Också arbete som pirat fodrar goda kunskaper i matematik, teknik och ritteknik

2014-03-23

Här Försökte jag ge möjlighet för många att kunna hämta olika värden:


  • Uttrycka en alternativ förklaring av vad kinesiska radarn upplevde sett relaterat försvunnet flygplan.
  • Göra det lilla jag kan för att kompensera kompetens-sönderfallet såväl som numera av vad känt reducerande i intelligens (icke-normaliserat årskursens genomsnitt i gaussisk-fördelning för yngre generationer. Här försöker jag intressera dem för ett riktigt skolämne vid sidan om de som mer är relaterade gemensamt språk, förståelse av samarbete i flocken, och hur samarbetarnas konvergenser ser på elev nu och senare i livet rörande friheter, rättigheter, behov av individ o.s.. resp. ämnen endast optimerade för att förstärka elevens kogitiva utveckling (ex. har matematik denna egenskap men har andra viktigare områden utanför normalt för eleverna i effekt medan ex. ev. kvarstående bild och musik kan ha stort värde här särskilt för vissa ekevgrupper). Genom att göra det hela spännande.
  • Dessutom söker jag motverka ev. riskabelt romantiserande om ett friare liv till sjö. Också som pirat fodrats goda kunskaper i tråkiga ämnen om inte the coast guards ska ta dina vapen, droger eller vad aktuellt att smuggla.
  • För att uppmuntra tell att tänka själv - ledordet i fresh-innovativ -tillväxt - föreslår jag att min lösning kan innehålla en mängd felaktiga tänk. Denna form av konstruktioner brukar gpra det för när jag bara rittat och tänkt. Här behöver man badbar för större modell-experiment och provrören uuppsatta för att experimentera med rätt mix i barlasten (om man nu inte vill släpa en blyvikt ut från det) för att lösa ut när barlästen ska transformeras kemiskt och lämna tyngden eller transformeras fästande mot allt mer sand medan den rör sig.

Nå här slutar jag nog bäst med själva skissen innan jag för svårt börjar få lust att kreativitera runt mitt inte allt för gamla potentiella koncept för försvar av land mot havs-angrepps-enheter i något helt självorganiserat och kanske rent av möjligt att göra i sopåtervinningIden att faktuiskt som ovan förändra plastlegering använd ger ju en del utökade möjligheter för hur skillnad i distans såväl som konkret verkande distans-värderingen kan sstyras som del av det.


Jag tror vi stannade vid sistansmåttet i innan första och ssista inlägg i samband med att Taiwans utvärdering av behov försvar åren som kommer gjordes.


Oriblemområdet är att det om fungerande lär äta allt. Maskin, växt eller fisk eller däggdjur, Allt.

.