New York Times försöker skrämma grekerna sparsamma med Mitt Romney

2012-06-06
Mitt Romney vars karriär en gång i tiden handlade om att ta hand om krisföretag att vända till funktionella inklusive besparingar m.m. kan säkert tyckas lite hotfull för en del amerikaner som vant sig vid Obama-pengar och frikostiga lån från den kinesiska kommunistregimen att spendera på kul prylar billigt tillverkade i Kina m.fl. länder.

Men om de slösaktiga grekerna känner någon ökad sparsamhet för att de riskerar President Obamas omval betvivlar jag. Och tyska Angela Dorothea Merkel är nog inte främmande för vilken som helst amerikansk president efter valet om det kommer med att de gör något åt det amerikanska budgetunderskottet.

"Fate of Obama Presidency May Depend on Europe
With President Obama’s re-election dependent on the American economy — and Congress blocking stimulus measures at home — decisions made in Europe may well determine his chances."

Fate of Obama Presidency May Depend on Europe

Jag tycker dock New York Times är duktiga som försöker. Det är mer än vad EU gör även om en mängd aktörer högt uppsatta där försöker ge sken av att de med iver gör eller vill göra massor men att det inte går för att Tyskland på något sätt via passivt motstånd hindrar dem med sin sparsamhet och goda ekonomi.

Sverige lärde sig väl förhoppningsvis något av textil- och varvs-industrin och ännu mer bankkrisen, och vansinnes försvaret av den svenska kronan under Statsminister Bildt.