Goda nyheter! Warrior uppdatering kan bli möjlig

2012-03-05
Ett problem med systemet Warrior (analyserar tillsammans med ett antal andra verktyg och moduler andra skrivit situationen i Kina rörande ett antal datakällor relaterade till media, myndigheter m.m.) donerades till är att två moduler skapade av andra inte fungerar stabilt. Den ena tros räkna rätt men kan hamna i beräkningar som tar onormalt lång tid emedan den andra räknar fel men inte mer fel än att det redan korrigerats utanför systemet men kräver praktiskt att en människa är med det för att av och till starta om programmet när det crashar.

Båda sägs ha utvecklats i C emedan jag valde Perl. Sedan Ericsson där jag både utvecklade telekom-lösningar för IT-säkerhet i Perl och C har jag huvudsakligen valt Perl. Perl är stabilt. Det uppmuntrar till kod som lätt får fel men struntar man i Perl's egna syntax och håller sig till som om man kodat C blir den stabil. När man driftsätter slår man sedan av allt i Perl relaterat till felhantering, placerar ut strategiska eval för att fånga exceptions och du kan ha Perl promenera fram dag ut och dag in med de mest underliga fel testningen missats utan att dö. Så länge det inte räknar fel oftare än att det märks gör det ingenting.

Därav har det berättats att man gjorde precis vad jag sa att man inte skulle göra: Använt debug-funktioner och prototyper i Warrior jag inte riktigt hade tid att skära bort från kod-versionen som gick ner. Dessa fungerar troligen ok och tycks så för dom men kan också tänkas innehålla en del riktigt underliga fel som kommer längre fram efter flera epokers betryggande sunda resultat. Anledningen är en spreading activation funktion som gjordes på ett sätt jag idag vet är olämpligt innebärande att nätverket blir "psykotiskt".

Därav att jag behöver göra en korrigering helst innan de går in i det för att undvika att de behöver starta om plattform. Jag hade ej räknat med att kunna göra det därför att även om samtliga skulder till skatteverk o.s.v. nu tycks betalda med cirka 100 000 kr över på skattekonto ska cirka 100 000 kr dras den 12 vilket förövrigt är 75 000 kr mer än korrekt givet att mina intäkter gått från ett EU-land (Google i Irland) till ett annat och moms därför ej ska betalas). Omräkningen av skatt kan dock ta tid.

Emellertid noterade jag dock att också en högst furstlig-summa betalats in på mitt sparkonto av kronofogden. Därmed blir det också möjligt att göra uppdateringen och lösa problematiken på Warrior vilket kräver en del resande. Det hade väl varit enklare att ta mirrorn hit men mina resurser här är tämligen begränsade och säkerhetskrav finns. Vi såg ju 2011 att datastruktur och programlogik i det fysiska rummet togs om än en förgiftad version av mig förberedd för det då jag hade känt förändring i omgivningarna en lägre tid. Mycket behövdes göras på kort tid runt flytten och det kom faktiskt till mig att jag kan ha foto-vänner de aktuella dagarna från gamla posthuset. När jag går över loggar igen ska jag följa upp det.

Givet den absurda arbetsnivån jag tvingades till att ligga på 2011 och behovet att försöka nå för att introducera uppdateringen verkar semester vara något som närmar sig. Jag har aldrig haft semester utan arbete dock så kanske kan man låta Warrior ligga på den? Första var med Mynta Management & IT till Dominikanska republiken med dagliga diskussioner och övningar halva dagen. Andra kanske fem år senare bjöd min mor vår familj på. Min bror flyttade dock ifrån sin sambo så min affärskompanjon i publicering Karl Marklund fick köpa den för halva priset och vi skissade planer för den under delar av semestern. Därefter förra året brutalt uttröttad efter allt 2011 reste jag en vecka runt jul på kontinenten för att studera konst samt träffa en del personer. Det för fallstudier relaterat till symbolernas förändring. På hotell-rummet löste jag förövrigt kreativiteten utifrån ett Sniff-perspektiv. Om jag har rätt :-) i vilket fall jag på rätt dator när den är implementerad har en kreativt tänkande AI. Därav att jag skrev nyligen att från och med nu kommer jag börja bli allt mer försiktig med vad jag diskuterar i minnesanteckningar. Ingen annan har en kreativ AI.

Rörande Warrior och övriga generationer av analyssystemet har jag beslutat att en fri-version för en bättre värld ska göras tillgänglig på nätet med alla viktiga funktioner. Fri i den mening att den ska gå att använda fritt. Delar av datastrukturer kommer också vara fria medan delar av programlogiken och andra former av data ej kan vara det. Dels därför att jag kommer använda samma lösning i en kommersiell-kundanpassad lösning samt också för att copyright och ingångna kontrakt i samband med att jag fått tillgång till vissa former av data relaterat till första Warrior.

Denna kommer byggas primärt från den sista generationen vilket bl.a. inkluderar:

  1. Analys av aktivitet associerade till symbol.
  2. Symboler är vad vi i text uttrycker en stereotyp, ett koncept eller namnet på en entitet med liksom varje ord som i mening med sådana kan modifiera deras impact.
  3. Aktivitet associerad för ett flertal dimensioner som indikerar kraft. Ex. News Power får hur verkande en symbol är i en titel, flera dimensioner som indikerar om vi verkar framåt i commotion eller kreativt mot sidorna i det abstrakta.
  4. Totalt cirka 20 dimensioner med förenklade api:er med sammanfattande mått ex. kognitiv-ekonomi för att få en skattning av kostnaden när flera koncept från ex. olika vetenskapsområden blandas.
  5. Flashlight för sökning av nyheter. Kodas just nu om. Liknar ingen sökmotor för nyheter jag tidigare sett. Warrior-versionens möjlighet att borra nyheter och nyhetsentiteterna kodas också om.
  6. För nyhetsentiteter gäller att de är planerade att generaliseras. Det innebär att Vitahuset via blogg m.m. är en nyhetsentitet liksom ex. Sveriges Radio. Vi kan därigenom borra dessa på ämnen de följer, humör, riktning på humör, rörelse tillsammans med andra, tecken på dissonans m.m.
  7. Möjlighet att representera nätverket i ett antal dataformat för att måla det. Där prövades i en första enkel prototyp att rita News power och Mutual information för 16 timmars nyheter där symboler i titel endast beaktades.
Jag såg nyligen också att Perl rekommenderas i . Citatet nedan från A Quick Guide for Developing Effective Bioinformatics Programming Skills av Joel T. Dudley (Biomedical Informatics, Stanford University School of Medicine) och Atul J. Butte (Stanford University School of Medicine). Det var också med visst obehag att jag noterade att tyskarna vid Max-Planck-Institut Informatik utvecklade åtminstone delar av sina forskningsprojekt i Perl. Man hade ju annars hoppats på tysk-noggrannhet kombinerad med någon väldigt formell ansats till lösningar mer än en hammare som Perl. Jag gillar Max-Planck. Endast lite i Europa inom några forskningsområden jag intensivt följer håller deras kvalitet. Samtidigt är jag en aning nervös över ett par av deras projekt. De känns förvisso i ansatsen korrekt tyska och lämpligt universitets-formella i språk vilket i mina områden är tilltalande tryggt och trevligt där man inte behöver oroa sig över att det blir något som kan leverera där jag bygger. När jag såg att de använde Perl blev jag dock nervöst trots att ansats sökmotor, datastrukturer m.m. av allt att döma ligger på andra sidan planeten jämfört med vad jag bygger.