Hans förklarar - Hur skadligt är det att politiker röker kokain?

2013-12-02

Rörande diskussionen i:Är för personer som fattar beslut av viss betydelse oavsett hur vi värderar andra risker relaterat missbruk av kokain och jämförbat en särskild risk perioder (och risken för dessa) när personer stegrar dosern extremt högt växande under en kortare period kombinerat med andra droger som verkar mot GABA-systemet. Det stör alla normala referenssystem, inlärda-vikter, erfarenhet eller vad vi väljer att kalla det etablerade hos beslutsfattare och de mest relativt normalt mono-maniskt underliga beslut utan beaktande andra möjligheter, risker eller alternativa beslut kan bli fallet.


Kokain såväl som crack cocain förstärker benäghet att associera framåt eller hur självklara alternativ tycks från vad vi har i kontext nu och/eller etablerat inlärning. Medan dom GABA-inverkade drogerna dels kommer stänga ner alternativen när vi tar beslutssteget.


Och mer än att stänga ner alternativen som vad ej längre beaktat om de nu inte dyker upp som eget kontext (ex. därför att något gått ordentligt fel med tidigare beslut) kommer de etablera inlärning motsvarande en naturlig feedback indikerande att ett riktigt besluts fattats.


Vidare har vi en till särskild risk oavsett hur rationella beslut ev. är (vilka varierat med om nu endast kokain missbruks, hur och i vilka doser m.m. inte självklart behöver bli mer irrationella) kommer från inverkan av personens humör. Stabilitet i humör är tämligen viktigt för att våra beslut ska vara fortgående funktionella för vad omvärlden kan fungera med. En person som är konstant lätt depressiv kan fatta rationella beslut såväl en person lätt "över-positiv" jämfört med genomsnittet. Men har vi en person som kan slå mellan kraftigt depressiv resp. kraftigt positivt plötsligt gäller att även om besluten hade varit rationella när sådant emotionellt bias är begripligt som normalt för omvärlden blir de för omvärlden lätt mycket svåra att tolka och hantera p.s.s. att de är rationella.


Och i kontext av kokain-missbruk gäller att emotionellt bias kan slå just snabbt mellan extremt depressivt till extremt maniskt positivt där emotionell inverkan på beslut inte ens om konstant behöver medverka till rationella beslut utan tvärtom lätt påverkar irrationellt.


Jag tycker inte det här är mest intressant för nu välkända kanadeniska borgmästaren och dennes beroendesjukdom och antagligen spekulerar jag med mindre data än man egentligen seriöst kan bedöma det från pågående missbruk då jag föreställer mig att en borgmästare av Toronto kan fatta relativt få beslut som i en omedelbar mening kan orsaka dödsfall.


Det känns mer relevant tycker jag som tänkbar risk relaterat diktaturer där distansen mellan beslut hos ett fåtal personer och realiserat angrepp är liten. Särskilt för Nordkorea som ju ofta tycks irrationell och snabbt växlande i beslut och där ju nu uppgifter givits i år indikerande att Nordkorea tillverkar metyl-amfetamin.


Möjligheten att diktatur centralt resp. militärledning kanske röker metyl-amfetamin och kombinerar det med downers är inte direkt vad jag tror har någon långsiktighet innan det förr eller senare leder till hos person mer eller mindre passerande problem (upp till ren psykos) inverkande beslutsfattande och föreställningen att ett beslut måste fattas från information feltolkad. Viss förhoppning är att kontrollmekanismer finns där ej en person kan fatta beslut fritt men samtidigt vet vi ju att Nordkorea spontant inte allt för sällan plötsligt kan börja beskjuta något i Sydkorea.