Skapelsen krona

2013-12-28

Komplettering: Egentligen hade jag tänkt publicera detta först på syster-bloggen och återpublicera här som passande in i reflektion citatet jag önskade ha kvar (eller tänkte så när jag skrivit klart det) men med titeln Övernaturliga föreställningar bekrigar vi upp till the H-bomb eller vad som krävs men gärna kortare fångande "djupare mening" (om existerande mer än attraherande det i kontrast kanske spontant upplevt fyndigt).

Notera gärna att jag etablerade ett exempel till . Och som i tidigare exempel förklarat - Riktad information - Argument i världen vi skapat för dem: Playstation 4 vs Xbox One - gäller att jag vet egentligen ingenting om Xbox eller Playstation (jag kan ha spelat ett Playstation II en gång) och följer ingen informationskanal alls om dem (men persnliga övertygelse är att vi alla bäst spelar på C64 eller PC som vi om alls alltid gjort).


I myterna om gudarna är vi alla lodisar. Något av de ultimata diktaturerna. Ett av från eget efterminne mer minnesvärda stycken jag skrivit och som sådant vad jag där upplever mer imponerande argumenterade jag i ett arbete under religionen i högstadiet av bibeln beskriver något om existerande faller på vårt ansvar att bekämpa för att frisätta människan. Varför skulle vi acceptera en makt större än människan? Hur troligt från något vi lärt av verifierbara fakta finns en dold rationellt extremt svårargumenterad "baktanke" gynnande oss i ett kontext vi ej kan bedöma? Brytande mot myternas tema kan vi man också reflektera över att om vi accepterar "skapelsen" som konstruerad av något övernaturligt hur troligt från något vi i rationella kontext vi kan bedöma statistik i rörande konstruktioner av tankande varelser är det att säkerhetsdefekter latenta att utnyttja för egen vinning inte existerar?


Jag vill mena att ingen av de två perspektiven egentligen är så mycket unika som typiskt mänskliga. Frihet och behov av att styra egna beslut manifesterar ju individen tidigt. Och föreställningen om säkerhetsdefekter är en drivande föreställningen i magi: att vi energi-förenklade metoder manipulera världen.


Och att vandra jorden är mycket troligt bättre än begravd i den. Likväl att korrekt default om främmande varelse - korrekt gud eller inte - inleder diskussion och förklarande såväl som inlåtande avtal samtidigt indikerande beslutande makt är riskminimerande att söka metod att destruera den. Allt annat är att förfalla till metoder att hantera obegriplig värld funktionellt kanske befintligt i oss redan som gnagare. Varelse är skapelsen krona så länge man försvarar den föreställningen.


"Vincent: What'cha mean, "walk the Earth"?
Jules: You know, like Caine in Kung Fu: walk from place to place, meet people, get into adventures.
Vincent: And how long do you intend to walk the Earth?
Jules: Until God puts me where he wants me to be.
Vincent: And what if he don't do that?
Jules: If it takes forever, then I'll walk forever.
Vincent: So you decided to be a bum?
Jules: I'll just be Jules, Vincent; no more, no less."


Och jag tror inte att det ovanligt i lite olika paketeringar att komma till samma slutsats som Jules i Pulp Fiction. Och varande kreativ ut från berättelsen i filmen spekulerar jag att Jules vid dagens slut kommer försörja sig ungefär på samma sätt som när filmen utspelar sig: By the gun.


Men så tror jag egentligen på föga mer än att människa - danskdävel, vulgär-amerikan, neger eller Fritz - alltid är människa för ofta defekt som individ i beslut inte sällan kombinerat med makt-hunger anpassad för den lilla flocken stannande för ingenting så länge toleransen får växa och med mindre än att någon annan potentiellt ska ta den fullständiga makt vi kanske själva hungrar efter men kommit att förstå att vi är antingen för inkompetenta eller för lata att etablera själva fodras crowed sourcing om man inte ska behöva arbeta lika mycket för att ta makten som för att bespara sig lidandet av att någon annan ockuperat den. Demokrati en god emtod att distribuera ut kostnaden för att inte någon annan ska suga åt sig vår egen hemliga dröm.


Givetvis är en mindre cynisk bild mycket oftare per individ korrekt men alla dom individerna är ju egentligen problemet. Och lika självklart såväl med förståelse av behov crowd sourcing kan själva rollen (ex. bekämpande diktatur med individer inlärda på att lyckas där) oavsett kontext - moraliskt korrekt precis som lika gärna något annat - uttrycka samma flock-etablering, inlärning relaterat det, och törst efter position (och bli precis samma pain in he ass som för ex. al-Gadaffi när hans diktatur föll: Också om normalt i alla fall obefintlig i risk och fara jämförbart för de flesta roller i en funktionell demokrati välutvecklad i infrastruktur och produktion inkl. modern sjukvård o.s.v. Same but a bit different i detaljer).


Med etablerad latent makt med dess manifesterade representationer vi demokrati reducerar vi risk av för de flesta osund inlärning av att uttrycka position i flock. D.v.s. ex. risken att en individ etablerar sig som diktator över någon små-ort i Sverige hellre än att söka samma potential till upplevt värde bekämpande Playstation IV för att gynna Xbox Home edition (för alla som inte har råd att få den uppkonfigurerad på tyngre hårdvara) eller rent av få tillfredsställelse i ett sammanhang mer allmänt gynnsamt för den större flocken nu eller varaktigt (jfr organiserande byggandet av en damm eller kanske uppfinande ett nytt vapen att jaga älg med eller liknande vad nu aktuellt i avfolkningsbygderna - eller i den större värld vi stadsbor lever i kanske skapa ett nytt läkemedel, bekämpa svält eller skapa ett nytt fungerande FN eller likt jag ofta bekämpande myter om främmande kulturer utanför de egna gränserna).