Favorit djur: Två av få på Plos One och värde av Royal Society B och MDPI 's journal Entropy

2014-02-03

Två av de mer fascinerande djuren vi har i världen. Särskilt sloth oavsett antal "fingrar". En tycks släkta från Asien rent av men har kommit att likna den andra. Den andra har en ytterst långsam ämnesomsättning och äter det emsta. Nedanför i fldoerna hittar vi dom rosa delfinerna mytiska bland indianstammarna och som jag träffade på när jag studerade deras konst i mötet mellan tradition och moderna koncept (dessutom givet deras Ayahuasca kulturer ett exempel på hur jämfört med liknande "påverkat" kan säga något om basala-funktioner och här om jag minns rätt de kraftigt jämfört med normalt över-uttryckta visuella symbolerna i färg kanske mindre intressant inkl svart men även i fokus och kanske överdriven mening speglande över-driven aktivering - att jämföra även med Jungs målningar oavsett naturligt lätt psykotiskt eller inducerat av läkemedel).Och floddelfinen en ny art. Så pink dolphin är inte riktigt korrekt. Men nära nog och kanske mer intressant "färsk".Forskning att läsa har varit lyckosam nyligen i så väl Philosophical Transactions of Royal Society B - Theme Issue 'Timing in neurobiological processes: from genes to behaviour' compiled and edited by Valter Tucci, Catalin V. Buhusi, Randy Gallistel and Warren H. Meck (givet diskussion kortfattat bl.a. nyligen: gärna att Royal Society gör en period av läsbart fritt igen så spar det besvär att behöva kopiera för att läsa alla). För mig som en av nordens största anglofiler är jag i vilket fall nöjd hur som helst att titta förbi hemsidan att och känna en bättre kultur förvisso borta i England numera men med spår.


Och den nyligen prisbelönade artikeln Entropy: The Markov Ordering Approach (Alexander N. Gorban, Pavel A. Gorban och George Judge) i Entropy som bäst sedan 2010. Mycket komplett entropi-divergenser, Markov och allt relaterat sannolikheter, Tayol-utvecklar av termer, Lyaponom m.m. man bättre slår upp.


Ännu mer behöver jag för arbetsmiljö större och snabbare hårddiskar.