Andra gången

2012-05-21
Sådant här irriterar mig egentligen inte nu eller den tidigare gången eftersom definitionsfilerna som manipulerats för att störa dataanalysen ej hade genomgått qa. Mer eller mindre dummy-filer för utvecklingen.

Men det kommer irritera mig tydligare framöver om det upprepas och en markering kan därför vara lämpligt. Dels genom att dokumentera och vidare genom att jag tänker investera viss tid där jag sedan ett antal månader ej lägger tid för att se till att en kostnad levereras. Och jag lägger kostnaden där det känns hos de som bestämmer långt bort från var sådant här implementeras. Vad återstår att se men jag gissar nog att lägger man några timmar att ringa runt ska vi se att smuts högt upp kan hittas att leverera till lämpliga asiatiska och amerikanska tidningar.
Därmed räknar jag med att inga nya problem blir fallet och om så eskaleras till en istället tydlig nivå, och vidare från det vid behov.


Och så imperialist jag medvetet ej tog med i någon definitionsfil i debug-versionerna. Löjligt.