"Here Comes The Sun"

2012-02-20

I Huffingtonpost har vi en kanske bra titel: The Sun On Sunday To Launch: News Corp. Says New Tabloid Will Be Published Next Week (jfr Beatles m.m.) som nyheten var namngiven i Media.


Vad jag inte vet om Rupert Murdoch och hans tidningar är nästan allt. Tidningar som intresserar mig i engelska språkområdet har något intressant som jag lagt märke till ex. i det tekniska The Guardian (se exemplet nästan längst ner) eller Wall Street Journals "bloggnätverk" (som dock attraherar mig något mindre i år).


Från att följt nyheterna om det här ytligt förstår jag överhuvudtaget inte vad han håller på med. Men vi kan utesluta flera saker:


  1. Kvalitet i tro på något högre värde i media saknas. Annars hade han sett till att problem inte nått den här nivån även om ålders-faktorn kan tänkas spela in här d.v.s. missar problem han kanske förr såg. Den med allmän historisk-känsla för "tidningsnätverket" kan säkert bättre avgöra det.
  2. Pengar är heller inte en faktor. Dock kan en beroendefaktor finnas där han som ju är känt för pengar uppnått tolerans och behöver höja belöningspåslaget men egentligen inte allt för mycket i ett ytligt intryck lite bakåt just indikera det.

Så vad är belöningen? Men värld är ju så enkel i sådant åtminstone just nu. Är det dokumenterat primary reward finns det i min modell om dimensionen är dokumenterad sedan några år. Två sådana återstår:


  • Scouting d.v.s. utforska det okända. Den började jag först se över forskningen runt från tidiga studier inom psykologin på råttor vilka också utmärkt sammanfattar senare känt för människor: utforskar du okänd terräng utan att hitta något att äta upplever du fortfarande belöning.
  • Power. Makt på svenska. En dimension jag tidigt höll som väldigt viktig givet en del juvenila inslag i min personlighet jag liksom de andelar av befolkning som kan uppleva mer belöning kring det bör vara uppmärksamma på (precis som den som tränats till högre påslag i scouting kanske sundare väljare fallskärmshoppning än Himalaya när något nytt ska utforskas).

Fler dimensioner nedan och i övriga bilder.vilken eller vilka är det? (om man utgår från att inga andra alternativ finns vilket man säkert kan argumentera finns).


Att se i mörker? Att förändra världen med det du vet en aning innan andra?


Vad innebär det att först likt Vasco da Gama utforska världen? Visst att du kan segla
hem men du kan också likt Cristóbal Colón etablera kolonier med dig själv som vicekung. Spela högt för att säkra all makt till dig själv och personer du kontrollerar. Rent av spela så högt att du tvingas resa över Atlanten slagen i bojor (i Spanien om jag minns rätt klarade han sig dock bra i "rättegången": rikedomar att förse diktatorn med fanns fanns ju och det räckte säkert långt).


Allt som är primary reward är vad som för människan är naturlig valuta. De översätter naturligt för oss. Makt kan när vi väljer det ge pengar även om det då innebär att vi säljer ut den moral som bäst ska ligga i en kollektiv primary reward. Att utforska det okända kan ge den kollektiva belöningen liksom beroende på omständigheter gömda skatter såväl som fullständig makt undantaget en kung på andra sidan Atlanten.


Även om nu Rupert Murdoch inte känt till den brottsliga verksamheten (avlyssning m.m.) kan ju de gömda hemligheten ändå attraherat honom. Rent spekulativt känns det ändå som nog makt är det primära. Ingenting är fel med det så länge moralen är god och makten inte missbrukas utan är det verktyg för en bättre värld det måste vara. I måste ligger den demokratiska dimensionen. Vi kan välja fria uttryck för makt i näringslivet för att optimera tillväxt. Det är verkligen även om media kan nå upp lite högre på en helt annan dimension än i politiskt lagstiftande makt eller än mer när fria val saknas. Vi ser också hur den demokratiska implicita balansen den fria konkurrensen och stoltheten i yrket balanserar den makt Murdoch har genom att han och de brottsliga tidningarna intensivt bevakas i media.