheters genomsnittliga ganska tydligt äldre läsare (delvis spekulerat på åkldern men knappast ordentligt fel). Man vet alltid också ungefär vad han kommer tycka vilket tilltalar mig i nöjes-läsning i tidningar såväl som när jag väljer film och teve utanför dokumentärer (och också där kan jag åtminstone inte sällan ha preferens mot det samma). Aktuell krönika:


Johan Croneman
Betyg allt jag läser vulgär-kultur (teve, musik m.m. onyttigt): 3.6 / 5
Betyg normaliserat Dagens Nyheter: 4.5 / 5
Betyg normaliserat SVD Näringsbilaga: 3.9 / 5
Betyg normaliserat kultur-relaterat: 4.5 / 5


Aktuellt teve-avsnitt på SVTPlay samt för att bjuda till lite mot de gemensamt (smyg-)ägda tillgångarna och för att ställa mig in lite hos en av Sveriges största media-köpare och internet-trafik-uppsugare (i mening av att trafik andra tidningar, satsningar webb-teve, andra teve-kanaler m.m. tar en kostnad om än delvis för några kompenserad media statsbidrag) en kvalitetsgranskning av innehåll resp. teknik kortfattat uttryckt från upplevda känslor:


Även om SVTPlay inte direkt imponerar i innehåll jämfört med andra kostnadsfria tjänster - Betyg: 1.5 / 5 - utanför svenskt innehåll i mening av vad man täcker upp och erbjuder i valfrihet, och tittbarhets index på svenskt innehåll inte orkar längre än fyra till sex Hans-frekvens-titt-besök per år (väldigt dåligt) imponerar den desto mer på i prestanda och smidighet att förflytta i tiden för aktuellt "avsnitt" (eller motsvarande).

Om teknik-kraften ligger hos dem eller helt enkelt orsakas av att bredsleverantör lokalt mycket troligare har innehållet i cache vet jag inte men gissar att båda orsakerna kan spela in (oavsett det tycks den alltid för mig de gånger - ej direkt varje månad - jag använt den mycket stabil och välfungerande). Kanske kan man privatisera teknik-lösningen i ett företag och media-delen i ett annat för att konkurrera fritt med övriga medier och teknik-företag? Så får vi dessutom se om det genuin kvalitet i tekniken eller bara ovanligt fet budget för driften.