Riktad information - Övning: Mer än fact-dropping

2013-12-28

Om vi glömmer fact dropping här krävande ett ämnes-lokaliserat förtroende och läsargrupp jag helt saknar här (och gör heller inga förutsättningar om att sammantaget levererat effektivt i inlägg där det snarare om behållande övergripande struktur bör vara gärna mycket nära första meningen i stycke två: jämför gärna diskuterat vad känt effekt av nyheter från enskilda meningar tidigare diskuterat) vad i effekt sökte jag egentligen inducera med min Xbox-kommentar:


"Med etablerad latent makt med dess manifesterade representationer vi demokrati reducerar vi risk av för de flesta osund inlärning av att uttrycka position i flock. D.v.s. ex. risken att en individ etablerar sig som diktator över någon små-ort i Sverige hellre än att söka samma potential till upplevt värde bekämpande Playstation IV för att gynna Xbox Home edition (för alla som inte har råd att få den uppkonfigurerad på tyngre hårdvara) eller rent av få tillfredsställelse i ett sammanhang mer allmänt gynnsamt för den större flocken nu eller varaktigt (jfr organiserande byggandet av en damm eller kanske uppfinande ett nytt vapen att jaga älg med eller liknande vad nu aktuellt i avfolkningsbygderna - eller i den större värld vi stadsbor lever i kanske skapa ett nytt läkemedel, bekämpa svält eller skapa ett nytt fungerande FN eller likt jag ofta bekämpande myter om främmande kulturer utanför de egna gränserna)."


Från: Skapelsen krona (2013-12-28)

Vad som är en lodis kompletterande övrigt i citerat inlägg är enligt diskuterat tidigare i riktad information kontextuellt. En fråga om relativ skillnad i värde. Lite som Master kultur-elegant uttrycker för att tydliggöra vad Caine behöver lära (bara en lodis misslyckas här i den aktuella domänen) d.v.s. learning by shaming med aktuellt term i riktad information även om själva instansieringen snarare än nödvändigtvis nära shame känsla ligger i lärare - elev:


"Master Po: Close your eyes. What do you hear?
Young Caine: I hear the water, I hear the birds.
Po: Do you hear your own heartbeat?
Caine: No.
Po: Do you hear the grasshopper which is at your feet?
Caine: Old man, how is it that you hear these things?
Po: Young man, how is it that you do not?"

Från: Kung Fu (TV series)

Och den föga troende - även den som hör allt men ej låter det påverka görande egentligen hör ingenting - är inte sällan den större förloraren kring sådana här ofta rent mytiska koncept vi antas kunna lära därför att själva processen kan tillföra värde såväl leda till andra upptäckter (kanske att man lägger märke till bilar som plötsligt kör ut från försåt vid överångsställen även om ej hörande gräshoppor för att försöka konstruera något potentiellt värde tänkbart). Konkret egentligen ganska otydliga "sanningar" att lära som oavsett i sanning abstrakta utan över individernas tolkning något varaktigt entydigt vad som blir meningsfulla genom meningsfulla sammanträffanden när vi tolkar oss ssjälva eller övande medvetenhet om hur vi tänker och agerar. Inte olikt horoskop även dessa antagligen ofta inte leder till någon egentlig reflektion skapande något meningsfullt nog att minnas (även om jag tror att för en del individer värderande dem mer än vanligt ex. bland tidningsläsare kan sådant värde precis som om tolkning av vad som skapar föreställt värde är annan än personen sjäv kan också risker finnas).


Relaterat: