Revolutionen får starkare protester med bayesisk-uppdatering och den mänskliga naturens vikter

2014-02-03

Havande stora problem bl.a. tangentbord med bärbar-dator har jag ännu inte fortsatt riktad information för värde där jag hade tänkt börja inkluderande de tydligaste direkt - stereotyper - som approximation och pay-load av flock-värden uppfattade. Det är värt att peka på igen eftersom jag tog fram några exempel tidigare (som noterat i samband med dom också) så att de som inte ovanligt bland internets ytligare läsare (jag är ganska trygg i att jag är för tråkiga för) inte oroas över mina brittiska 1800-tals koloniala värderingar eller tämligen stora makthunger (det senare är inte fel men för värde och balans bäst vad vi söker hålla i domäner som företag bekrigande varandra för att vinna mobil- eller sökmotor-användare med internet-territorium, innovation eller önskan att vinna ett val snarare än att definiera om själva flock-reglerna som reglerar vad vi får göra).


I väntan något jag skrev mer aktuellt för mig i övrigt funderande på en bra datastruktur för att lagra och hantera en stor bunt statistik runt symboler och deras association för att fungera väl för förfrågningar, byggande modeller flexibelt pågående och kunna vara del av uppdatering per datum och diskret suga in dom också till The World eller troligt bättre namn att slutligen sätta.


1. Världen förändras när vi ser att den förändras

Likt vardagsteknik kan vi träffa på något ovanligt tidigt och se möjligheter ofta med ett personligt värde skapande ett värde. Utan att sett det själv är vad vi använder befintligt sedan länge styrande med precis nytt om vi alls märker det är litet och känns ofta jobbigt och onödigt att behöva lära sig (oftare tydligt efter man blivit äldre).


1.1. Etablera ej samma samma pågående redan

Därför är det starkt när vad vi önskar ska ses som predikterbar möjlighet i nästa steg redan börjat i stegen precis innan. Nör ukrainas modiga medborgar samlas utanför politiska byggnader för att protestera mot en regim som bl.a. tycks acceptera att förband av ryska under-cover militära eller pseudo-militära enheter får operera i städerna är det pågående. Det realitet - det sker. Och möjligheten är direkt vad som värderas ej otroligt utan värderas som två genom pågende trovärdiga contenders med delad mening rörande statens styrelse, valsystem och möjlighet att öppna och samarbeta med andra folk.


Vi ser vad vi kan relatera enkelt till vår vardag om än ofta annorlunda. Risker finns men har bedömts och hanterats.


Etablerar; Att prediktion samma samma ej kan tas utan att väga in möjligheter gärna mycket aktivt pågående,


1.2. Co-Locomotion

Ord är kraftfullt men den visuella domänen är potent och knappast vad annat än få prioriterat tillräckligt. I Ukraina imponerades jag många gånger av kraftfulla bilder skapade med mycket högt kunnande i att uttrycka det konceptuellt talande såväl som intressant att fästa blicken på och kanske läsa mer i nyhet.


Lika starkt är intensitet och upplevelse av pågående för personer deltagande direkt i ex. Ukrainas protester. Visuella avbildningar i foto och film fångar något av detta. Det kan reducera osäkerhet om man vågar handla från vad man kanske redan önskar och gå ut och protestera med dom andra medborgarna.


Likhet är stark mellan protesterande och tittare i Ukraina i geografisk närhet till viktiga platser. Men påverkar gäller oss också här i relativt mycket säkrare Sverige. Det är viktigt för att skapa ett aktivt stöd såväl som att ge regimen en "flock-känsla" av att det inte är accepterat att skjuta ner dom. Inte i alla regimer eller fall har det senare någon betydelse men för länder något närmare det balanserade kan det ha den avgörande skillnaden.


Vidare kan själva förteelsen som sådan uttrycka likhet - similarity - till komponenter i den egna flocken och personligtliv. Det kan i sådana fall stimulera till protester även i ett annat kontext av nation och kanske dom konkreta sakfrågor. Det allmänna protest-år vi tycks inleda med i alla fall - och hoppas jag många goda protester skapande värde utan onödigt vål indikerande en praktiskt bättre väg än den Syrien hamnade i och dom växande problemen - trots resurser och organisation hos militär - i Egypten - d.v.s. kommande närmare att normalt är att ta ansvar i staten oavsett befintlig regering eller motsvarande såväl protesterande på allvar och göra något konstruktivt tillsammans (och inte förstöra hela städer i allt från byggnader till vatten- och elförsörjning som i Syrien).


Exempel pågående nära associerade större politiska frågor för resp. land:Fler exempel jag tog med valda från titlarna utan att läst mycket mer. Värde för att addera spridning är givetvis lägre med reducerad synlighet i andra länder eller ens särskilt mycket i den egna staden. Men adderar inte otroligt tillsammans något kanske i sig inte vad som inverkar avgörande i ev. nya händelser men som tillsammans med liknande i sig svagare faktorer i eller utanför domänen vi i flocken protesterar kan komma till betydelse.Desto högre intensitet per tidsenhet ju större tenderar också likhet i uttryck och vad man gör bli. Formande ex. när stillastående men avvaktande täta grupper. Kanske ett resultat delvis av den intensitet och implcit skapade tillstånd både aktuellt för vad som sker och mindre hanterat med kognition ovanför via den avspegling av motorisk aktivitet vi ser andra genomföra (ofta satt i samband med mirror neurons även om nu samma princip för att organisera information vi får in tycks vara det vanliga som i avbildning av vår visuella perception).


Etablerat: Upplevd - avbildad aktivitet - av vad som sker och vi ännu inte deltar i. Och relevans och större sannolikhet att meningsfullhet till vad som är vi identifieras. Aktivitet kan nå längre att se referenser med större distans annars krävande mer ansträngning eller tid. Förstärkning - om än tror jag av föga betydelse annat än på plats med hög allmän intensitet och kanske just när man börjar gå mot det - när vi uttrycker fysiskt vad vi har projiserat från sett pågående.


1.3. Att tänka värde och risk hellre än svart eller vitt

Kontrast är utmärkt. Emellertid går det att skapa på många sätt och ska inte vara den större utmaningen och heller inte när pågående där aktuella frågor givetvis är del ses som vad man kan få värde av men misat.


Vilket är värdet av att protestera? Intensitet är oerhört starkt i sig och gör det lättare att se betydelse både i värde positivt resp. negativt från problem man känner. Exempel konkreta såväl som abstrakta hjälper oss att se hur vårt liv påverkas.


Risk är funktionellt likartat men här gäller det ju bl.a. risken det kan ha för ditt liv att gå iväg och protestera. Vi kan återvända längre fram när vi tittat mer på värden mer allmänt till risk. I väntan på det noterar vi det självklara:


Om risk finns bör den kvantisieras efter bästa förmåga.
En risk relaterad egen flock och/eller flock funktionell nog att gå att tala med ska riskägare.

Förändring i sig behöver inte vara risk men framställs ofta så. Konkret risk kan realiseras med det som ursäkt (ex. mörda demonstranter därför att man inte vill ha nyval just nu).


Här är självklar riskägare person med politiskt- och juridiskt ansvar för att fatta det beslutet. Det blr man så klart diskutera och tydliggöra. Det är ju inte bra att saker kanske sker bara därför att riskägare inte fullt tänktigenom problematiken och vidtagit proaktiva steg för att hantera det. Och om problem uppstår inte skapar osäkerhet om vem som hade det yttersta ansvaret.


Intresserade utomstående som medier från andra länder kan ha viktigt värde att ge här.


Del två: Kommer i framtiden fortgående från pågående

Där vi betraktar etablerad referensinformation och två tunga vägar den påverkas samt hur det står i relation till censur av internet.

Slutligen för vi samman vår same same, pågående protester som börjat, värde och risk och refernskunskap om hur världen fungerar med möjlighet att jämföra till en shcematisk bayesian uppdatering för att resonera om hur sannolikheten kan förändras från same same till att gå ut och besegra något stort i branding men som troligen som normalt faller likt Xi och kärnvapen-galna Putin som inte bara kör runt dom i Bear-plan mot öar borta i medelhavet såväl som Sverige utan kanske börjat återföra mellandistans robotar: US briefs Nato on Russian 'nuclear treaty breach' - kanske av samma orsak och diskuterat i samband med att jag övade informations-krig i ett enmans-garde för att försöka skrämma bort Ryssland från att flyga kärnvapen mot Stockholm: Övning - Operation Ryska Döden: Björn döende i TBC och aids spyr smittan in i Europa II och kanske kan man hitta något kul i Putins livshistoria att teckna för att eskalera trevligare än the final Russia solution direkt - så vi får hoppas att han försvinner snart och inte drabbas av demens, psykos eller drog-missbruk och fattar vansinniga beslut).